ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ നാൾവഴി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനു ശേഷം[തിരുത്തുക]

 • 1885 ബോംബൈയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം
 • 1905 ബംഗാൾ വിഭജനം
 • 1906 മുസ്ലീം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചു
 • 1919 ജാലിയൻ വാലാബാഗ്
 • 1920 നിസ്സഹകരണ സമരം
 • 1922 സിവിൽ നിയമലംഘന സമരം
 • 1928 സൈമൺ കമ്മിഷന്റെ വരവ്
 • 1929 ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഡൊമിനിയൻ പദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു
 • 1930 ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം
 • 1931 രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം
 • 1932 മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം
 • 1934 Civil Disobedience Movement called off
 • 1935 ഗവ. ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്
 • 1937 പ്രാദേശിക അസംബ്ലികളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
 • 1942 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം