ഈർപ്പ സഹിഷ്ണുതാ തോത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈർപ്പത്തോട് പൂർണ്ണസഹിഷ്ണുതയില്ലാത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണം ഒരു സാധാരണ മുറിയുടെ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ (ഉദ്ദേശം 30 °C/60%RH) എത്ര സമയം നാശംകൂടാതെ ഇരിക്കും എന്ന് അളക്കുന്നതിനുള്ള തോതാണ് ഈർപ്പ സഹിഷ്ണുതാ തോത് (ഇംഗ്ലീഷ്: Moisture sensitivity level (MSL)). താഴെപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഈർപ്പസഹിഷ്ണുത വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്:

  • MSL 6ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിർബന്ധമായും ബേയ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം
  • MSL 5A24 മണിക്കൂറുകൾ
  • MSL 548 മണിക്കൂറുകൾ
  • MSL 472 മണിക്കൂറുകൾ
  • MSL 3168 മണിക്കൂറുകൾ
  • MSL 2A4 ആഴ്ചകൾ
  • MSL 21 വർഷം
  • MSL 1അനന്തകാലം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഈർപ്പ_സഹിഷ്ണുതാ_തോത്&oldid=2281047" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്