ഫലകം:പുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇവിടെ ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ പറയും‌വിധമാണ്‌. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സഹായം താൾ കാണുക.

 1. പുതുതായി ചേർക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇന്റർവിക്കി,ആവശ്യവിവരങ്ങൾ, റോന്തു ചുറ്റുക(റോന്തുചുറ്റുവാൻ അവകാശമുള്ളവർ മാത്രം) തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
 2. ഇതൊരു ക്രമമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന താളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ അത് സൃഷ്ടിച്ച തീയ്യതിയുടെ ക്രമത്തിലാണ്‌ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതു ലേഖനമാണ്‌ അവസാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നറിയുവാൻ ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:പുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന്/ഇതുവരെ എന്ന താൾ കാണുക.
 3. ഇവിടെ പത്ത് ലേഖനങ്ങൾ മാത്രം കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക.
 4. 5 ലേഖനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം {{വിഭജിക്കുക}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കുക.
 5. പുതുതായി എഴുതപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല.
 6. ഇവിടെ പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ നേരിട്ട് ചേർക്കുന്നതിന്‌ പകരം വിത്തുപുരയിൽ ചേർത്ത് പരീക്ഷിച്ച്, അഞ്ചോ പത്തോ വീതമുള്ള കൂട്ടമാക്കി ഇവിടേക്കു മാറ്റുക.
 7. ഈ ഫലകം ദിവസങ്ങളോളം പുതുക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വിത്തുപുരയിൽ അടുത്ത ലക്കങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പകർത്തി ഇവിടേക്ക് മാറ്റി പുതുക്കാവുന്നതാണ്‌.

ഉള്ളടക്കം

ഇതിനു താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാന താളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും. ആയതിനാൽ ശ്രദ്ധയോടെ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുക
 • കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാനസംഭവമായിരുന്നു ഇടപ്പള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണം >>>
സദനം ദിവാകര മാരാർ.png
 • പ്രശസ്തനായ മേളകലാകാരനും സോപാന ഗായകനുമായിരുന്നു സദനം ദിവാകര മാരാർ. >>>
Bay-backed Shrike (Lanius vittatus) in Anantgiri, AP W IMG 8868.jpg
 • തെക്കേ ഏഷ്യയിലെ തദ്ദേശ വാസിയായ ഒരു പക്ഷിയാണ് അസുരക്കിളി. >>>
 • ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയനേതാവും, വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരേ സമരം നയിച്ച നേതാവുമാണ് അഹമ്മദ് കത്രാദ.>>>
Sindelar-aut.jpg
 • ഓസ്ട്രിയൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിരുന്നു മത്ത്യാസ് സിൻഡ്ലർ .>>>

|} |style="border:1px solid transparent"| |style="width:50%; border:1px solid #cedff2; vertical-align:top; -moz-border-radius:10px;"|

 • പഴയ കന്നഡ സാഹിത്യത്തിലെ രത്നത്രയങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ പൊന്ന.>>>
 • ഓക്കുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കടൽപ്പക്ഷിയാണ് അറ്റ്‌ലാന്റിക് പഫിൻ >>>
 • നാർകോണ്ഡം ദ്വീപിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വേഴാമ്പലാണ് നാർകോണ്ഡം വേഴാമ്പൽ.>>>
AcerosNarcondami.svg
 • കാശ്മീരിൽ ധാരാളമായി കാണുന്നതും കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു മരമാണ് സഫേദ>>>
 • ഭാരതീയ തത്വചിന്തകനും കവിയും ആയിരുന്നു ‎അശ്വഘോഷ.>>>

പാദം

പുതിയ ലേഖനങ്ങൾCrystal Clear action 2rightarrow.png
കൂടുതൽ പുതിയ ലേഖനങ്ങൾക്ക്...
തിരുത്തുക