അരാവാക്കൻ ഭാഷകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

അരാവാക്കൻ Arawakan (Arahuacan, Maipuran Arawakan, "mainstream" Arawakan, Arawakan proper), also known as Maipurean (also Maipuran, Maipureano, Maipúre), തെക്കേ അമേരികയിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ വികസിച്ച ഒരു ഭാഷാഗോത്രമാണ്. ഈ ഭാഷയുടെ ശാഖകൾ മദ്ധ്യ അമേരിക്കയിലേയ്ക്കും ഇന്നത്തെ ബഹാമാസ് ഉൾപ്പെട്ട കരീബിയൻ ദ്വീപുകളിലെ ഗ്രേറ്റർ അന്റിലീസിലേയ്ക്കും വ്യാപിച്ചു.  ഇന്നത്തെ ഇക്വഡോർഉറുഗ്വേചിലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമേ അരവാക്കാൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനതകൾ ഇല്ലാതുള്ളു. മൈപൂറിയൻ മറ്റു ഭാഷാഗോത്രങ്ങളുമായും ബന്ധമുള്ളതാകാം എന്നും അനുമാനിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

അറവാക്കനും മയിപൂറിയനും [തിരുത്തുക]

സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ[തിരുത്തുക]

ശബ്ദശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണൂ[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]


അവലംബം[തിരുത്തുക]

  • Aikhenvald, Alexandra Y. (1999). The Arawak language family. In R. M. W. Dixon & A. Y. Aikhenvald (Eds.), The Amazonian languages. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-57021-20-521-57021-2; ISBN 0-521-57893-00-521-57893-0.
  • de Goeje, C. H., (1928). The Arawak language of Guiana, Verhandelingen der Koninkljke Akademie van Wetenshappen te Amserdam, Ajdeiling Letterkunde, Nieuwe Reeks.
  • Deniker, Joseph. (1900). The races of man: an outline of anthropology and ethnography.
  • Garifuna. (2015). In M. P. Lewis, G. F. Simmons, & C. D. Fennig (Eds.), Ethnologue: Languages of the world (18th ed.). Dallas, TX: SIL International.
  • Kaufman, Terrence. (1990). Language history in South America: What we know and how to know more. In D. L. Payne (Ed.), Amazonian linguistics: Studies in lowland South American languages (pp. 13–67). Austin: University of Texas Press. ISBN 0-292-70414-30-292-70414-3.
  • Kaufman, Terrence. (1994). The native languages of South America. In C. Mosley & R.E. Asher (Eds.), Atlas of the world's languages (pp. 46–76). London: Routledge.
  • Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Arawakan". Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  • Rudes, Blair A. "Pre-Columbian Links to the Caribbean: Evidence Connecting Cusabo to Taino", paper presented at Language Variety in the South IIIconference, Tuscaloosa, AL, 16 April 2004.
  • Walker, R. S., & Ribeiro, L. A. (2011). Bayesian phylogeography of the Arawak expansion in lowland South America. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 278(1718), 2562–2567. doi:10.1098/rspb.2010.2579

Further reading[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അരാവാക്കൻ_ഭാഷകൾ&oldid=3511515" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്