ലേറ്റ് ഹെവി ബോംബർ‌മെന്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഏകദേശം 4.1 മുതൽ 3.8 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിലെ നിയോഹേഡിയൻ, ഇയോ‌ർചിയൻ കാലഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സമയത്ത് സംഭവിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു സാങ്കൽപ്പിക സംഭവമാണ് ലേറ്റ് ഹെവി ബോംബർ‌മെന്റ് അഥവാ ലൂണാർ കാറ്റലിസം. ഈ ഇടവേളയിൽ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, ഭൂമി, ചൊവ്വ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആന്തരിക സൗരയൂഥത്തിലെ ആദ്യകാല ഭൗമ ഗ്രഹങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചതായി അനുപാതമില്ലാതെ ധാരാളം ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ സിദ്ധാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. 2018 മുതൽ ഹെവി ബോംബർ‌മെന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു.