പൊളിറ്റികാ (അരിസ്റ്റോട്ടിൽ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പൊളിറ്റികാ (Greek: Πολιτικά), സുപ്രസിദ്ധ ഗ്രീക് ചിന്തകൻ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ രചനയാണ്. നഗരം (നഗരരാഷ്ട്രം), സമൂഹം എന്നൊക്കെ അർഥം വരുന്ന പൊളിസ്,(Polis, Greek: πόλις) എന്ന ഗ്രീക് പദത്തിൽ നിന്നാണ്, നഗരത്തെ, (നഗരരാഷ്ട്രത്തെ) , സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത് എന്നർഥം വരുന്ന പൊളിറ്റികാ എന്ന പദം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. . ഗ്രീക് സമൂഹങ്ങളുടെ ഘടന, ഭരണം, അതിൽ പൗരൻ, കുടുംബം, സമൂഹം എന്നിവയുടെ പങ്ക്, ഏതു വിധമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥക്കാണ് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തോഷവും ഉറപ്പാക്കാനാവുക, രാജവാഴ്ച, പ്രഭുത്വവാഴ്ച, ജനാധിപത്യം എന്നിവയിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭരണ സമ്പ്രദായം, ഇവയോരോന്നും വഴിതെറ്റിയാലുള്ള കെടുതികൾ, സമൂഹത്തിൽ പുരുഷൻമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അടിമകൾക്കുമുള്ള സ്ഥാനം, ദ്വന്ദസമൂഹം(പുരുഷൻ-സ്ത്രീ, ഉള്ളവർ-ഇല്ലാത്തവർ, ഉടമ-അടിമ) സമ്പത്തും സദാചാരബോധവും, പൗരത്വവും പ്രായവും, വാണിജ്യവും ഭരണവ്യവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിങ്ങനെ പലേ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സംവദിക്കുന്നു.[1][2].

പശ്ചാത്തലം[തിരുത്തുക]

ക്രിമു 335മുതൽ-323 വരേയുള്ള പന്ത്രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായിട്ടാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പൊളിറ്റികാ എഴുതിയതെന്നാണ് അനുമാനം. അക്കാലത്ത് ഏഥൻസിലെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമായ ലൈസിയത്തിൽ അധ്യാപനവും ഗവേഷണവും നടത്തുകയായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ [3], [4].

ഉള്ളടക്കവും ആഖ്യാനരീതിയും[തിരുത്തുക]

ചിട്ടയോടെ അധ്യായങ്ങളും ഖണ്ഡികകളുമായി ക്രമാനുഗതമായ രീതിയലല്ല പൊളിറ്റികാ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ് വിദഗ്ദാഭിപ്രായം[5],[6]. പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും നൂറ്റാണ്ടുകളില യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ചിതറിക്കിടന്ന ലേഖനങ്ങളെ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് സംഗ്രഹിച്ചത്[7]. ഇത് തൽസമയത്തു തന്നെ വളരെയേറെ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിതെളിച്ചു. പല വിഷയങ്ങളും പൂർണമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അഗസ്റ്റ് ഇമ്മാന്വൽ ബെക്കർ എന്ന ഭാഷാ പണ്ഡിതന്റെ ക്രോഡീകരണങ്ങളാണ് ഇന്നും ആധികാരികമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. വിഷയങ്ങൾ വേർതിരിച്ചത് പൊതുവേ സ്വീകാര്യമായെങ്കിലും വിവർത്തകർ ഒരേ ക്രമത്തിലല്ല അവ കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പഠനങ്ങളും ബെക്കർ നമ്പറുകൾ നിശ്ചയമായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു [6],[8],[9],[10].


പുസ്തകം 1[തിരുത്തുക]

കുടുംബവും സമൂഹവും ഉണ്ടായവിധം, അവയുടെ സ്വഭാവവിശേഷതകൾ, അവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം, കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തികഭദ്രത,നൈതികത, നൈപുണ്യം, നിയമവിരുദ്ധവും നിയമാനുസൃതവുമായ അടിമത്വം, പിതാവിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അധികാരങ്ങൾ, സ്വത്തു സമ്പാദനരീതികൾ.

പുസ്തകം 2[തിരുത്തുക]

നിലവിലുള്ളതും സാങ്കല്പികവുമായ ആദർശസമൂഹങ്ങൾ.

പുസ്തകം 3[തിരുത്തുക]

വിവിധരീതിയിലുള്ള ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയാധികാരം കൈയാളുന്നതിന് അടിത്തറ പാകുന്ന നൈതികത, പൗരൻ ആരെന്ന ചോദ്യവും അതിനുള്ള പലവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും.

പുസ്തകം 4[തിരുത്തുക]

വിവിധതരത്തിലുള്ള പൗരസമൂഹങ്ങൾ, അവക്കനുയോജ്യമായ ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, രാഷ്ട്രത്തിന് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിഭാഗങ്ങൾ(സമീക്ഷ,(deliberation) ഭരണനിർവഹണം(executive),നീതിന്യായം,(judiciary) )

പുസ്തകം 5,6[തിരുത്തുക]

വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായ സംവാദം- അവ ദുഷിച്ചുപോകുന്നതും അസ്ഥിരമാകുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന ചർച്ച

പുസ്തകം 7[തിരുത്തുക]

ആദർശസമൂഹം രാഷ്ട്രം, സഥലം, ജനസംഖ്യ,

പുസ്തകം 8[തിരുത്തുക]

വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം , വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Saunders, p. 18-19.
  2. Lord, p. vii-viii.
  3. Saunders, p. 30.
  4. Mord, p. xii-xiii.
  5. Newman, p. vii.
  6. 6.0 6.1 Lord, p. xliii.
  7. Ross, p. 15.
  8. Saunders, p. 34.
  9. Susemihl & 1-16.
  10. Newman, p. vii-ix.

ഗ്രന്ഥാവലി[തിരുത്തുക]