കൃഷിപ്പാട്ട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കൃഷി പാട്ടുകള് പലതരമുണ്ട്

 • ഞാറ്റുപാട്ട്
 • വിത്തിടീല്പാട്ട്
 • ചക്രപാട്ട്
 • കൊയ്തുപാട്ട്
 • കിളിയാട്ടുപാട്ട്
 • കളപറിക്കല് പാട്ടുകള്
 • ഉദാ-തിത്തോയ് തെയ്തൊയ് പൂന്തോയിക്കണ്ടം
   പൂന്തോയിക്കണ്ടത്തിലെന്തു പൊലിവോം
   പൂന്തോയിക്കണ്ടത്തി ഞാറു പൊലിവോം
   പൂന്തോയിക്കണ്ടത്തിലെന്തു പൊലിവോം
   പൂന്തോയിക്കണ്ടത്തി കാള പൊലിവോം
"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൃഷിപ്പാട്ട്&oldid=1382006" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്