അന്തർവർഗ സഹബന്ധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സാംഖ്യികത്തിൽ, ഒരു ഗണത്തിലെ (set) അഥവാ ഗണസമുച്ചയ(family)ത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു അളവാണ് അന്തർവർഗ സഹബന്ധം (Intraclass correlation). ഉന്നത സാംഖ്യിക പ്രാധാന്യമുള്ള ആശയമാണിത്.

പഠനവിഷയമായ വസ്തുതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വേരിയേറ്റ് (x) അഥവാ ചരം. ഒരു ഗണസമുച്ചയത്തിലെ a അംഗങ്ങളുടെ അളവുകൾ x-ന് കൊടുത്തുവെന്ന് കരുതുക. ഈ a അംഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഈ രണ്ടെണ്ണങ്ങളെ ജോടി തിരിച്ചു നിർത്തിയാൽ a (a-1)/2 ജോടികളുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ബീജഗണിത തത്ത്വമനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അനവധി ഗണങ്ങളിൽനിന്ന് ഇമ്മാതിരി ദ്വിചരപ്പട്ടിക (bivariate table) ഉണ്ടാക്കുന്നു. വിവിധ ഗണങ്ങളിൽനിന്നു നിർമിച്ച പട്ടികകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു ദ്വിചരപ്പട്ടിക സൃഷ്ടിക്കുകയും ഈ പട്ടികയിൽനിന്നു ഗുണന-ആഘൂർണമാർഗ്ഗം (product-moment method) ഉപയോഗിച്ച് സഹബന്ധം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സഹബന്ധമാണ് അന്തർവർഗ സഹബന്ധം. പ്രയോഗത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു വലിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാതെ തന്നെ ഈ അളവ് ഗണിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്.

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

Heckert GNU white.svg കടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ അന്തർവർഗ സഹബന്ധം എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അന്തർവർഗ_സഹബന്ധം&oldid=2280088" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്