ജൈവതന്മാത്രകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(List of biomolecules എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ജൈവതന്മാത്രകളുടെ  പട്ടികയാണ് തോഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്:

A[തിരുത്തുക]

B[തിരുത്തുക]

C[തിരുത്തുക]

D[തിരുത്തുക]

E[തിരുത്തുക]

F[തിരുത്തുക]

G[തിരുത്തുക]

H[തിരുത്തുക]

I[തിരുത്തുക]

J[തിരുത്തുക]

K[തിരുത്തുക]

L[തിരുത്തുക]

For substances with an l- or L- prefix such as L-alanine or DL-alanine, please see the parent page (in this case alanine).

M[തിരുത്തുക]

N[തിരുത്തുക]

O[തിരുത്തുക]

P[തിരുത്തുക]

Q[തിരുത്തുക]

R[തിരുത്തുക]

S[തിരുത്തുക]

T[തിരുത്തുക]

U[തിരുത്തുക]

V[തിരുത്തുക]

W[തിരുത്തുക]

X[തിരുത്തുക]

Y[തിരുത്തുക]

Z[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]