ഒപ്ടിക്കൽ ഡിസ്ക് ഓതറിംഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ശരിയായ ലോജിക്കൽ വോള്യം ഫോർമാറ്റിൽ വീഡിയോ, ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഒരു സി.ഡി.യിലോ ഡി.വി.ഡി.യിലോ (ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് ഉൾപ്പെടെ) പകർത്തുന്നതു ഒപ്ടിക്കൽ ഡിസ്ക് ഓതറിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു