ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Kolega2357
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 21:37, 26 ഏപ്രിൽ 2012 (7 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,14,13,623
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 748
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org13:16, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
ace.wikipedia.org13:25, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ady.wikipedia.org10:39, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org01:12, 14 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
af.wikibooks.org17:05, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
af.wikiquote.org21:37, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wiktionary.org13:52, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ak.wikipedia.org19:18, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)216
als.wikipedia.org12:24, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
am.wikipedia.org09:08, 1 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
am.wiktionary.org13:26, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ang.wikipedia.org09:16, 1 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ang.wikibooks.org11:19, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wiktionary.org11:13, 12 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
an.wikipedia.org08:59, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
an.wiktionary.org13:26, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
arc.wikipedia.org19:44, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ar.wikipedia.org16:05, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,269
ar.wikibooks.org23:00, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikimedia.org22:45, 19 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikinews.org07:32, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wikiquote.org21:42, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikisource.org09:55, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikiversity.org02:02, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wiktionary.org08:28, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
arz.wikipedia.org16:00, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ast.wikipedia.org12:05, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ast.wiktionary.org14:47, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
as.wikipedia.org09:12, 1 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
as.wikisource.org09:49, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
atj.wikipedia.org20:32, 9 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org16:23, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173
ay.wikipedia.org09:21, 1 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
ay.wiktionary.org12:53, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
azb.wikipedia.org22:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org16:42, 24 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
az.wikibooks.org17:08, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikiquote.org21:35, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikisource.org09:51, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
az.wiktionary.org13:26, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bar.wikipedia.org08:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bat-smg.wikipedia.org11:41, 28 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)531
ba.wikipedia.org20:42, 17 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ba.wikibooks.org00:57, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org01:08, 13 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,666
bd.wikimedia.org22:22, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org13:05, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
beta.wikiversity.org13:46, 25 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
be.wikipedia.org13:04, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
be.wikibooks.org17:10, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikimedia.org22:25, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org21:48, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikisource.org09:53, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wiktionary.org13:26, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikipedia.org09:43, 18 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)368autopatrolled
bg.wikibooks.org17:11, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikinews.org08:37, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bg.wikiquote.org19:45, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikisource.org00:31, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bg.wiktionary.org08:47, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bh.wikipedia.org00:09, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bi.wikipedia.org19:02, 11 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bjn.wikipedia.org20:37, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
bm.wikipedia.org13:07, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
bn.wikipedia.org14:24, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
bn.wikibooks.org17:12, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikisource.org09:58, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikivoyage.org20:57, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org11:53, 22 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bo.wikipedia.org11:21, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bpy.wikipedia.org18:58, 19 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,838
br.wikipedia.org15:52, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
br.wikimedia.org22:26, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org21:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
br.wikisource.org09:59, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wiktionary.org14:49, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bs.wikipedia.org18:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)418
bs.wikibooks.org17:36, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikinews.org08:39, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikiquote.org16:18, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikisource.org22:27, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wiktionary.org08:43, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bug.wikipedia.org09:19, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bxr.wikipedia.org07:04, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)855
ca.wikipedia.org11:32, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
ca.wikibooks.org17:14, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikinews.org08:41, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikiquote.org09:19, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikisource.org10:01, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wiktionary.org21:56, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cbk-zam.wikipedia.org20:49, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cdo.wikipedia.org18:16, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org12:24, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ce.wikipedia.org20:26, 14 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)964
chr.wikipedia.org10:44, 3 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
chr.wiktionary.org11:57, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ch.wikipedia.org19:52, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
chy.wikipedia.org18:57, 25 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ckb.wikipedia.org09:39, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
commons.wikimedia.org22:47, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,837patroller, rollbacker
co.wikipedia.org11:10, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,680
co.wikimedia.org22:28, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wiktionary.org22:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
crh.wikipedia.org20:40, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
cr.wikipedia.org09:28, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
csb.wikipedia.org19:32, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
csb.wiktionary.org13:26, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikipedia.org17:35, 24 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
cs.wikibooks.org17:16, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikinews.org08:42, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikiquote.org19:47, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikisource.org10:02, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikiversity.org01:03, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wiktionary.org09:22, 25 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cu.wikipedia.org00:40, 18 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
cv.wikipedia.org16:57, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)378
cv.wikibooks.org17:19, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikipedia.org19:57, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wikibooks.org17:18, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikiquote.org21:31, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cy.wikisource.org21:11, 10 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wiktionary.org12:40, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikipedia.org16:35, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
da.wikibooks.org11:25, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikiquote.org09:21, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikisource.org10:06, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wiktionary.org10:37, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikipedia.org22:32, 28 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
de.wikibooks.org20:37, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikinews.org13:29, 29 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikiquote.org13:29, 29 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikisource.org11:29, 30 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
de.wikiversity.org01:05, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikivoyage.org22:03, 12 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
de.wiktionary.org10:06, 2 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
din.wikipedia.org22:30, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org04:49, 20 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
dk.wikimedia.org23:06, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org12:27, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
dty.wikipedia.org19:30, 9 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org23:05, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dv.wiktionary.org13:26, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dz.wikipedia.org09:27, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ee.wikipedia.org19:46, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikipedia.org17:58, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)480
el.wikibooks.org11:26, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikinews.org08:50, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikiquote.org19:50, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikisource.org10:08, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikiversity.org01:09, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikivoyage.org14:53, 21 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
el.wiktionary.org08:48, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eml.wikipedia.org19:42, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikipedia.org22:54, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,412extendedconfirmed
en.wikibooks.org22:54, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
en.wikinews.org22:54, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikiquote.org22:54, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
en.wikisource.org22:54, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wikiversity.org22:54, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wikivoyage.org13:01, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
en.wiktionary.org22:54, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
eo.wikipedia.org22:03, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
eo.wikibooks.org17:27, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikinews.org08:52, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wikiquote.org19:51, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikisource.org23:24, 11 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wiktionary.org10:40, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikipedia.org10:47, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)230
es.wikibooks.org09:56, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wikinews.org08:55, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikiquote.org19:42, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikisource.org10:10, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikiversity.org01:06, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wikivoyage.org22:08, 12 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
es.wiktionary.org08:50, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
et.wikipedia.org21:18, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
et.wikibooks.org17:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ee.wikimedia.org23:09, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org21:14, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikisource.org10:12, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
et.wiktionary.org15:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wikipedia.org16:28, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
eu.wikibooks.org11:27, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikiquote.org21:09, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wiktionary.org15:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ext.wikipedia.org19:24, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fa.wikipedia.org20:56, 26 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)157
fa.wikibooks.org11:29, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikinews.org08:56, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikiquote.org19:52, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikisource.org10:13, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikivoyage.org12:42, 4 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wiktionary.org15:32, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ff.wikipedia.org19:57, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fiu-vro.wikipedia.org22:56, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikipedia.org00:23, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fi.wikibooks.org17:32, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikimedia.org23:11, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikinews.org08:58, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikiquote.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikisource.org10:15, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikiversity.org01:15, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikivoyage.org21:29, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org14:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fj.wikipedia.org19:50, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fj.wiktionary.org12:46, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fo.wikipedia.org00:52, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fo.wikisource.org10:18, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fo.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
frp.wikipedia.org11:54, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
frr.wikipedia.org10:44, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikipedia.org06:59, 27 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)357
fr.wikibooks.org13:36, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikinews.org10:14, 3 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikiquote.org18:31, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikisource.org10:19, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikiversity.org01:11, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikivoyage.org22:23, 12 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fr.wiktionary.org08:57, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fur.wikipedia.org00:01, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fy.wikipedia.org21:33, 18 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fy.wikibooks.org11:32, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wiktionary.org15:41, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gag.wikipedia.org22:12, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gan.wikipedia.org12:43, 12 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ga.wikipedia.org08:40, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ga.wiktionary.org17:09, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gd.wikipedia.org15:28, 24 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gd.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
glk.wikipedia.org11:26, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gl.wikipedia.org21:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
gl.wikibooks.org11:35, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikiquote.org21:07, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikisource.org10:32, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gl.wiktionary.org15:46, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gn.wikipedia.org00:19, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gn.wiktionary.org20:09, 25 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gom.wikipedia.org21:08, 2 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gor.wikipedia.org21:50, 23 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org22:27, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gu.wikipedia.org15:36, 13 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gu.wikiquote.org21:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gu.wikisource.org10:35, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wiktionary.org20:48, 23 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gv.wikipedia.org16:43, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
gv.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hak.wikipedia.org00:17, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ha.wikipedia.org19:48, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ha.wiktionary.org14:40, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
haw.wikipedia.org22:08, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikipedia.org12:33, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
he.wikibooks.org11:36, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikinews.org09:00, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikiquote.org20:43, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikisource.org10:36, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikivoyage.org22:55, 12 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
he.wiktionary.org22:29, 11 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hif.wikipedia.org20:49, 17 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hif.wiktionary.org02:22, 10 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org15:36, 13 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)408
hi.wikibooks.org11:38, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikiquote.org21:44, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikiversity.org23:54, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org00:17, 20 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org10:44, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hr.wikipedia.org09:27, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)797
hr.wikibooks.org07:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6confirmed, ipblock-exempt
hr.wikiquote.org10:46, 12 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikisource.org10:10, 1 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hr.wiktionary.org04:26, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hsb.wikipedia.org12:43, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
hsb.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ht.wikipedia.org22:22, 19 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hu.wikipedia.org18:05, 18 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)224
hu.wikibooks.org13:12, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikiquote.org20:47, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hu.wikisource.org10:38, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hu.wiktionary.org08:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hy.wikipedia.org01:07, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
hy.wikibooks.org13:13, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikiquote.org21:00, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wikisource.org10:58, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hy.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikipedia.org10:47, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ia.wikibooks.org13:14, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ia.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikipedia.org02:13, 5 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
id.wikibooks.org13:17, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikiquote.org20:45, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
id.wikisource.org11:58, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wiktionary.org15:50, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ie.wikipedia.org01:26, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ie.wikibooks.org13:18, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ig.wikipedia.org09:12, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ik.wikipedia.org19:54, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ilo.wikipedia.org12:07, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
incubator.wikimedia.org17:47, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)230
inh.wikipedia.org21:57, 26 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org13:07, 12 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
io.wiktionary.org15:57, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wikipedia.org11:28, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
is.wikibooks.org13:22, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikiquote.org20:59, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
is.wikisource.org11:57, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wiktionary.org01:42, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikipedia.org20:49, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
it.wikibooks.org13:23, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikinews.org09:02, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikiquote.org19:29, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikisource.org11:55, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikiversity.org01:12, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikivoyage.org14:02, 23 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
it.wiktionary.org09:11, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
iu.wikipedia.org09:16, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
iu.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jam.wikipedia.org21:52, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org21:44, 22 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ja.wikibooks.org13:25, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikinews.org09:03, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikiquote.org20:58, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikisource.org11:53, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikiversity.org01:16, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wiktionary.org10:48, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jbo.wikipedia.org22:10, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jv.wikipedia.org16:09, 30 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
jv.wiktionary.org16:54, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kaa.wikipedia.org19:14, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kab.wikipedia.org12:01, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ka.wikipedia.org13:08, 24 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ka.wikibooks.org13:26, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikiquote.org20:33, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wiktionary.org11:36, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kbd.wikipedia.org00:23, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kbp.wikipedia.org20:33, 9 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org18:09, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ki.wikipedia.org19:44, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kk.wikipedia.org22:14, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)410
kk.wikibooks.org13:28, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kk.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kl.wikipedia.org10:30, 17 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kl.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
km.wikipedia.org23:06, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
km.wikibooks.org13:29, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wiktionary.org21:49, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikipedia.org15:33, 13 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kn.wikiquote.org21:57, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikisource.org11:51, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wiktionary.org16:56, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
koi.wikipedia.org23:44, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ko.wikipedia.org13:54, 20 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,028extendedconfirmed
ko.wikibooks.org17:49, 12 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikinews.org09:06, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikiquote.org21:05, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikisource.org11:49, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikiversity.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wiktionary.org10:50, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
krc.wikipedia.org20:43, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ksh.wikipedia.org06:35, 29 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ks.wikipedia.org21:18, 7 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ks.wiktionary.org12:56, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ku.wikipedia.org04:34, 24 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ku.wikibooks.org16:46, 3 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikiquote.org20:35, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ku.wiktionary.org23:37, 7 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kv.wikipedia.org23:02, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kw.wikipedia.org19:36, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kw.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikipedia.org19:43, 17 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ky.wikibooks.org16:48, 3 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ky.wikiquote.org22:03, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lad.wikipedia.org16:09, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
la.wikipedia.org01:17, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
la.wikibooks.org16:49, 3 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikiquote.org21:47, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikisource.org11:47, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
la.wiktionary.org10:53, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lbe.wikipedia.org19:55, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lb.wikipedia.org00:31, 12 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lb.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lez.wikipedia.org20:00, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lfn.wikipedia.org13:08, 6 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org09:30, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lij.wikipedia.org23:53, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
li.wikipedia.org08:35, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
li.wikibooks.org23:44, 3 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikiquote.org20:52, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikisource.org11:46, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
li.wiktionary.org17:01, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lmo.wikipedia.org10:50, 20 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ln.wikipedia.org19:39, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ln.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
login.wikimedia.org09:46, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org22:23, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
lo.wiktionary.org17:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lrc.wikipedia.org22:04, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org09:10, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lt.wikipedia.org12:34, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
lt.wikibooks.org23:45, 3 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikiquote.org20:50, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikisource.org11:44, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lt.wiktionary.org17:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lv.wikipedia.org15:44, 13 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
lv.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mai.wikipedia.org22:24, 13 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org20:08, 30 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mdf.wikipedia.org20:45, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)584
www.mediawiki.org18:01, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
meta.wikimedia.org22:46, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,344autopatrolled
mg.wikipedia.org00:55, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
mg.wikibooks.org23:41, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mg.wiktionary.org17:22, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mhr.wikipedia.org23:50, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)318
min.wikipedia.org21:12, 11 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
mi.wikipedia.org14:03, 8 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mi.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wikipedia.org22:19, 18 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,454autopatrolled, autoreviewed, editor
mk.wikibooks.org23:42, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikimedia.org09:30, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikisource.org11:41, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wiktionary.org09:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ml.wikipedia.org22:16, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ml.wikibooks.org23:44, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org20:37, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikisource.org11:39, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wiktionary.org17:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mn.wikipedia.org10:27, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,802
mn.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mrj.wikipedia.org22:53, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mr.wikipedia.org22:21, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
mr.wikibooks.org21:50, 16 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikiquote.org21:49, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikisource.org11:36, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mr.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ms.wikipedia.org22:01, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ms.wikibooks.org23:46, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mt.wikipedia.org13:21, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
mt.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mwl.wikipedia.org22:18, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
mx.wikimedia.org01:32, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org19:30, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
my.wikipedia.org20:13, 11 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
my.wiktionary.org20:53, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mzn.wikipedia.org10:55, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nah.wikipedia.org11:07, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nah.wiktionary.org13:59, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nap.wikipedia.org22:50, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
na.wikipedia.org22:41, 3 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
na.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nds-nl.wikipedia.org15:47, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nds.wikipedia.org08:41, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nds.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ne.wikipedia.org10:01, 15 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ne.wikibooks.org23:47, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org13:27, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
new.wikipedia.org20:03, 18 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nl.wikipedia.org12:10, 5 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
nl.wikibooks.org23:49, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikimedia.org01:34, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org22:32, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org19:38, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikisource.org23:50, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikivoyage.org23:24, 12 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
nl.wiktionary.org21:09, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nn.wikipedia.org19:22, 19 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
nn.wikiquote.org20:40, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nn.wiktionary.org14:11, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nov.wikipedia.org00:15, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikipedia.org03:55, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)432autopatrolled
no.wikibooks.org21:31, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikimedia.org23:13, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org09:10, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
no.wikiquote.org20:38, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikisource.org11:33, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wiktionary.org14:09, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nrm.wikipedia.org23:08, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nso.wikipedia.org18:13, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nv.wikipedia.org17:45, 13 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nyc.wikimedia.org23:16, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ny.wikipedia.org19:58, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
oc.wikipedia.org16:23, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
oc.wikibooks.org23:53, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wiktionary.org21:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
olo.wikipedia.org23:40, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org19:49, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
om.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
or.wikipedia.org10:19, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
or.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
os.wikipedia.org17:45, 19 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
outreach.wikimedia.org13:10, 16 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pag.wikipedia.org23:01, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pam.wikipedia.org10:53, 20 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pap.wikipedia.org20:47, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa.wikipedia.org11:28, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pa.wikibooks.org23:54, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pcd.wikipedia.org17:16, 5 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pdc.wikipedia.org23:39, 13 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pfl.wikipedia.org19:52, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pih.wikipedia.org09:16, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pi.wikipedia.org00:06, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikipedia.org21:48, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
pl.wikibooks.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikimedia.org19:31, 25 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikinews.org09:12, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikiquote.org19:40, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikisource.org11:31, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pl.wikivoyage.org23:37, 12 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pl.wiktionary.org04:42, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pms.wikipedia.org01:29, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pnb.wikipedia.org22:47, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pnb.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pnt.wikipedia.org09:18, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ps.wikipedia.org23:41, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ps.wikivoyage.org20:56, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org21:52, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikipedia.org16:00, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
pt.wikibooks.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikinews.org19:32, 9 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikiquote.org19:32, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikisource.org11:30, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikiversity.org01:08, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikivoyage.org23:42, 12 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pt.wiktionary.org00:13, 26 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
qu.wikipedia.org01:51, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
qu.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rm.wikipedia.org13:52, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rmy.wikipedia.org22:05, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rn.wikipedia.org09:25, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
roa-rup.wikipedia.org20:15, 7 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
roa-rup.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
roa-tara.wikipedia.org11:05, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ro.wikipedia.org13:07, 24 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,767autopatrolled
ro.wikibooks.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikinews.org00:07, 26 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikiquote.org19:56, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikisource.org11:27, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikivoyage.org23:50, 12 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ro.wiktionary.org09:21, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rue.wikipedia.org11:23, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikipedia.org19:03, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)275autoeditor, uploader
ru.wikibooks.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikimedia.org04:25, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikinews.org09:17, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikiquote.org19:33, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikisource.org23:58, 12 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ru.wikiversity.org01:14, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikivoyage.org23:54, 12 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ru.wiktionary.org09:23, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
rw.wikipedia.org22:14, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rw.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sah.wikipedia.org20:44, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sah.wikisource.org11:21, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikipedia.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sa.wikibooks.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikiquote.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikisource.org11:23, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
scn.wikipedia.org21:22, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
scn.wiktionary.org22:04, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sco.wikipedia.org15:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
sc.wikipedia.org00:14, 21 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sd.wikipedia.org09:19, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sd.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
se.wikipedia.org22:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
se.wikimedia.org19:03, 11 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wikipedia.org09:23, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sg.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
shn.wikipedia.org11:57, 29 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org21:46, 26 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,07,30,137autopatrolled, filemover, interface-admin, patroller, rollbacker
sh.wiktionary.org18:56, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,50,293bureaucrat, interface-admin, sysop
simple.wikipedia.org22:46, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
simple.wiktionary.org15:16, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
si.wikipedia.org15:29, 13 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
si.wikibooks.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikipedia.org23:08, 26 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
sk.wikibooks.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org22:15, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sk.wikisource.org11:20, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sk.wiktionary.org13:28, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikipedia.org10:55, 20 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)526
sl.wikibooks.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikiquote.org22:16, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sl.wikisource.org20:31, 29 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wikiversity.org01:18, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sl.wiktionary.org09:25, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sm.wikipedia.org08:41, 17 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sm.wiktionary.org14:03, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sn.wikipedia.org20:44, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikisource.org00:52, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
so.wikipedia.org20:17, 30 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
so.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
species.wikimedia.org22:54, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sq.wikipedia.org14:32, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,937autoreview, editor
sq.wikibooks.org20:05, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikinews.org18:43, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikiquote.org19:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sq.wiktionary.org09:28, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
srn.wikipedia.org20:51, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)542
sr.wikipedia.org21:37, 26 ഏപ്രിൽ 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)28,893autopatrolled, patroller, rollbacker
sr.wikibooks.org23:20, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
sr.wikinews.org22:13, 3 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
sr.wikiquote.org23:29, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)379autopatrolled
sr.wikisource.org15:08, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)522autopatrolled
sr.wiktionary.org04:22, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ss.wikipedia.org10:45, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ss.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
stq.wikipedia.org00:06, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
st.wikipedia.org09:26, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
st.wiktionary.org22:21, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
su.wikipedia.org12:01, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
su.wikiquote.org21:59, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
su.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikipedia.org12:30, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
sv.wikibooks.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikinews.org09:19, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikiquote.org22:17, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikisource.org11:18, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikiversity.org01:07, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikivoyage.org00:11, 13 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sv.wiktionary.org08:38, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sw.wikipedia.org05:52, 3 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sw.wiktionary.org22:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
szl.wikipedia.org18:43, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikipedia.org15:30, 13 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ta.wikibooks.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikinews.org09:21, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wikiquote.org22:18, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wikisource.org11:16, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wiktionary.org22:16, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tcy.wikipedia.org23:42, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org00:34, 26 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6autoreview
test.wikipedia.org00:23, 9 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
test.wikidata.org01:36, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71sysop
tet.wikipedia.org23:08, 22 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
te.wikipedia.org19:35, 10 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
te.wikibooks.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikiquote.org20:56, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikisource.org11:14, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wiktionary.org22:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tg.wikipedia.org17:32, 2 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tg.wikibooks.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikipedia.org19:33, 14 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
th.wikibooks.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikiquote.org20:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikisource.org11:12, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
th.wiktionary.org12:35, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ti.wikipedia.org20:33, 8 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ti.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tk.wikipedia.org12:26, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tk.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wikipedia.org15:46, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)340
tl.wikibooks.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org13:54, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tn.wikipedia.org09:14, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tn.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
to.wikipedia.org18:43, 11 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tpi.wikipedia.org09:21, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tpi.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikipedia.org14:31, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)405
tr.wikibooks.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikimedia.org14:34, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikinews.org09:23, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikiquote.org20:30, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikisource.org11:10, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wiktionary.org14:41, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ts.wikipedia.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wiktionary.org12:51, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tt.wikipedia.org17:20, 11 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tt.wikibooks.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tum.wikipedia.org09:29, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tw.wikipedia.org07:23, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tyv.wikipedia.org12:10, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)398
ty.wikipedia.org22:18, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ua.wikimedia.org22:29, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org23:47, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ug.wikipedia.org21:06, 6 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ug.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org00:24, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
uk.wikibooks.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikinews.org09:24, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikiquote.org22:20, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikisource.org11:04, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikivoyage.org00:17, 13 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
uk.wiktionary.org14:42, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikipedia.org19:36, 14 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ur.wikibooks.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wikiquote.org21:52, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wiktionary.org17:16, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uz.wikipedia.org19:08, 15 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
uz.wikiquote.org21:50, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wiktionary.org14:14, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vec.wikipedia.org11:00, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
vec.wikisource.org11:03, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vec.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vep.wikipedia.org02:41, 26 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ve.wikipedia.org09:22, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikipedia.org13:18, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32,626autopatrolled, extendedconfirmed, rollbacker
vi.wikibooks.org22:07, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikiquote.org20:00, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikisource.org20:08, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vi.wikivoyage.org12:07, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vi.wiktionary.org22:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vls.wikipedia.org10:49, 30 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vo.wikipedia.org12:47, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vo.wiktionary.org22:31, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
war.wikipedia.org12:11, 14 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63,037
wa.wikipedia.org10:40, 20 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wa.wiktionary.org20:50, 23 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
www.wikidata.org09:32, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,103
wikimania2013.wikimedia.org12:43, 29 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2014.wikimedia.org14:42, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2015.wikimedia.org08:15, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org01:22, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org13:10, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org12:39, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wo.wikiquote.org22:01, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wo.wiktionary.org13:29, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wuu.wikipedia.org00:02, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
xal.wikipedia.org12:43, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
xh.wikipedia.org12:46, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xmf.wikipedia.org14:18, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
yi.wikipedia.org12:44, 28 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227
yi.wikisource.org00:00, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yi.wiktionary.org01:11, 19 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
yo.wikipedia.org04:29, 20 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
za.wikipedia.org22:27, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zea.wikipedia.org12:38, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-classical.wikipedia.org00:24, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh-min-nan.wikipedia.org21:25, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-min-nan.wikisource.org11:00, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-min-nan.wiktionary.org12:48, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-yue.wikipedia.org08:02, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)153
zh.wikipedia.org00:58, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)178
zh.wikibooks.org23:55, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikinews.org09:26, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikiquote.org19:58, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikisource.org23:58, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikivoyage.org14:55, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wiktionary.org09:30, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zu.wikipedia.org12:30, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zu.wiktionary.org07:35, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4