സിംഗോനാന്തസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Syngonanthus എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

സിംഗോനാന്തസ്
Syngonanthus chrysanthus.jpg
Syngonanthus chrysanthus
Scientific classification e
Kingdom: സസ്യലോകം
Clade: Tracheophytes
Clade: സപുഷ്പിസസ്യങ്ങൾ
Clade: ഏകബീജപത്രസസ്യങ്ങൾ
Clade: Commelinids
Order: Poales
Family: Eriocaulaceae
Genus: Syngonanthus
Ruhland
Synonyms[1]
 • Philodice Mart.
 • Limnoxeranthemum Salzm. ex Steud.
 • Carptotepala Moldenke

എറിയോക്കോളേസീ എന്ന സസ്യ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ജനുസ്സ് ആണ് സിംഗോനാന്തസ് [2][3]ഏകദേശം ഇരുനൂറോളം ഇനങ്ങൾ ഈ ജനുസ്സിലുണ്ട്. ഇവ ആഫ്രിക്കയിലെ ഉഷ്ണമേഖല, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക(മെക്സിക്കൊ ക്യൂബ മുതൽ തെക്ക് അർജന്റീന വരെ) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായവയാണ്.[1][4][5][6]

 1. Syngonanthus acephalus Hensold - Amazonas State in Venezuela
 2. Syngonanthus albopulvinatus (Moldenke) Moldenke - Venezuela
 3. Syngonanthus allenii Moldenke - Colombia, Amazonas State in Brazil
 4. Syngonanthus amapensis Moldenke - Colombia, Venezuela, northwestern Brazil
 5. Syngonanthus amazonicus Moldenke - Colombia, Venezuela, northwestern Brazil
 6. Syngonanthus androsaceus (Griseb.) Ruhland - Cuba
 7. Syngonanthus angolensis H.E.Hess - Angola, Zaïre, Zambia, Tanzania, Malawi
 8. Syngonanthus anomalus (Körn.) Ruhland - Colombia, Venezuela, northern Brazil, Ecuador, the Guianas
 9. Syngonanthus anthemidiflorus (Bong.) Ruhland - Brazil, Misiones Province of Argentian
 10. Syngonanthus appressus (Körn.) Ruhland - central and southern Brazil
 11. Syngonanthus aquaticus Silveira - Minas Gerais
 12. Syngonanthus arenarius (Gardner) Ruhland - Minas Gerais
 13. Syngonanthus atrovirens (Körn.) Ruhland - Minas Gerais
 14. Syngonanthus auripes Silveira - Bahia, Goiás
 15. Syngonanthus bartlettii Moldenke - Belize
 16. Syngonanthus bellus Moldenke - Venezuela, northern Brazil
 17. Syngonanthus bianoensis Kimp. - Zaïre
 18. Syngonanthus bicolor Silveira - Minas Gerais
 19. Syngonanthus biformis (N.E.Br.) Gleason - Colombia, Venezuela, northern Brazil, Peru, the Guianas
 20. Syngonanthus bisumbellatus (Steud.) Ruhland - Colombia, Venezuela, Guyana, Pará, Piauí
 21. Syngonanthus blackii Moldenke - Pará
 22. Syngonanthus bracteosus Moldenke - Minas Gerais
 23. Syngonanthus cabralensis Silveira - Minas Gerais
 24. Syngonanthus cachimboensis Moldenke - Pará
 25. Syngonanthus canaliculatus Silveira - Minas Gerais
 26. Syngonanthus capillaceus Silveira - Minas Gerais
 27. Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland - State of Veracruz in Mexico; Costa Rica, Venezuela, Colombia, the Guianas, Peru, Brazil, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay
 28. Syngonanthus chapadensis Silveira - Minas Gerais
 29. Syngonanthus chrysanthus (Bong.) Ruhland - southeastern Brazil
 30. Syngonanthus costatus Ruhland - Minas Gerais
 31. Syngonanthus cowanii Moldenke - southeastern Colombia, Amazonas State in Venezuela
 32. Syngonanthus crassinervius Silveira - Minas Gerais
 33. Syngonanthus cuyabensis (Bong.) Giul., Hensold & L.R.Parra - Brazil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname
 34. Syngonanthus davidsei Huft - Chiapas
 35. Syngonanthus decorus Moldenke - Goiás
 36. Syngonanthus densiflorus (Körn.) Ruhland - Peru, Brazil, Bolivia
 37. Syngonanthus densus (Körn.) Ruhland - Brazil
 38. Syngonanthus diamantinensis Silveira - Minas Gerais
 39. Syngonanthus dichroanthus Hensold - Goiás
 40. Syngonanthus duidae Moldenke - Venezuela
 41. Syngonanthus egleri Moldenke - Pará
 42. Syngonanthus exilis S.M.Phillips - Zambia
 43. Syngonanthus fenestratus Hensold - Venezuela, northern Brazil, Guyana
 44. Syngonanthus ferrensis Silveira - Minas Gerais
 45. Syngonanthus filipes Silveira - Minas Gerais
 46. Syngonanthus fischerianus (Bong.) Ruhland - Brazil, Bolivia
 47. Syngonanthus flaviceps Silveira - Minas Gerais
 48. Syngonanthus flavidulus (Michx.) Ruhland - southeastern USA (Alabama, Florida, Georgia, North and South Carolina)
 49. Syngonanthus fuscescens Ruhland - Minas Gerais
 50. Syngonanthus garimpensis Silveira - Minas Gerais
 51. Syngonanthus glandulifer Silveira - Minas Gerais
 52. Syngonanthus goyazensis (Körn.) Ruhland - Goiás, Minas Gerais
 53. Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland - Colombia, Venezuela, northern Brazil, Peru, the Guianas, Bolivia, Paraguay, Uruguay
 54. Syngonanthus grao-mogolensis Silveira - Minas Gerais
 55. Syngonanthus helminthorrhizus (Mart. ex Körn.) Ruhland - Brazil, Paraguay
 56. Syngonanthus heteropeploides Herzog - Venezuela, northern Brazil, Guyana
 57. Syngonanthus heterotrichus Silveira - Minas Gerais
 58. Syngonanthus hirtellus Ruhland - Minas Gerais
 59. Syngonanthus hondurensis Moldenke - Belize
 60. Syngonanthus humbertii Moldenke - Madagascar
 61. Syngonanthus humboldtii (Kunth) Ruhland - Colombia, Venezuela, northern Brazil, the Guianas
 62. Syngonanthus hygrotrichus Ruhland - Minas Gerais
 63. Syngonanthus insularis Moldenke - Isla de la Juventud in Cuba
 64. Syngonanthus inundatus (Körn.) Ruhland - Goiás
 65. Syngonanthus itambeensis Silveira - Minas Gerais
 66. Syngonanthus lagopodioides (Griseb.) Ruhland - Cuba
 67. Syngonanthus lanatus Moldenke - Brazil
 68. Syngonanthus lanceolatus Silveira - Minas Gerais
 69. Syngonanthus laricifolius (Gardner) Ruhland - Brazil
 70. Syngonanthus latifolius (Moldenke) Hensold - Mato Grosso
 71. Syngonanthus leprieurii (Körn.) Ruhland - Pará, French Guiana, Venezuela
 72. Syngonanthus lisowskii Kimp - Zaïre
 73. Syngonanthus llanorum Ruhland - Colombia; Apure State in Venezuela
 74. Syngonanthus longibracteatus Kimp - Zaïre, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Mozambique
 75. Syngonanthus longipes Gleason - Brazil, Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname
 76. Syngonanthus lundellianus Moldenke - Belize
 77. Syngonanthus macrocephalus (Moldenke) Hensold - Cerro Sipapo in Venezuela
 78. Syngonanthus macrolepis Silveira - Minas Gerais
 79. Syngonanthus manikaensis Kimp - Zaïre
 80. Syngonanthus marginatus Silveira - Minas Gerais
 81. Syngonanthus micropus Silveira - São Paulo
 82. Syngonanthus minutifolius Silveira - Minas Gerais
 83. Syngonanthus minutulus (Steud.) Moldenke - Pará, Minas Gerais
 84. Syngonanthus minutus (Moldenke) Hensold - Auyán-tepui in Venezuela
 85. Syngonanthus multipes Silveira - Minas Gerais
 86. Syngonanthus mwinilungensis S.M.Phillips - Zambia
 87. Syngonanthus nanus Moldenke - Paraná
 88. Syngonanthus ngoweensis Lecomte - Zaïre, Congo-Brazzaville, Angola
 89. Syngonanthus niger Silveira - Minas Gerais
 90. Syngonanthus nigroalbus Silveira - Minas Gerais
 91. Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland - Brazil, Paraguay, Bolivia, Peru, Colombia, Venezuela
 92. Syngonanthus oblongus (Körn.) Ruhland - Brazil, Colombia, Venezuela
 93. Syngonanthus oneillii Moldenke - Belize
 94. Syngonanthus ottohuberi Hensold - Amazonas State in Venezuela
 95. Syngonanthus pakaraimensis Moldenke - Venezuela, Guyana
 96. Syngonanthus paleaceus S.M.Phillips - Zambia
 97. Syngonanthus pallens Silveira - Minas Gerais
 98. Syngonanthus pauciflorus Silveira - Minas Gerais
 99. Syngonanthus peruvianus Ruhland - Peru
 100. Syngonanthus philcoxii Moldenke - Mato Grosso
 101. Syngonanthus philodicoides (Körn.) Ruhland - Bahia, Goiás
 102. Syngonanthus pittieri Moldenke - Panama
 103. Syngonanthus planus Ruhland - Bahia, Minas Gerais
 104. Syngonanthus plumosus Silveira - Minas Gerais
 105. Syngonanthus poggeanus Ruhland - Burundi, Zaïre, Congo-Brazzaville, Angola, Zambia
 106. Syngonanthus pulchellus Moldenke - Minas Gerais
 107. Syngonanthus pulcher (Körn.) Ruhland - Goiás, Minas Gerais
 108. Syngonanthus pulvinellus Moldenke - Minas Gerais
 109. Syngonanthus quadrangularis Silveira - Minas Gerais
 110. Syngonanthus reclinatus (Körn.) Ruhland - Brazil
 111. Syngonanthus restingensis Hensold & A.L.R.Oliveira - Bahia, Rio de Janeiro
 112. Syngonanthus retrorsociliatus Silveira - Minas Gerais
 113. Syngonanthus retrorsus Silveira - Minas Gerais
 114. Syngonanthus rhizonema Ruhland - São Paulo
 115. Syngonanthus robinsonii Moldenke - Zaïre, Zambia
 116. Syngonanthus schlechteri Ruhland - Zaïre, Gabon, Congo-Brazzaville, Tanzania
 117. Syngonanthus schwackei Ruhland - eastern Brazil
 118. Syngonanthus sclerophyllus Ruhland - Goiás
 119. Syngonanthus setifolius Hensold - northern Brazil, Venezuela
 120. Syngonanthus sickii Moldenke - Pará
 121. Syngonanthus simplex (Miq.) Ruhland - Colombia, Venezuela, northern Brazil, the Guianas
 122. Syngonanthus sinuosus Silveira - Minas Gerais
 123. Syngonanthus spadiceus (Körn.) Ruhland - Piauí, Minas Gerais
 124. Syngonanthus spongiosus Hensold - Amazonas State of Brazil
 125. Syngonanthus surinamensis Moldenke - Suriname
 126. Syngonanthus tenuipes Silveira - Minas Gerais
 127. Syngonanthus tenuis (Kunth) Ruhland - Colombia, Venezuela, northern Brazil
 128. Syngonanthus tiricensis Moldenke - Bolívar State in Venezuela
 129. Syngonanthus trichophyllus Moldenke - Colombia, Venezuela, northern Brazil, Guyana
 130. Syngonanthus umbellatus (Lam.) Ruhland - Dominican Republic, Colombia, Venezuela, northern Brazil, the Guianas
 131. Syngonanthus upembaensis Kimp - Zaïre
 132. Syngonanthus verticillatus (Bong.) Ruhland - Goiás, Minas Gerais
 133. Syngonanthus wahlbergii (Wikstr. ex Körn.) Ruhland - from Nigeria east to Tanzania, south to northern South Africa
 134. Syngonanthus weddellii Moldenke - Pará, Goiás
 135. Syngonanthus welwitschii (Rendle) Ruhland - Zaïre, Sierra Leone, Tanzania, Angola, Zambia
 136. Syngonanthus widgrenianus (Körn.) Ruhland - eastern Brazil
 137. Syngonanthus williamsii (Moldenke) Hensold - Colombia, Venezuela, northern Brazil
 138. Syngonanthus xinguensis Moldenke - Mato Grosso
 139. Syngonanthus yacuambensis Moldenke - Ecuador


അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 Kew World Checklist of Selected Plant Families
 2. Giulietti, A. M., M. J. Gomes de Andrade, L. R. Parra de Lazzari, C. v. d. Berg & R. M. Harley. 2009. (1902) Proposal to conserve the name Syngonanthus against Philodice (Eriocaulaceae). Taxon 58(3): 1008–1009.
 3. Brummitt, R. K. 2011. Report of the Nomenclature Committee for Vascular Plants: 63. Taxon 60(4): 1202–1210.
 4. Govaerts, R. (2004). World Checklist of Monocotyledons Database in ACCESS: 1-54382. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.
 5. Forzza, R. C. 2010. Lista de espécies Flora do Brasil http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010 Archived 2015-09-06 at the Wayback Machine.. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
 6. Huft, M. J. 1994. 261. Eriocaulaceae. 6: 178–184. In G. Davidse, M. Sousa Sánchez & A.O. Chater (eds.) Flora Mesoamericana. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F.

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സിംഗോനാന്തസ്&oldid=3647302" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്