അടവുശിഷ്ടം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


ഒരു രാജ്യത്തിനു് മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കാനുള്ളതും മറ്റുരാജ്യങ്ങൾക്കു കൊടുത്തുതീർക്കാനുള്ളതുമായ തുകകളുടെ കണക്കുകൾ വിശദമായി കാണിക്കുന്ന ഔദ്യോഗികരേഖയാണു് അടവുശിഷ്ടം അഥവാ Balance of Payment (BoP).

ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേയൊ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിലെയോ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രസമൂഹത്തിലെയോ ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സമാഹരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അടവുശിഷ്ടം (BoP).

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അടവുശിഷ്ടം&oldid=3726120" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്