ഫലകം:Infobox University

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]

Purpose[തിരുത്തുക]

{{Infobox University}} — An infobox about a university.

ഉദ്ദേശം[തിരുത്തുക]

{{Infobox University}} — ഒരു സർവകലാശാല അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുവാനുള്ള ഇൻഫോബോക്സ്.

Usage[തിരുത്തുക]

ഉപയോഗരീതി[തിരുത്തുക]

Required Fields[തിരുത്തുക]

Field Notes Example entry
name Official name, in English. Displays at top of infobox. University of Illyria
established Date of establishment/founding: give year if no exact date available [[1066]]
city Location. Use wikilink. [[Illyria]]

അവശ്യം വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ[തിരുത്തുക]

ഫീൽഡ് വിശദീകരണം ഉദാഹരണം
name സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം മലയാളത്തിൽ എഴുതുക.
ഇൻഫോബോക്സിന്റെ മുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
established സ്ഥാപിച്ച തിയ്യതി; കൃത്യമായ തിയ്യതി ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ വർഷം ചേർക്കുക. 1996
city സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം (വിക്കികണ്ണി ഉപയോഗിയ്ക്കാവുന്നതാണ്‌). [[മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ്]], [[കണ്ണൂർ (ജില്ല)|കണ്ണൂർ]]

Empty syntax (required fields only)[തിരുത്തുക]

{{Infobox University
|name      = 
|established   = 
|city      = 
}}

Optional fields[തിരുത്തുക]

Field Notes Example entry
native_name Name in native language. Produces native name beneath name in English. Universiti von Illyria
image Use full wiki image syntax. Produces centered image at top of infobox.

Symbol opinion vote.svg N.B.: this parameter is deprecated. Please use image_name and image_size instead.

[[Image:Illyria University.jpg|200px|Seal of the University of Illyria]]
image_name Use image filename (without Image: namespace prefix). Produces centered image of 200px at top of infobox. Illyria University.jpg
image_size Use only in conjunction with image_name; manual specification (in px) of image size. Should be used if actual dimensions of image are smaller than the default value, to prevent stretching of pixels. Should NOT be used to make image larger than default. 162px
caption Enter a caption for the infobox image. May include wiki syntax. Produces a caption below the image. Seal of the University of Illyria
latin_name Name in Latin Universitas Illyriensis
motto School motto Better a witty fool than a foolish wit
tagline Official tagline for institution If music be the food of love, play on
closed For former universities, date of closure: give year if no exact date available [[1850]]
vision ? ?
type Public, Private, 4-year, undergraduate, graduate, etc. [[public university|Public]]
affiliation Religious affiliation.

Symbol opinion vote.svg N.B.: Distinguish from affiliations, which is used for academic/sporting affiliations

[[Church of Illyria]]
calendar ? ?
endowment Financial endowment value. $31,415,926
debt Institution's total financial debt. $60,221,415
rector
officer_in_charge
chairman
chancellor
president
vice-president
superintendent
provost
vice_chancellor
principal
dean
director
Name of University officer. Use all that apply. Can be wikilinked. Dr [[Andrew Aguecheek (academic)|Andrew Aguecheek]]
head_label Use only in conjunction with head, when none of the above officer titles apply. Can be wikilinked. [[Visitor]]
head Name of officer whose title is head_label [[John Topas|Archbishop Topas]]
faculty Number of faculty (staff) members. Use for North American universities, or jurisdictions where 'faculty' commonly carries this meaning; otherwise use staff. 300
staff Number of teaching staff. For North American universities, use faculty. 300
students Total students - all levels. Use the undergrad, postgrad, doctoral, divinity, profess and other fields for more detail. 10,000
undergrad Undergraduate enrollment 5,000
postgrad Postgraduate enrollment 1,000
doctoral Doctoral enrollment 100
staff-ratio Faculty-to-student ratio 17:1
divinity Divinity enrollment 500
residents On-campus resident population 1,000
other Other student enrollment. Specify category if possible. 1,200 [[further education]]
profess Professional and upgrading program enrollment 600
alumni ? ?
location Symbol opinion vote.svg N.B.: This parameter is deprecated. Use required field city, and optional fields state, province and country instead.
state U.S. state, or similar administrative subdivision. Use in conjunction with country. Do not use in conjunction with province. Can be wikilinked. Displays after city, automatically comma-separated. Illyria
province Use as an alternative to state, in conjunction with country. Do not use in conjunction with state. Displays after city, automatically comma-separated. Illyria
country Country in which the university is based. Use in conjunction with city and, optionally, state or province. Can be wikilinked. Displays after the above fields, automatically comma-separated. [[Utopia]]
coor Displays coordinates, in parentheses, after city and country
Use an implementation of {{coord}} with display=inline,title.
address Enter full postal address. Blank Rd, Blanksburg, Illyria. UT0 P14
telephone Main telephone line, for inquiries. Include international dialing code if possible +01 23456 7890123
campus "Urban", "Rural", "multiple campuses" etc. [[rural area|Rural]]
free_label Use in conjunction with free for special requirements. Always appears after campus and before sports.
free Use in conjunction with free_label for special requirements. Always appears after campus and before sports.
sports University sports
colors Official school colors. Use this parameter for U.S. institutions, and for institutions in jurisdictions where the prevalent spelling is color; otherwise use colours Red and Blue
colours Official school colours. Use this parameter for institutions in jurisdictions where the prevalent spelling is colour. Silver and Gold
nickname Use only for athletic nicknames, or moniker used by an institution's sports teams The Nematodes
mascot School mascot Nobby the Nematode
fightsong Official fight song. Usually appropriate only for U.S. institutions. ''The Rain it Raineth Every Day''
athletics University athletics
affiliations List academic/sporting affiliations and memberships. Can include wiki syntax. [[Association of Illyrian Universities|AIU]], [[Utopian Athletic League]]
nobel_laureates List Nobel laureates among staff/faculty. Can include wiki syntax. [[Sebastian Messaline]], Sir [[Toby Belch]].
website Official website. Can be entered as a raw URL, or using external link syntax (useful when URL is very long). http://www.illyria.edu.url/
logo Use flexibly for sports team logo, or corporate logo when image_name has been used for a seal or university arms. Enter full image syntax. Produces a centered images at the bottom of the box. [[Image:Illyria University.jpg|150px|Logo of the University of Illyria]]
publictransit Access by public transit
footnotes Footnotes for the infobox. Can include references for data. Displays as small text at foot of infobox.

ഐച്ഛിക ഫീൽഡുകൾ[തിരുത്തുക]

ഫീൽഡ് വിശദീകരണം ഉദാഹരണം
native_name തദ്ദേശീയഭാഷയിലുള്ള പേര്‌.
ഇൻഫോബോക്സിൽ ഔദ്യോഗിക നാമത്തിനു താഴെ ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല
image വിക്കിപീഡിയയിൽ ചിത്രം നൽകുന്നതിന്നുള്ള പദവിന്യാസക്രമത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഉപയോഗിയ്ക്കാം. ഇൻഫോബോക്സിന്റെ മുകളിൽ മദ്ധ്യത്തിലായി ചിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
Symbol opinion vote.svg N.B.: ഈ പരാമീറ്റർ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത് മോശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പകരം image_name, image_size എന്നീ പരാമീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിയ്ക്കുക.
[[Image:Illyria University.jpg|200px|Seal of the University of Illyria]]
image_name ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ചേർക്കുക(' Image: 'എന്ന നെയിംസ്പേസ്-പ്രിഫിക്സ് ഒഴിവാക്കി വേണം ഫയൽ നെയിം ചേർക്കുവാൻ ‍.) ഇൻഫോബോക്സിന്റെ മുകളിൽ മദ്ധ്യത്തിലായി 200px വലിപ്പത്തിൽ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു. Illyria University.jpg
image_size image_name-ന്റെ കൂടെ മാത്രം ഉപയോഗിയ്ക്കുക. ചിത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം യാന്ത്രികമല്ലാതെ നിബന്ധിയ്ക്കുന്നതിന്നാണ് ഈ പരാമീറ്റർ. ചിത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പം, ചിത്രത്തിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഡിഫാൾട് മൂല്യത്തിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിയ്ക്കുക. പിക്സെലുകൾ വലിഞ്ഞു നീളുന്നത് തടയനാണിത്. ഡിഫാൾട് വലിപ്പത്തിനേക്കാൾ വലുതാക്കാൻ ഉപയോഗിയ്ക്കരുത്. 162px
caption ഇൻഫോബോക്സിലുള്ള ചിത്രത്തിന് അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതുക. വിക്കി രീതികൾ ഉപയോഗിയ്ക്കാം. ചിത്രത്തിന്‌ താഴെ ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. Seal of the University of Illyria
motto സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം/ആദർശസൂക്തം. Better a witty fool than a foolish wit
tagline സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ പരസ്യവാചകം. If music be the food of love, play on
closed മുമ്പ്പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന, ഇപ്പോൾ നിലവില്ലാത്ത, സ്ഥാപനത്തിന്റെ അടച്ചുപൂട്ടിയ തിയ്യതി. കൃത്യതിയ്യതി അറിയില്ലെങ്കിൽ വർഷം ചേർക്കുക. [[1850]]
vision സ്ഥാപനത്തിന്റെ വീക്ഷണം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന ?
type സ്ഥാപനം ഏതു തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്‌ എന്നത്: പൊതു, സ്വകാര്യ, പ്രാഥമിക, മദ്ധ്യമതല, ബിരുദ, സ്വാശ്രയ, തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ. [[public university|Public]]
affiliation മതപരമായ സഖ്യം.

Symbol opinion vote.svg N.B.: അക്കാദമിൿ/കായിക ബന്ധങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന affiliations എന്ന ഫീൽഡിൽനിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുക.

[[Church of Illyria]]
calendar സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കാഡമിക്ക് ടേമുകളുടെ കലണ്ടർ ?
endowment എൻഡോവ്മെന്റുകളുടെ മൊത്തം മൂല്യം. $31,415,926
debt സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം കടബാദ്ധ്യത $60,221,415
rector
officer_in_charge
chairman
chancellor
president
vice-president
superintendent
provost
vice_chancellor
principal
dean
director
സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ. പ്രസക്തമായതെല്ലാം ഉപയോഗിയ്ക്കാം. വിക്കികണ്ണികൾ അനുവദനീയമാണ്‌. Dr [[Andrew Aguecheek (academic)|Andrew Aguecheek]]
head_label മുകളിലെഴുതിയതൊന്നും പ്രസക്തമല്ലെങ്കിൽ മാത്രം, head എന്ന ലേബലിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിയ്ക്കുക. വിക്കിലിങ്കുകൾ ആകാം. [[Visitor]]
head head_label-ലിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്‌. [[John Topas|Archbishop Topas]]
faculty അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം. അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലകൾക്ക്/സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്‌ ഇത് കൂടുതൽ പ്രസക്തം. (മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ staff ഉപയോഗിയ്ക്കുക.) 300
staff അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം. (അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രസക്തംfaculty ആണ്‌.) 300
students എല്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവിദ്യാർത്ഥികളൂടേയും ആകെ എണ്ണം. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫീൽഡുകൾ ഉപയോഗിയ്ക്കുക. 10,000
undergrad ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 5,000
postgrad ബിരുദാനന്തര വിദ്യർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1,000
doctoral ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 100
staff-ratio അദ്ധ്യാപക-വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം 17:1
divinity ദൈവശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 500
residents കാമ്പസ്സിൽ താമസിയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 1,000
other മറ്റുവിദ്യർത്ഥികളുടെ എണ്ണം. സാധ്യാമാവുമെങ്കിൽ‍ ഏതുതരം വിദ്യാർത്ഥികളെന്നു വ്യക്തമാക്കുക. 1,200 [[further education]]
profess പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം, അപ്ഗ്രേഡിങ് പ്രോഗ്രാം എന്നിവയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 600
alumni വളരെ പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ ?
location Symbol opinion vote.svg N.B.: ഇത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിയ്ക്കാറില്ല. പകരം, അവശ്യം വേണ്ട ഫീൽഡ് ആയ city, ഐച്ഛിക ഫീൽഡുകളായ state, province, country എന്നിവ ഉപയോഗിയ്ക്കുക.
state സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര്‌. country എന്ന ഫീൽഡിനോടോപ്പം ഉപയോഗിയ്ക്കുക. province എന്ന ഫീൽഡിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിയ്ക്കരുത്. വിക്കി ലിങ്കുകൾ ആകാം. city യ്ക്കു ശേഷം, കോമ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ച്, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. Illyria
province state ന്‌ പകരം, country യോടൊപ്പം ഉപയൊഗിയ്ക്കാം. state നോടൊപ്പം ഉപയോഗിയ്ക്കരുത്. city യ്ക്കു ശേഷം, കോമ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ച്, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. Illyria
country സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പേര്‌. city യോടൊപ്പം, ഐച്ഛികമായി state , province എന്നിവയോടൊപ്പം ഉപയോഗിയ്ക്കുക. വിക്കിലിങ്കുകൾ ആകാം.മുകളിലെ ഫീൽഡുകൾക്കുശേഷം കോമ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ച്, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. [[Utopia]]
coor city, country എന്നിവയ്ക്കുശേഷം, ബ്രാക്കറ്റുകൾക്കുള്ളിലായി, അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
address പൂർണ്ണമായ തപാൽ വിലാസം എഴുതുക Blank Rd, Blanksburg, Illyria. UT0 P14
telephone അന്വേഷണത്തിന്നുള്ള പ്രധാന ടെലിഫോൺ നമ്പർ. അന്തർദ്ദേശീയ കോഡ് കൂടി എഴുതുക. +01 23456 7890123
campus കാമ്പസ്സിനെപ്പറ്റി വിവരണം; "പ്രശാന്ത സുന്ദരം", "നഗരപ്രാന്തം", "5 വ്യത്യസ്ത കാമ്പസ്സുകൾ", "500 ഹെക്റ്റർ", എന്നിങ്ങനെ. [[rural area|Rural]]
free_label പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, free എന്ന ഫീൽഡിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിയ്ക്കുക. campus ന്നു ശേഷവും sports മുമ്പും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
free പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, free_‌label‍ എന്ന ഫീൽഡിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിയ്ക്കുക. campus ന്നു ശേഷവും sports മുമ്പും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
sports സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രധാന സ്പോർട്സ്
colors സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിറങ്ങൾ. Red and Blue
colours സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിറങ്ങൾ. Silver and Gold
nickname അത്‌ലെറ്റിക്സ്/സ്പോർട്സ് സംബന്ധമായ പരിഹാസപ്പേരുകൾ മാത്രം, അവ മാത്രം, എഴുതുക. The Nematodes
mascot സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം Nobby the Nematode
fightsong ഔദ്യോഗികമായ 'പടപാട്ട്' (പോതുവെ അമേരിക്കൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു മാത്രം പ്രസക്തം.) ''The Rain it Raineth Every Day''
athletics സ്ഥാപനത്തിന്റെ അത്‌ലെറ്റിക്സ്
affiliations അക്കാദമികവും കായിക സംബന്ധവും ആയ സഖ്യങ്ങളുടേയും അംഗത്വങ്ങളുടെയും പട്ടിക. വിക്കി പദവിന്യാസക്രമം ഉപയോഗിയ്ക്കാം [[Association of Illyrian Universities|AIU]], [[Utopian Athletic League]]
nobel_laureates അദ്ധ്യാപകരിലെ നോബേൽ സമ്മാനജേതാക്കളുടെ പട്ടിക. വിക്കി പദവിന്യാസക്രമം ഉപയോഗിയ്ക്കാം. [[Sebastian Messaline]], Sir [[Toby Belch]].
website ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. http://www.illyria.edu.url/
logo ഏകീകൃത മുദ്ര, പ്രസിദ്ധീകണങ്ങളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ഉപയോഗിയ്ക്കാം.പ്രത്യേകിച്ച് image_name സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുദ്ര പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കാൻ ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്റെ പദവിന്യാസക്രമം പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ഉപയോഗിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ബോക്സിന്നടിയിലായി മദ്ധ്യഭാഗത്ത് ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. [[Image:Illyria University.jpg|150px|Logo of the University of Illyria]]
publictransit എത്തിചേരുന്നതിന്നുള്ള പൊതു ഗതാഗത സൗകര്യം.
footnotes ഇൻഫോബോക്സിന്നുള്ള അടിക്കുറിപ്പുകൾ. ഡാറ്റയ്ക്കുള്ള റഫറൻസുകളും ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇൻഫോബോക്സിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ അടിക്കുറിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

Empty syntax (complete)[തിരുത്തുക]

Excluding deprecated parameters.

ശൂന്യ പദവിന്യാസം (പൂർണരൂപം)[തിരുത്തുക]

ഇപ്പോൾ ‍പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത പരാമീറ്ററുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്.

{{Infobox University
|name         = 
|native_name   = 
|image_name   = 
|image_size     = 
|caption        = 
|latin_name     = 
|motto         = 
|tagline        = 
|established     = 
|closed         = 
|vision         = 
|type          = 
|affiliation       = 
|calendar       = 
|endowment    = 
|debt          = 
|rector         = 
|officer_in_charge = 
|chairman       = 
|chancellor      = 
|president       = 
|vice-president   = 
|superintendent  = 
|provost        = 
|vice_chancellor  = 
|principal       = 
|dean          = 
|director        = 
|head_label     = 
|head          = 
|faculty         = 
|staff          = 
|students       = 
|undergrad     = 
|postgrad       = 
|doctoral       = 
|divinity        = 
|residents       = 
|other          = 
|profess        = 
|alumni         = 
|city           = 
|state          = 
|province       = 
|country        = 
|address        =
|telephone      = 
|coordinates     = 
|campus        = 
|free_label      = 
|free           = 
|sports         = 
|colors         = 
|colours        = 
|nickname      = 
|mascot        = 
|fightsong       = 
|athletics       = 
|affiliations      = 
|nobel_laureates  = 
|website        = 
|logo          = 
|publictransit    = 
|footnotes       = 
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

Example[തിരുത്തുക]

Note: Lines broken for readability.
{{Infobox University
|name           = University of Cambridge
|latin_name       = Universitas Cantabrigiensis
|image_name     = Cambridge University Crest - flat.png
|motto           = ''Hinc lucem et pocula sacra''<br />Literal translation: “From here, light and sacred 
                 draughts”. Non-literal: “From this place, we gain enlightenment and precious knowledge”.
|established       = c. 1209
|staff            = 
|chancellor       = [[Prince Philip, Duke of Edinburgh|HRH The Duke of Edinburgh]]
|vice_chancellor   = [[Alison Fettes Richard|Professor Alison Richard]]
|city             = [[Cambridge]]
|country         = [[England]]
|telephone       = +01 23456 7890123
|students        = 25595
|undergrad       = 16160
|postgrad        = 9435
|endowment      = £4.1 billion (2006, incl. colleges)
|athletics         = The [[University Sporting Blue|Sporting Blue]]
|free_label       = University surroundings
|free            = Historic landmark
|type            = [[public university|Public]]
|affiliations       = [[Russell Group]], [[Coimbra Group]], [[European University Association|EUA]], 
                 [[LERU]], [[International Alliance of Research Universities|IARU]]
|website         = http://www.cam.ac.uk
}}
University of Cambridge
Cambridge University Crest - flat.png
ലത്തീൻ: Universitas Cantabrigiensis
ആദർശസൂക്തം Hinc lucem et pocula sacra
Literal translation: “From here, light and sacred draughts”. Non-literal: “From this place, we gain enlightenment and precious knowledge”.
സ്ഥാപിതം c. 1209
വിഭാഗം Public
സാമ്പത്തിക സഹായം £4.1 billion (2006, incl. colleges)
ചാൻസലർ HRH The Duke of Edinburgh
വൈസ്-ചാൻസലർ Professor Alison Richard
വിദ്യാർത്ഥികൾ 25595
ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികൾ 16160
ബിരുദാനന്തരബിരുദ
വിദ്യാർത്ഥികൾ
9435
സ്ഥലം Cambridge, England
സർവ്വകലാശാല പരിസരം Historic landmark
അത്‌ലറ്റിക്സ് The Sporting Blue
കായിക അഫിലിയേഷൻസ് Russell Group, Coimbra Group, EUA, LERU, IARU
വെബ്സൈറ്റ് http://www.cam.ac.uk
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_University&oldid=2602604" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്