പൈ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
പൈ എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ പൈ (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. പൈ (വിവക്ഷകൾ)
Pi uc lc.svg
ഗ്രീക്ക് അക്ഷരം
Αα ആൽഫ Νν ന്യു
Ββ ബീറ്റ Ξξ സൈ
Γγ ഗാമ Οο ഓമ്രിക്രോൺ
Δδ ഡെൽറ്റ Ππ പൈ
Εε എപ്സിലൺ Ρρ അക്ഷരം
Ζζ സീറ്റ Σσ സിഗ്മ
Ηη ഇറ്റ Ττ ടോ
Θθ തീറ്റ Υυ ഉപ്സിലൺ
Ιι അയോട്ട Φφ ഫൈ
Κκ കാപ്പ Χχ ചി
Λλ ലാംഡ Ψψ സൈ
Μμ മ്യു Ωω ഒമേഗ
കാലഹരണപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ
Digamma uc lc.svg വോ San uc lc.svg സാൻ
Stigma uc lc.svg സ്റ്റിഗ്മ Sho uc lc.svg ഷോ
Heta uc lc.svg ഹഎപ്സിലൺ Qoppa uc lc.svg ക്വോപ്പ
Sampi uc lc T-shaped.svg സാമ്പി
പൈ ഒരു ചിത്രീകരണം

ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ പതിനാറാമത്തെ അക്ഷരമാണ്‌ പൈ (വലിയ അക്ഷരം Π, ചെറിയ അക്ഷരം π) .ഗ്രീക്ക് സംഖ്യാവ്യവസ്ഥയിൽ ഇതിനു 80 എന്ന അക്കത്തിന്റെ വിലയാണ്‌‍. ആധുനിക ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഈ അക്ഷരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം /pi/ എന്നും, അധുനിക ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ /paɪ/ എന്നുമാകുന്നു, പൊതുവെ ഗണിതശസ്ത്രത്തിലെ സ്ഥിരവിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ. വാക്കുകളിലാവുമ്പോൾ /p/ എന്ന ശബ്ദമാണിതിന്‌‍‍.

Wiktionary-logo-ml.svg
പൈ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൈ&oldid=1713493" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്