നാഷണൽ ബയോസയൻസ് അവാർഡ് ഫോർ കരിയർ ഡവലപ്മെന്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(National Bioscience Award for Career Development എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
National Bio-science Award for Career Development
National award for contributions to science
SponsorDepartment of Biotechnology
പ്രതിഫലം
 • Citation Plaque
 • 200,000
  Research grant of 1500,000[note 1]

മികവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ബയോ സയൻസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ സയൻസ് അവാർഡാണ് കരിയർ ഡവലപ്മെന്റിനായുള്ള ദേശീയ ബയോ സയൻസ് അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ-ബയോസ് പ്രൈസ്.[1] ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പ് 1999 ൽ സ്ഥാപിച്ച ഇത് 45 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ബയോ-ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്.[2] പ്രശസ്ത ജേണലുകളിലോ പേറ്റന്റുകളിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രകടമാക്കിയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജൈവശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും പ്രായോഗികവുമായ മേഖലകളിൽ കലയുടെ വികാസത്തിന് നൽകിയ അതുല്യ സംഭാവനകൾക്കാണ് വർഷം തോറും അവാർഡ് നൽകുന്നത്.[3] ഔയോഗിക ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന 5 വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവാർഡ് അംഗീകരിക്കുന്നു. അവാർഡിന് ഒരു അവലംബം, ഫലകം, രണ്ടുലക്ഷം രൂപ ഗവേഷണ സഹായ ഗ്രാന്റും, മൂന്നുവർഷത്തേക്ക് തുല്യ ഗഡുക്കളായി ഒന്നരലക്ഷം രൂപയും പ്രതിവർഷം വിതരണം ചെയ്യുന്നു.[4][5] കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നഗർ സമ്മാനത്തിന് അടുത്തായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇന്ത്യൻ ബയോളജി അവാർഡുകളിലൊന്നാണ് ഈ അവാർഡ്.[6]

എൻ-ബയോസ് അവാർഡ് സ്വീകർത്താക്കൾ[തിരുത്തുക]

അവാർഡ് ലഭിച്ചവരുടെ പട്ടിക [7][8][9] [കുറിപ്പ് 2] [10]

സ്വീകർത്താക്കൾ (1999-2009)[തിരുത്തുക]

Year Recipient Institution
1999 Umesh Varshney Indian Institute of Science
1999 Kanury Venkata Subba Rao International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
1999 Dinakar Mashnu Salunke National Institute of Immunology
1999 Birendra Nath Mallick Jawaharlal Nehru University
1999 Akhilesh Kumar Tyagi University of Delhi
2000 P. Pardha Saradhi Jamia Millia Islamia
2000 P. Ananda Kumar Indian Agricultural Research Institute
2000 K. P. Mohanakumar Indian Institute of Chemical Biology
2000 Madhu Dikshit Central Drug Research Institute
2000 Anand Kumar Bachhawat Institute of Microbial Technology
2000 Amitabha Mukhopadhyay National Institute of Immunology
2001 Nagendra Kumar Singh Indian Agricultural Research Institute
2001 Ram Rajasekharan Central Food Technological Research Institute
2001 P. N. Rangarajan Indian Institute of Science
2001 Pradip K. Chakraborti Institute of Microbial Technology
2001 Akhil Chandra Banerjea National Institute of Immunology
2001 Vinod Bhakuni Central Drug Research Institute
2002 M. Radhakrishna Pillai (scientist) Regional Cancer Centre, Thiruvananthapuram
2002 Mohammad Islam Khan National Chemical Laboratory
2002 Rakesh Kumar Jain Institute of Microbial Technology
2002 Anil Grover University of Delhi
2002 Santanu Bhattacharya Indian Institute of Science
2002 Joyoti Basu Bose Institute
2002 Rakesh Aggarwal Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences
2003 Usha Vijayaraghavan Indian Institute of Science
2003 Trilochan Mohapatra Indian Agricultural Research Institute
2003 Sudhanshu Vrati National Institute of Immunology
2003 Soniya Nityanand Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences
2003 Ramesh Venkata Sonti Centre for Cellular and Molecular Biology
2003 Gopal Chandra Kundu National Centre for Cell Science
2003 Chinmoy Sankar Dey National Institute of Pharmaceutical Education and Research
2004 Jyoti Prakash Tamang Sikkim Government College, Gangtok
2004 Banwari Lal The Energy and Resources Institute
2004 K. Sekar Indian Institute of Science
2004 Narayanaswamy Srinivasan Indian Institute of Science
2004 Tapas Kumar Kundu Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research
2004 Amita Aggarwal Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences
2004 Geeta Kashyap Vemuganti L. V. Prasad Eye Institute
2005 Rajendra Prasad Roy National Institute of Immunology
2005 Sudip Chattopadhyay National Institute of Plant Genome Research
2005 Gajendra Pal Singh Raghava Institute of Microbial Technology
2005 Apurva Sarin Tata Institute of Fundamental Research
2005 Dulal Panda Indian Institute of Technology, Mumbai
2005 Saumitra Das Indian Institute of Science
2006 G. Pradeep Kumar Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology
2006 Ajay Kumar Parida MS Swaminathan Research Foundation
2006 Pramod P. Wangikar Indian Institute of Technology, Mumbai
2006 G. Taru Sharma Indian Veterinary Research Institute
2006 Javed N. Agrewala Institute of Microbial Technology
2006 Kumaravel Somasundaram Indian Institute of Science
2006 Sanjeev Galande National Centre for Cell Science
2007 T. R. Sharma Indian Agricultural Research Institute
2007 Snehasikta Swarnakar Indian Institute of Chemical Biology
2007 Srinivasan Ramachandran Institute of Genomics and Integrative Biology
2007 R. Sowdhamini National Centre for Biological Sciences
2007 Ranjan Sen Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics
2007 Owais Mohammad Aligarh Muslim University
2007 G. Dhinakar Raj Madras Veterinary College
2007 Bhaskar Saha National Centre for Cell Science
2007 Amit Prakash Sharma International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
2008 Rajan Sankaranarayanan Centre for Cellular and Molecular Biology
2008 Utpal Shashikant Tatu Indian Institute of Science
2008 Nihar Ranjan Jana National Brain Research Centre
2008 R. Sankararamakrishnan Indian Institute of Technology, Kanpur
2008 Anuranjan Anand Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research
2008 Samit Kumar Nandi West Bengal University of Animal and Fishery Sciences
2008 S. Ganesh Indian Institute of Technology, Kanpur
2008 Nagasuma Chandra Indian Institute of Science
2008 Sangita Mukhopadhyay Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics.
2008 Pushkar Sharma National Institute of Immunology
2009 Rajesh Sudhir Gokhale Institute of Genomics and Integrative Biology
2009 Mohan R. Wani National Centre for Cell Science
2009 Garikapati Narahari Sastry Indian Institute of Chemical Technology
2009 Ashok M. Raichur Indian Institute of Science
2009 Balaji Prakash Indian Institute of Technology, Kanpur
2009 K. Narayanaswamy Balaji Indian Institute of Science
2009 Debasisa Mohanty National Institute of Immunology
2009 Sunil Kumar Manna Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics
2009 C. Kesavadas Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology

സ്വീകർത്താക്കൾ (2009–2019)[തിരുത്തുക]

Year Recipient Institution
2010 Shantanu Chowdhury Institute of Genomics and Integrative Biology
2010 Balasubramanian Gopal Indian Institute of Science
2010 R. Ashalatha Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology
2010 Vinay K. Nandicoori National Institute of Immunology
2010 Suman Kumar Dhar Jawaharlal Nehru University
2010 Ravishankar Ramachandran Central Drug Research Institute
2010 P. Karthe University of Madras
2010 Dipshikha Chakravortty Indian Institute of Science
2010 Debasis Chattopadhyay National Institute of Plant Genome Research
2010 Anirban Basu National Brain Research Center
2011 Sagar Sengupta National Institute of Immunology
2011 Niyaz Ahmed University of Hyderabad
2011 Santasabuj Das National Institute of Cholera and Enteric Diseases
2011 Ashish Arora Central Drug Research Institute
2011 Maneesha S. Inamdar Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research
2011 Asif Mohmmed International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
2011 Shantanu Sengupta Institute of Genomics and Integrative Biology
2011 Sujata Sharma All India Institute of Medical Sciences Delhi
2011 Dibyendu Sarkar Institute of Microbial Technology
2011 M. M. Parida Defence Research and Development Establishment
2012 Vidita Vaidya Tata Institute of Fundamental Research
2012 Sathees Chukkurumbal Raghavan Indian Institute of Science
2012 Asad Ullah Khan Aligarh Muslim University
2012 Munia Ganguli Institute of Genomics and Integrative Biology
2012 S. Venkata Mohan Indian Institute of Chemical Technology
2012 Durai Sundar Indian Institute of Technology, Delhi
2012 Subrata Adak Indian Institute of Chemical Biology
2012 Aditya Bhushan Pant Indian Institute of Toxicology Research
2012 Naval Kishore Vikram All India Institute of Medical Sciences Delhi
2012 Kaustuv Sanyal Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research
2013 Govindan Rajamohan Institute of Microbial Technology
2013 A. K. Mukherjee Tezpur University
2013 Alok Krishna Sinha National Botanical Research Institute
2014 Manoj Prasad National Institute of Plant Genome Research
2014 Bikramjit Basu Indian Institute of Science
2014 Debasis Dash Institute of Genomics and Integrative Biology
2014 Ashish Suri All Indian Institute of Medical Sciences Delhi
2014 Deepak Thankappan Nair Regional Centre for Biotechnology
2014 Ramandeep Singh (medical scientist) Translational Health Science and Technology Institute
2014 Fayaz A. Malik Indian Institute of Integrative Medicine
2014 Patrick D'Silva Indian Institute of Science
2014 Deepak Gaur Jawaharlal Nehru University
2014 Kausik Chattopadhyay Indian Institute of Science Education and Research
2015 Sanjeev Das National Institute of Immunology
2015 Ganesh Nagaraju Indian Institute of Science
2015 Suvendra Nath Bhattacharyya Indian Institute of Chemical Biology
2015 H. V. Thulasiram National Chemical Laboratory
2015 Pawan Gupta Institute of Microbial Technology
2015 Souvik Maiti Institute of Genomics and Integrative Biology
2015 Pravindra Kumar Indian Institute of Technology, Roorkee
2015 Anurag Agrawal Institute of Genomics and Integrative Biology
2015 Girdhar Kumar Pandey University of Delhi
2015 Sanjib Senapati Indian Institute of Technology, Madras
2016 Mukesh Jain Jawaharlal Nehru University, New Delhi
2016 Samir K. Maji Indian Institute of Technology, Mumbai
2016 Anindita Ukil Calcutta University, Kolkata
2016 Arnab Mukhopadhyay National Institute of Immunology, New Delhi
2016 Rohit Srivastava Indian Institute of Technology, Bombay
2016 Pinaki Talukdar ndian Institute of Science Education and Research, Pune
2016 Rajnish Kumar Chaturvedi CSIR-Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow
2016 Jackson James Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Thiruvananthapuram
2017 & 2018 Manas Kumar Santra National Centre for Cell Science
2017 & 2018 Dipyaman Ganguly Indian Institute of Chemical Biology
2017 & 2018 Subhadeep Chatterjee Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics
2017 & 2018 Soumen Basak National Institute of Immunology
2017 & 2018 Manoj Majee National Institute of Plant Genome Research, New Delhi
2017 & 2018 Arun Kumar Shukla Indian Institute of Technology, Kanpur
2017 & 2018 Amit Singh Indian Institute of Science
2017 & 2018 Maddika Subba Reddy Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics
2017 & 2018 Beena Ramakrishnan Pillai Institute of Genomics and Integrative Biology
2017 & 2018 Ashwani Kumar Institute of Microbial Technology
2017 & 2018 Mohammad Zahid Ashraf Jamia Millia Islamia
2017 & 2018 Ranjith Padinhateeri Indian Institute of Technology, Mumbai
2017 & 2018 Rayala Suresh Kumar Indian Institute of Technology, Madras
2017 & 2018 Prabhu B. Patil Institute of Microbial Technology
2017 & 2018 Pritam Deb Tezpur University
2020-21 Amit Awasthi Translational Health Science and Technology Institute

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "National Bioscience Awards for Career Development". Department of Biotechnology, Government of India. 2016. Archived from the original on 2016-07-13. Retrieved October 18, 2016.
 2. "National Bioscience Award: Entries invited". Mathrubhumi. November 27, 2015. Archived from the original on 2020-02-15. Retrieved October 18, 2016.
 3. IBN Live (2016). "Young Scientist Awards for Hyderabad Varsity". Archived from the original on 2012-03-09. Retrieved 17 March 2012.
 4. "NOMINATIONS FOR NATIONAL BIOSCIENCE AWARD FOR CAREER DEVELOPMENT: 2016" (PDF). Department of Biotechnology. 2016. Archived from the original (PDF) on 2018-03-04. Retrieved 2017-11-06.
 5. The Hindu (2016). "Bioscience Award conferred on seven scientists". The Hindu. Archived from the original on 2007-03-15. Retrieved 20 March 2012.
 6. "Prestigious bioscience award for IICT scientist". Times of India. March 16, 2013. Retrieved October 16, 2016.
 7. "Awardees of National Bioscience Awards for Career Development" (PDF). Department of Biotechnology. 2016. Archived from the original (PDF) on 2018-03-04. Retrieved October 17, 2016.
 8. "N-BIOS awardees 2014" (PDF). Department of Biotechnology. 2016. Archived from the original (PDF) on 2021-05-11. Retrieved October 18, 2016.
 9. "N-BIOS awardees 2015" (PDF). Department of Biotechnology. 2016. Archived from the original (PDF) on 2021-05-22. Retrieved October 18, 2016.
 10. "Awardees for the year 2017 and 2018" (PDF). Department of Biotechnology. 2018-12-26. Archived from the original (PDF) on 2018-12-26. Retrieved 2018-12-26.

[1]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

2016

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]


കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]


 1. Research grant is paid in three equal yearly installments
 1. "N-BIOS Awardees 2016, Department of Biotechnology" (PDF). http://dbtindia.gov.in/#. {{cite web}}: External link in |website= (help)