ശാസ്ത്രരംഗത്തെ സ്തീകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Women in science എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
"ജ്യാമിതി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ"
യൂക്ലിഡിന്റെ എലമെന്റ്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മദ്ധ്യകാല വിവർത്തനത്തിലെ തുടക്കത്തിലെ ചിത്രീകരണം (c. )

മാനവ സംസ്കൃതിയുടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം സ്ത്രീകൾ ശാസ്ത്ര രംഗത്തു് നിർണ്ണായകമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ വിലക്കുകളേയും, പരിമിതികളേയും ഭേദിച്ച് നടത്തിയ ശാസ്ത്രസംരംഭങ്ങളേയും, അവയുടെ നേട്ടങ്ങളേയും കുറിച്ചു്, ശാസ്ത്രത്തിലും, ലിംഗപഠനത്തിലും താല്പര്യം കാട്ടിയിരുനിന ചരിത്രഗവേഷകർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്[1][2][3][4]. സ്ത്രീകളുടെ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒരു പ്രത്യേക പഠനവിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ടു്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

തുടർ വായനയ്ക്കു്[തിരുത്തുക]

 • Byers, Nina; Williams, Gary (2006). Out of the Shadows: Contributions of Twentieth-Century Women to Physics. Cambridge University Press. ISBN 0-521-82197-5. (Cambridge Univ Press catalogue)
 • Etzkowitz, Henry; Kemelgor, Carol; Uzzi, Brian (2000). Athena Unbound: The advancement of women in science and technology. Cambridge University Press. ISBN 0-521-78738-6.
 • Fara, Patricia (2004). Pandora's Breeches: Women, Science & Power in the Enlightenment. London: Pimlico. ISBN 1-84413-082-7.
 • Gates, Barbara T. (1998). Kindred Nature: Victorian and Edwardian Women Embrace the Living World. The University of Chicago Press. ISBN 0-226-28443-3.
 • Herzenberg, Caroline L. (1986). Women Scientists from Antiquity to the Present. Locust Hill Press. ISBN 0-933951-01-9.
 • Howes, Ruth H.; Herzenberg, Caroline L. (1999). Their Day in the Sun: Women of the Manhattan Project. Temple University Press. ISBN 1-56639-719-7.
 • Keller, Evelyn Fox (1985). Reflections on gender and science. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-06595-7.
 • National Academy of Sciences (2006). Beyond Bias and Barriers: Fulfilling the Potential of Women in Academic Science and Engineering. Washington, D.C.: The National Academies Press. ISBN 0-309-10320-7.
 • Ogilvie, Marilyn Bailey (1993). Women in Science: Antiquity through the Nineteenth Century. MIT Press. ISBN 0-262-65038-X.
 • Rossiter, Margaret W. (1982). Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1940. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-2509-1.
 • Rossiter, Margaret W. (1995). Women Scientists in America: Before Affirmative Action 1940–1972. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-4893-8.
 • Schiebinger, Londa (1989). The Mind Has No Sex? Women in the Origins of Modern Science. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 0-674-57625-X.
 • Shteir, Ann B. (1996). Cultivating Women, Cultivating Science: Flora's Daughters and Botany in England, 1760 to 1860. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-6175-6.
 • Warner, Deborah Jean. "Perfect in Her Place." Conspectus of History 1.7 (1981): 12–22.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശാസ്ത്രരംഗത്തെ_സ്തീകൾ&oldid=2690438" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്