ആന്റണി വാൻ ഡൈക്കിന്റെ പെയിന്റിംഗുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(List of paintings by Anthony van Dyck എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
Self-portrait by van Dyck, 1623.

ഫ്ലെമിഷ് ചിത്രകാരൻ ആന്റണി വാൻ ഡൈക് (1599-1641) വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ അപൂർണ്ണ പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Title Year Collection City and country Material Dimensions Image
Self-portrait (1613-14) 1613-1614 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 25,8 × 19,5 cm Anthonis van Dyck 008.jpg
Self-portrait (1617-18) 1617-1618 Alte Pinakothek Munich  DEU Oil on canvas 82,5 × 70 cm Anthonis van Dyck 050.jpg
Portrait of Cornelius van der Geest 1619-1620 National Gallery London  GBR Oil on panel 37,5 × 32,5 cm Anthonis van Dyck 025.jpg
Self-portrait 1620-21 1620-1621 Metropolitan Museum of Art New York City  USA Oil on canvas 119,7 × 87,9 cm Anthony van Dyck - Self portrait.jpg
Portrait of Thomas Howard, 2nd Earl of Arundel 1620-1621 Getty Museum New York City  USA Oil on panel 102,8 × 79,4 cm Anthony van Dyck - Thomas Howard, Second Earl of Arundel - Google Art Project.jpg
Portrait of Isabella Brant 1621 National Gallery of Art Washington DC  USA Oil on canvas 153 × 120 cm Anthony van Dyck 090.jpg
Portrait of Frans Snyders and his wife Margareta de Vos 1621 Gemäldegalerie Kassel  DEU Oil on canvas 82 × 110 cm Anthonis van Dyck 026.jpg
Portrait of Sir Robert Shirley 1622 Petworth House Petworth  GBR Oil on canvas 200 × 133,5 cm Sir Robert Shirley by Anthony Van Dyck 1622 Rome.jpg
Portrait of Lady Theresa Shirley 1622 Petworth House Petworth  GBR Oil on canvas 200 × 133,4 cm Lady Shirley by Anthony van Dyck, c. 1622.jpg
Portrait of François Duquesnoy 1622 Musées Royaux des Beaux-Arts Brussels  BEL Oil on canvas 77,5 × 61 cm Anthonis van Dyck 024.jpg
Self-portrait 1622-23 1622-1623 Hermitage Museum Saint Petersburg  RUS Oil on canvas 116,5 × 93,5 cm Anthonis van Dyck 049.jpg
Portrait of marchesa Lomellini with her children 1623 São Paulo Museum of Art San Paulo  BRA Oil on canvas 221 × 152 cm Anthony van Dyck - Retrato da Marquesa Lomellini, com os Filhos em Oração, c. 1623.jpg
Portrait of Elena Cattaneo 1623 National Gallery of Art Washington DC  USA Oil on canvas 246 × 173 cm Anthonis van Dyck 016.jpg
Portrait of cardinal Guido Bentivoglio 1623 Palazzo Pitti Florence  ITA Oil on canvas 196 × 145 cm Anthonis van Dyck 028.jpg
The Lomellini Family 1623 National Gallery of Scotland Edinburgh  GBR Oil on canvas 265 × 248 cm Anthonis van Dyck 012.jpg
Portrait of Emanuele Filiberto, prince of Savoy 1624 Dulwich Picture Gallery London  GBR Oil on canvas 126 × 99,6 cm Van Dyck, Sir Anthony - Emmanuel Philibert of Savoy, Prince of Oneglia - Google Art Project.jpg
Portrait of a Genoese Noblewoman with her Son 1625 National Gallery of Art Washington DC  USA Oil on canvas 189 × 139 cm Anthonis van Dyck 023.jpg
Portrait of a man in armour 1625-1627 Cincinnati Art Museum Cincinnati  USA Oil on canvas 137,2 × 121,3 Van Dyck - Man in armour 1625-27.jpg
Portrait of Jan van Monfort 1626-1628 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 114,5 × 88,5 cm Portrait of Jan van Monfort.jpg
Portrait of Johannes Baptista Franck 1626-1632 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 117 × 91 cm Anthony van Dyck - Johannes Baptista Franck.jpg
Equestrian Portrait of Anton Giulio Brignole-Sale 1627 Palazzo Rosso Genoa  ITA Oil on canvas 282 × 198 cm Anton Van Dyck - Anton Giulio Brignole-Sale on horseback - Google Art Project.jpg
Portrait of Nicholas Lanier 1628 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 111,5 × 87,5 Anthonis van Dyck 083.jpg
Portrait of the Archduchess Isabella dressed as a nun 1628-1629 Galleria Sabauda Turin  ITA Oil on canvas 183 × 121 cm "Isabella Clara Eugenia" - Anthonis van Dyck 086.jpg
Portrait of Frederick Henry, prince of Orange 1628-1629 Baltimore Museum of Art Baltimore  USA Oil on canvas 112,5 × 95 cm FrederickHenryPrinceOfOrange.jpg
Portrait of the duke of Arenberg 1628-1632 Holkham Hall Holkham  GBR Oil on canvas 315 × 240 cm Van Dyck - Duke of Arenberg.jpg
Portrait of Jean-Charles della Faille 1629 Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique Brussels  BEL Oil on canvas 130,8 × 118,5 Anthony van Dyck- Portret van pater Jan-Karel Della Faille s.j.jpg
Portrait of Maria Luisa de Tassis 1629 Castle of the Prince of Liechtenstein Vaduz  LIE Oil on canvas 128,2 × 99,5 cm Anthonis van Dyck 021.jpg
Portrait of Carolus Scribani 1629 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 117,5 × 104 cm Carolus Scribani ( painting of van Dyck).jpg
Portrait of Olivia Boteler Porter 1630s Bowes Museum Barnard Castle  GBR Oil on canvas Olivia Boteler Porter.jpg
Portrait of a Man With Gloves 1630 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 111 × 85 cm Anthonis van Dyck 074.jpg
Portrait of Martin Rijckaert 1630 Museo del Prado Madrid  ESP Oil on canvas 148 × 113 cm Van dyck-el pintor martin ryckaert-prado.jpg
Portrait of a General Wearing a Red Sash 1630-1632 Gemäldegalerie Alte Meister Dresden  DEU Oil on canvas 90 × 70 cm Anthonis van Dyck 038.jpg
Portrait of Maria de' Medici 1631 Musée des Beaux-Arts Bordeaux  FRA Oil on canvas 246 × 148 Maria de' Medici by Anthony van Dyck.jpg
Portrait of Gaston d'Orléans 1631 Musée Condé Chantilly  FRA Oil on canvas 193 × 119 cm Full length portrait painting of Gaston of France, Duke of Orléans in 1634 by Anthony van Dyck (Musée Condé).jpg
Portrait of Philippe Le Roy, Lord of Ravels 1631 Wallace Collection[1] London  GBR Oil on panel 213 × 120 cm Anthonis van Dyck 031.jpg
Portrait of Prince Charles Louis 1631-1632 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 176 × 96 cm Anthonis van Dyck 079.jpg
Portrait of Prince Rupert of the Rhine 1631-1632 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 175 × 95,5 cm Anthonis van Dyck 085.jpg

ഛായാചിത്രങ്ങൾ (1632–1649)[തിരുത്തുക]

1632 മുതൽ 1641 വരെ മരണംവരെ വാൻ ഡൈക് ലണ്ടനിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരി ചാൾസ് ഒന്നാമന്റെയും ദർബാറിലേയ്ക്ക് പതിവായി യാത്രചെയ്തു. ഒരു കലാസ്വാദകൻ ആയ ചാൾസ് ഒന്നാമൻ വാൻ ഡൈക്കിനെ പ്രിൻസിപൽ പെയിന്ററും ഒരു ബാരോനെട്ടും ആക്കി. ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ആന്റ്വെർപ്പ്, ബ്രസ്സൽസ്, പാരിസ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചു. ഫ്രാൻസിലെ ലൂയി പതിനാലാമൻ രാജാവിന്റെ ചിത്രകാരനാകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു.

Title Year Location City and country Material Dimensions Image
Portrait of King Charles I and Queen Henrietta Maria 1632 Archepiscopal Palace Kromeriz  CZE Oil on canvas 113,5 × 163 cm Van Dyck Charles I and Henrietta.JPG
Portrait of Charles I in his Garter Robes 1632 Gemäldegalerie Alte Meister Dresden  DEU Oil on canvas 123 × 96,5 cm King Charles I (van Dyck).jpg
Portrait of Charles I in Armour 1632 Arundel Castle Arundel  GBR Oil on canvas 100 × 81,8 cm Charles I (1630s).jpg
Portrait of Henrietta Maria 1632 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 108,6 × 86 cm HenriettaMariaofFrance03.jpg
Great Peece 1632 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 146 × 254 cm Henrietta Maria and Charles I.jpg
Portrait of Philip, Lord Wharton 1632 National Gallery of Art Washington DC  USA Oil on canvas 132 × 106 cm Philip, Lord Wharton.jpg
Self-portrait with a sunflower 1632-1633 Private collection of the Duke of Westminster  GBR Oil on canvas 60 × 73 cm Anthonyvandyckselfportrait.jpeg
Portrait of Henrietta Maria with the dwarf Jeffrey Hudson 1633 National Gallery of Art Washington DC  USA Oil on canvas 219,1 × 134,8 cm Anthonis van Dyck 013.jpg
Portrait of Thomas Wentworth, 1st Earl of Strafford 1632-1633 Private Collection Oil on canvas 213,2 × 138,2 cm Thomas Wentworth by van Dyck.jpg
Portrait of Lady Venezia Digby as Prudence 1633-1634 National Portrait Gallery London  GBR Oil on canvas 101,1 × 80,2 cm Venetia, Lady Digby by Sir Anthony Van Dyck.jpg
Portrait of Lord George Stuart 1633-1634 National Portrait Gallery London  GBR Oil on canvas 218,4 × 133,4 cm Anthony Van Dyck Lord George Stuart Seigneur D'Aubigny.png
Portrait of Charles I with M. de Saint-Antonie, his Riding Master 1636 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 368,4 × 269,9 cm Charles I with M. de St Antoine (1633); Anthony Van Dyck.jpg
Portrait of James Stuart, duke of Lennox and Richmond 1633-1634 Metropolitan Museum of Art New York City  USA Oil on canvas 215,9 × 127,6 cm Anthonis van Dyck 027.jpg
Portrait of William Feilding, 1st Earl of Denbigh 1633-1634 National Gallery London  GBR Oil on canvas 247,5 × 148,5 cm 1stEarlOfDenbigh.jpg
Portrait of Robert Rich, 2nd Earl of Warwick 1634 Metropolitan Museum of Art New York City  USA Oil on canvas 208 × 128 cm Anthony van Dyck - Robert Rich, Second Earl of Warwick.jpg
Portrait of Philip Herbert, 4th Earl of Pembroke 1634 National Gallery of Victoria Melbourne  AUS Oil on canvas 105,4 × 83,8 cm Philip Herbert, 4th Earl of Pembroke.jpg
Magistrate of Brussels 1634 Private collection  GBR Oil on canvas Van Dyck - Magistrate of Brussels - restored.jpg
Portrait of Francisco de Moncada 1634 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 111,5 × 86 cm Francisco de Moncada, Marqués de Aytona, by Anthonis van Dyck.jpg
Equestrian Portrait of Francisco de Moncada 1634 Louvre Paris  FRA Oil on canvas 307 × 242 cm Francesc de Montcada i Montcada - 3er Marques d'Aitona.jpg
Portrait of an Old Woman 1634 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 117 × 93 cm Anthonis van Dyck 082.jpg
Portrait of Prince Tommaso Francesco of Savoia Carignano in Armour 1634 Gemäldegalerie Berlin  DEU Oil on canvas 112 × 103 cm Van Dyck - Tomaso di Savoia-Carignano 1634.jpg
Portrait of Prince Tommaso Francesco of Savoia Carignano 1634 Galleria Sabauda Turin  ITA Oil on canvas 315 × 236 cm Van dyck tomaso 1634 1635.jpg
Portrait of Quentin Simons 1634-1635 Mauritshuis The Hague  NLD Oil on canvas 98 × 84 cm Anthonis van Dyck 032.jpg
Magistrates of Brussels 1634-35 Destroyed Oil on canvas
Triple Portrait of Charles I 1635 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 84,5 × 99,7 cm Triple portrait of Charles I.jpg
Portrait of Queen Henrietta Maria 1635 Private Collection New York City  USA Oil on canvas 105,5 × 84,2 cm Henrietta Maria.jpg
Portrait of the Three Eldest Children of Charles I 1635 Galleria Sabauda Turin  ITA Oil on canvas 153,7 × 156,8 cm Van Dyck, Charles II, James II and pr Mary.jpg
Portrait of the Three Eldest Children of Charles I 1635 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 133,4 × 151,8 cm King-charles-spaniel.jpg
Self-portrait with Sir Endymion Porter 1635 Museo del Prado Madrid  ESP Oil on canvas 119 × 144 cm Anthony van Dyck - Sir Endymion Porter and van Dyck.png
Portrait of Philip Herbert, 4th Earl of Pembroke and His Family 1635 Wilton House Wilton  GBR Oil on canvas 123 × 96,5 cm Philip Herbert, 4th Earl of Pembroke, with his Family.jpg
Portrait of Inigo Jones 1635-1636 Hermitage Museum Saint Petersburg  RUS Oil on canvas 74,5 × 53,2 cm Inigo Jones by Sir Anthony Van Dyck.jpg
The King Hunting 1635-1638 Louvre Paris  FRA Oil on canvas 266 × 207 cm Charles I of England.jpg
Portrait of a Young Woman with a Cello 1635-1640 Alte Pinakothek Munich  DEU Oil on canvas 113 × 93 cm Anthonis van Dyck 022.jpg
Madagascar Portrait (Vienna version) 1635-40 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas "The Madagascar Portrait of Thomas Howard and His Wife Aletheia Talbot" (Anthony van Dyck).jpg
Portrait of Charles I in Royal Robes 1636 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 253,4 × 153,6 cm King Charles I after original by van Dyck.jpg
Portrait of Charles I on Horseback 1636 National Gallery London  GBR Oil on canvas 367 × 292 cm Anthonis van Dyck - Equestrian Portrait of Charles I - National Gallery, London.jpg
Portrait of Prince Charles Louis and Prince Rupert 1637 Louvre Paris  FRA Oil on canvas 132 × 152 cm Princes Palatins Van Dyck.jpg
Portrait of the Five Eldest Children of Charles I 1637 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 163,2 × 198,8 cm I figli maggiori di Carlo I.jpg
Portrait of Dorothy Savage, Viscountess Andover and her sister Elizabeth, Lady Thimbleby 1637 National Gallery London  GBR Oil on canvas 132,1 × 149,9 cm Anthonis van Dyck 014.jpg
Portrait of George, Lord Digby and William, Lord Russell 1637 Private collection Althorp  GBR Oil on canvas 250 × 157 cm Bristol Bedford.JPG
Portrait of Charles, Prince of Wales in Armour 1637-1638 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 153,7 × 131,4 cm Charles II as child portrait by Anthony van Dyck 1637.jpeg
Portrait of Lord John and Lord Bernard Stuart 1638 National Gallery London  GBR Oil on canvas 237,5 × 146,1 cm Sir-Anthony-van-Dyck-Lord-John-Stuart-and-His-Brother-Lord-Bernard-Stuart.jpg
Portrait of Thomas Killigrew and Lord William Crofts 1638 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 132,7 × 143,5 cm Anthony van Dyck- Thomas Killigrew and (possibly) Lord William Crofts.JPG
Portrait of Queen Henrietta Maria from the front 1638 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 78,7 × 65,7 cm Henrietta Maria 01.jpg
Portrait of Queen Henrietta Maria, left profile 1638 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 71,8 × 56,5 cm Henrietta Maria 04.jpg
Portrait of William Laud 1638 Hermitage Museum Saint Petersburg  RUS Oil on canvas 122 × 93,5 cm William Laud.jpg
Portrait of Thomas Killigrew 1638 Chatsworth House Chatsworth  GBR Oil on canvas 100 × 82,5 cm Thomas Killigrew by Sir Anthony Van Dyck.jpg
Portrait of William Howard, 1st Viscount Stafford 1638-1640 Museum of Art São Paulo  BRA Oil on canvas 107 × 82,5 cm Vandyck - willianhoward01.jpg
Madagascar Portrait (Arundel version) 1639 Arundel Castle Arundel  GBR Oil on canvas 135 × 206,8 cm Anthonis van Dyck 035.jpg
Portrait of Queen Henrietta Maria, as St Catherine 1639 circa Oil on canvas Van Dyke Henrietta before (detail).jpg
Portrait of Margaret Lemon 1639 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 93,3 × 77,8 cm Anthonis van Dyck Margaret Lemon.jpg
Self-portrait 1640 circa National Portrait Gallery London  GBR Oil on canvas
Portrait of Sir Kenelm Digby in Armour 1640 National Portrait Gallery London  GBR Oil on canvas 117,2 × 91,7 cm Sir Kenelm Digby by Sir Anthony Van Dyck.jpg
Portrait of William II of Nassau-Orange and Princess Mary 1641 Rijksmuseum Amsterdam  NLD Oil on canvas 182,5 × 142 cm Anthonis van Dyck 036.jpg

Mythological paintings[തിരുത്തുക]

Mainly celebrated as a portraitist, van Dyck also produced several historical, religious and mythological works.

Title Year Location City and country Material Dimensions Image
Drunken Silenus 1620 Gemäldegalerie Alte Meister Dresden  DEU Oil on canvas 107 × 91,5 cm Anthonis van Dyck 055.jpg
Jupiter and Antiope 1620 Museum of Fine Arts Ghent  BEL Oil on canvas 150 × 206 cm Anthony van Dyck - Jupiter and Antiope - WGA07440.jpg
Jupiter and Antiope 1620 Wallraf-Richartz Museum Cologne  DEU Oil on canvas 150 × 206 cm Anthony van Dyck - Jupiter and Antiope - WGA07440.jpg
Thetis Receiving the Weapons of Achilles from Hephaestus 1630 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 112x142 cm Anthonis van Dyck 066.jpg
The Shepherd Paris 1632-1634 Wallace Collection London  GBR Oil on canvas 105 × 92 cm Anthonis van Dyck 051.jpg
Cupid and Psyche 1638-1640 Royal Collection Windsor  GBR Oil on canvas 188 × 195,6 cm Anthonis van Dyck 001.jpg

Religious paintings[തിരുത്തുക]

Title Year Location City and country Material Dimensions Image
Deposition 1615 Alte Pinakothek Munich  DEU Oil on canvas Dyck, Anthony Van — Beweinung Christi.JPG
Saint Jerome 1615-1616 Liechtenstein Museum Vienna  AUT Oil on canvas 158 × 131 cm
Abraham and Isaac 1617 circa Národní Gallery Prague  CZE Oil on canvas 119 × 178 cm Anthony van Dyck - Abraham and Isaac - WGA07427.jpg
Christ's Entry into Jerusalem 1617 circa Indianapolis Museum of Art Indianapolis  USA Oil on canvas 151 × 229 cm Entry of Christ into Jerusalem by Anthony van Dyck.jpg
Saint Martin and the Beggar 1618-1620 Church of St Martin Zaventem  BEL Oil on panel 171,6 × 158 cm Antoon-van-Dijck-StMaarten.jpg
Apostle 1618 circa Staatliche Museen Berlin  DEU Oil on oak panel 61 × 49 cm Anthony van Dyck - An Apostle - WGA07429.jpg
Apostle with Folded Hands 1618-1620 Staatliche Museen Berlin  DEU Pencil on oak panel 57 × 45 cm Anthony van Dyck - An Apostle with Folded Hands - WGA07428.jpg
The Brazen Serpent 1618-1620 Museo del Prado Madrid  ESP Oil on canvas 205 × 235 cm Anthony van Dyck - The Brazen Serpent.jpg
Christ Crowned with Thorns 1618-1620 Museo del Prado Madrid  ESP Oil on canvas 223 × 196 cm Anthony van Dyck - Crowning with Thorns - WGA07433.jpg
Pentecost 1618-1620 Staatliche Museen Berlin  DEU Oil on canvas 265 × 221 cm Anthony van Dyck - Pentecost - WGA07442.jpg
Deposition 1618-20 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas Anthony van Dyck - The Lamentation.jpg
Sampson and Delilah 1618-1620 Dulwich Picture Gallery London  GBR Oil on canvas 149 × 229,5 cm Dyck, Anthonis van - Samson and Delilah.jpg
Deposition 1619 circa Ashmolean Museum Oxford  GBR Oil on canvas Van Dyck-Deposition-Ashmolean.jpg
Saint Ambrose barring Theodosius from Milan Cathedral 1619-1620 National Gallery London  GBR Oil on canvas 149 × 113,2 cm Anthonis van Dyck 005.jpg
The Betrayal of Christ 1620 Museo del Prado Madrid  ESP Oil on canvas 344 × 249 cm Anthonis van Dyck 007.jpg
The Betrayal of Christ 1620 Bristol Museum and Art Gallery Bristol  GBR Oil on canvas 274 × 222 cm Van Dyck-Betrayal of Christ-Bristol.jpg
The Betrayal of Christ 1620 Minneapolis Institute of Arts Minneapolis  USA Oil on canvas 142 × 113 cm Anthony van Dyck - The Betrayal of Christ - Google Art Project.jpg
Madonna and Child 1620- 1625 Galleria Nazionale di Parma Parma  ITA Oil on canvas 62.5 x 52.5 cm Anton Van Dyck, Madonna col Bambino.jpg
Saint Rosalia in Glory 1624 Metropolitan Museum of Art New York City  USA Oil on canvas 99,7 × 73,7 cm Anthony van Dyck - Saint Rosalie Interceding for the Plague-stricken of Palermo.jpg
Crucifixion 1628-1630 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 133 × 101 cm "Christ on the Cross" - Anthonis van Dyck 081.jpg
Deposition 1629 circa Royal Museum of Fine Arts Antwerp Antwerp  BEL Oil on canvas Anthony van Dyck - Bewening van Christus.JPG
Deposition 1629-1630 Destroyed, once held at the Kaiser Friedrich Museum Berlin  DEU Oil on canvas 220 × 166 cm Anthonis van Dyck 002.jpg
The Vision of the Blessed Hermann Joseph 1630 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 160 × 128 cm Anton van Dyck - The Vision of the Blessed Hermann Joseph - Google Art Project.jpg
Sampson and Delilah 1630 Kunsthistorisches Museum Vienna  AUT Oil on canvas 146 × 254 cm Anthonis van Dyck 052b.jpg
Madonna and Child with Two Donors 1630 Louvre Paris  FRA Oil on canvas 250 × 191 cm Van Dyck - The Madonna of the donors.jpg
Rest on the Flight into Egypt 1630 Alte Pinakothek Munich  DEU Oil on canvas 134,7 × 114,8 cm Anthonis van Dyck 048.jpg
Deposition 1634 Alte Pinakothek Munich  DEU Oil on canvas 109 × 149 cm Anthonis van Dyck 003.jpg
Deposition 1635 Royal Museum of Fine Arts Antwerp Antwerp  BEL Oil on canvas Anthony van Dyck - Bewening van Christus2.JPG
Deposition 1640 Bilbao Fine Arts Museum Bilbao  ESP Oil on canvas Anthony van Dyck - Lamentation over the Dead Christ - Google Art Project.jpg

Note[തിരുത്തുക]

All information on dimensions, location and dates are taken from the took books in the bibliography.

ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി[തിരുത്തുക]

  • Christopher Brown, Antonie Van Dyck 1599-1641, Milano, RCS Libri, 1999, ISBN 88-17-86060-3.
  • Erik Larsen, L'opera completa di Van Dyck 1626-1641, Milano, Rizzoli, 1980.

അവലംബം[തിരുത്തുക]