ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക

 

ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Epicgenius
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 22:55, 9 നവംബർ 2012 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണം: 2,06,128
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 196
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org18:17, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org23:43, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org02:06, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org21:38, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org00:45, 9 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org19:14, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
an.wikipedia.org02:06, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org02:06, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org12:29, 1 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ast.wikipedia.org20:36, 24 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org00:40, 2 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org17:20, 7 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org15:18, 19 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org17:21, 13 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org15:50, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bg.wiktionary.org20:00, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org21:00, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:58, 12 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wiktionary.org18:35, 20 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org18:52, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org19:32, 15 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
chr.wikipedia.org02:49, 11 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org02:48, 11 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org23:51, 23 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33,329filemover, patroller, rollbacker
cr.wikipedia.org02:30, 11 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org21:15, 3 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cy.wikipedia.org03:46, 10 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org20:16, 1 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikipedia.org16:03, 14 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58autoreview
de.wikinews.org01:52, 11 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikivoyage.org14:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org02:50, 7 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org13:24, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org20:53, 20 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org18:59, 20 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org05:11, 28 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org22:55, 9 നവംബർ 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)1,69,592autoreviewer, extendedconfirmed, extendedmover, filemover, ipblock-exempt, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org02:13, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org23:51, 23 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiquote.org23:51, 23 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wikisource.org23:51, 23 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiversity.org23:51, 23 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org23:51, 23 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
en.wiktionary.org23:51, 23 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikipedia.org23:13, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikipedia.org13:59, 15 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
es.wikibooks.org23:37, 15 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikinews.org13:02, 6 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org20:57, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org21:15, 3 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ext.wikipedia.org15:15, 21 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org13:44, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikipedia.org19:20, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fo.wikipedia.org00:35, 6 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org15:47, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org20:13, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)56
fr.wikibooks.org05:21, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org01:51, 14 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org23:09, 30 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org20:09, 3 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wiktionary.org15:04, 17 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org23:54, 15 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org13:57, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org21:54, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org14:39, 14 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org02:00, 16 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org01:49, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org18:39, 20 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org13:25, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
he.wikinews.org13:42, 29 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org02:50, 7 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org19:15, 24 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hif.wikipedia.org05:20, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org02:39, 10 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikipedia.org20:25, 5 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org19:15, 17 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org13:50, 21 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wikipedia.org17:52, 24 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org13:48, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:27, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org19:26, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org12:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org15:38, 29 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikipedia.org15:04, 17 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
it.wikivoyage.org19:15, 24 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wikipedia.org12:29, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org04:04, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ja.wikinews.org15:50, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org02:07, 11 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org00:37, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org20:26, 23 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kk.wikipedia.org17:15, 18 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org00:35, 24 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org02:38, 10 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org05:28, 22 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ko.wikinews.org12:39, 1 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org05:21, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org14:47, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org21:45, 30 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org21:16, 12 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org15:11, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wiktionary.org02:50, 7 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org00:43, 24 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org03:07, 26 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org16:08, 21 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org01:11, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wikipedia.org05:17, 5 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org02:13, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
meta.wikimedia.org02:42, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)136
mg.wikipedia.org15:29, 25 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org00:43, 16 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org23:54, 15 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org13:20, 11 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikipedia.org00:48, 24 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org19:47, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org00:40, 14 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org20:33, 11 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40ipblock-exempt
nl.wikimedia.org03:07, 13 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org02:11, 10 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org11:46, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org11:46, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nv.wikipedia.org20:57, 5 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org02:05, 7 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org15:04, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org13:19, 29 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org18:41, 20 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org18:31, 20 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org12:30, 3 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
pl.wikinews.org20:53, 21 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org14:52, 17 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikipedia.org02:49, 21 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org00:15, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org03:43, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org01:35, 14 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
pt.wikinews.org20:08, 13 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org05:09, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org18:37, 20 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org01:49, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org02:39, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org16:57, 4 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org05:21, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org01:43, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68autoeditor, uploader
sco.wikipedia.org21:45, 30 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org01:49, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sh.wikipedia.org17:21, 13 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wiktionary.org21:05, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org00:09, 4 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
si.wikipedia.org12:38, 4 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org13:15, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikipedia.org19:22, 2 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org02:40, 24 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org18:37, 20 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org13:14, 5 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org02:13, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org05:20, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikipedia.org23:51, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wikiquote.org03:11, 6 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org18:34, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org17:00, 4 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sv.wikinews.org17:21, 13 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org13:28, 12 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org22:48, 26 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org05:21, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org15:54, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org05:21, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wiktionary.org18:59, 20 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org03:56, 1 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tl.wikipedia.org00:14, 18 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org21:11, 17 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org19:18, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org18:59, 29 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wikipedia.org17:31, 20 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org03:03, 19 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ur.wikipedia.org12:36, 11 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org18:51, 25 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org21:04, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org00:38, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org01:45, 8 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikisource.org02:21, 13 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org18:20, 5 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org01:16, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org03:12, 6 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org03:11, 6 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org23:51, 23 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,215rollbacker
wikimania2014.wikimedia.org16:44, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org17:56, 2 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org00:03, 9 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org17:42, 16 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org18:35, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org00:17, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org02:24, 11 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org17:56, 2 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org15:34, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org20:18, 14 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org01:37, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
zh.wikivoyage.org18:41, 20 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0