ഇറക്കുമതി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ മറ്റൊരു രാജ്യത്തുനിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇറക്കുമതി. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ആളിനെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനെ ഇമ്പോർടർ എന്നു വിലിക്കുന്നു.സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി അത് അയയ്ക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കയറ്റുമതി ആണ്. ഇറക്കുമതിക്കുമേൽ നികുതി ചുമത്തുന്നത് കസ്റ്റംസ്സ് അതോറിറ്റി ആണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇറക്കുമതി&oldid=2556273" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്