ഉഠാവ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വായ്പാട്ടിലായാലും വാദനത്തിലായാലും ചില സ്വരസമൂഹങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും രാഗമാരംഭിക്കുക. ഇതിനെയാണ് ഉഠാവ് എന്നുപറയുന്നത്. ഇത് സ്ഥായിയിലും അന്തരയിലും (പല്ലവി, അനുപല്ലവി) അഥവാ രാഗം വിസ്തരിക്കുന്നതിന്റെ പൂർവ്വാർധത്തിലും ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഉദാ: കേദാർ രാഗത്തിലെ പൂർവാർദ്ധത്തിലെ ഉഠാവ് സാമ, മപ, ധമപ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വരസമൂഹങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും ആരംഭിക്കുക. ഇതു പോലെ 'മപധനിസ', 'രിസ' ഈ സ്വരസമൂഹങ്ങൾ അന്തരയിലെ (അനുപല്ലവി) ഉഠാവാണ്.[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതം, ഏ. കെ. രവീന്ദ്രനാഥ്, സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പ്, കേരളസർക്കാർ.ISBN-8188087-04-1
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉഠാവ്&oldid=2881059" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്