ആൾ ഇന്ത്യാ കിസാൻ സഭ (അജോയ് ഭവൻ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (CPI)യോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള കർഷക സംഘടനയാണ് എ ഐ കെ എസ്