വൈദ്യുതകാന്തികമണ്ഡലം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വൈദ്യുത ചാർജ് വഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അവയുടെ പരിസരത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൗതിക മണ്ഡലമാണ് വൈദ്യുതകാന്തിക മണ്ഡലം (വൈദ്യുതകാന്തികക്ഷേത്രം). ആ മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ചാർജിതമായ മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ മണ്ഡലം സ്വാധീനിക്കുന്നു.

വൈദ്യുതമണ്ഡലം[തിരുത്തുക]

കാന്തികമണ്ഡലം[തിരുത്തുക]

മാക്സ്‌വെല്ലിന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൈദ്യുതകാന്തികമണ്ഡലം&oldid=1806928" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്