അനുമതിപ്രശ്നം

Jump to navigation Jump to search

താങ്കൾക്ക് ഈ താൾ തിരുത്തുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അനുമതി ഇല്ല, കാരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

Your IP address is in a range which has been blocked on all wikis.

The block was made by Jon Kolbert (meta.wikimedia.org). The reason given is No Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected+.

  • Start of block: 04:32, 22 ജൂലൈ 2019
  • Expiration of block: 04:32, 22 ഡിസംബർ 2020

You can contact Jon Kolbert to discuss the block. You cannot use the "ഈ ഉപയോക്താവിനു ഇമെയിൽ അയക്കുക" feature unless a valid email address is specified in your account preferences and you have not been blocked from using it. Your current IP address is 18.210.22.132, and the blocked range is 18.210.0.0/16. Please include all above details in any queries you make.

"https://ml.wikipedia.org/wiki/ഉപയോക്താവിന്റെ_സംവാദം:Example" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്