ഇന്ത്യയിലെ ബീച്ചുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(List of beaches in India എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


ഇന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ബീച്ചുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി ഇന്ത്യയിൽ 7517 കിലോമീറ്റർ വരെ നീളുന്ന നിരവധി തീരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബീച്ചുകളുടെ പട്ടികയാണ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം[തിരുത്തുക]

ഗുജറാത്ത്[തിരുത്തുക]

തീത്താൽ ബീച്ച്
ഡുമാസ് ബീച്ച്

പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനമായ ഗുജറാത്തിലെ ബീച്ചുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • ഡുമാസ് ബീച്ച്
 • സുവാലി ബീച്ച്
 • ഉമ്പരത് ബീച്ച്
 • ദണ്ഡീ ബീച്ച്
 • ദബാരി ബീച്ച്
 • ദിയൂ ബീച്ച്
 • തിത്താൽ ബീച്ച്
 • മണ്ടവി ബീച്ച്
 • ഖമ്പത്ത് ബീച്ച്

മഹാരാഷ്ട്ര[തിരുത്തുക]

മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബീച്ചുകളുടെ പേരുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് :

 • അക്സ ബീച്ച്
 • അലിബൌഗ് ബീച്ച്
 • ഗോറായി ബീച്ച്
 • ജുഹു ബീച്ച്
 • മനോരി ബീച്ച്
 • മാർവേ ബീച്ച്
 • വെർസോവ ബീച്ച്
 • അഗർദന്ദാ ബീച്ച്
 • ദിവേഗർ ബീച്ച്
 • ഗണപതിപൂൽ ബീച്ച്
 • ഗുഹാഗർ ബീച്ച്
 • കെൽവാ ബീച്ച്
 • ടർക്കർലി ബീച്ച്
 • ശിവാജി പാർക്ക് ബീച്ച്
 • അഞ്ചർലി ബീച്ച്
 • ദപ്പോലി ബീച്ച്
 • ധഹനു ബീച്ച്
 • ശ്രീവർധൻ ബീച്ച്
 • കിഹിം ബീച്ച്
 • മാന്ഡ്വാ ബീച്ച്
 • വെൽനേശ്വർ ബീച്ച്
 • വെങ്കുർലാ ബീച്ച്
 • ബാസ്സൈൻ ബീച്ച്
 • ബന്ധർപൂൾ ബീച്ച്
 • നാഗോൺ ബീച്ച്
 • രെവ്ദന്ദാ ബീച്ച്
 • റെവാസ് ബീച്ച്
 • കാഷിദ് ബീച്ച്
 • കർദേ ബീച്ച്
 • ഹരിഹരേശ്വർ ബീച്ച്[1]
 • ഭഗ്മന്ദ്ലാ ബീച്ച്
 • കലേഷീ ബീച്ച്
 • ഹർനായി ബീച്ച്
 • ബൊർദി ബീച്ച്
 • രത്നഗിരി ബീച്ച്
 • ആവാസ് ബീച്ച്
 • സാസവ്നേ ബീച്ച്
 • മൽവൻ ബീച്ച്

ഗോവ[തിരുത്തുക]

പാലോലെം ബീച്ച്

ഗോവ സംസ്ഥാനത്തെ ബീച്ചുകൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

 • അഗോണ്ട ബീച്ച്
 • അരാംബോൾ ബീച്ച്
 • ബെന ul ലിം ബീച്ച്
 • കാവലോസിം ബീച്ച്
 • ചപ്പോറ ബീച്ച്
 • മാൻഡ്രെം ബീച്ച്
 • പാലോലെം ബീച്ച്
 • വർക്ക ബീച്ച്
 • ബാഗ ബീച്ച്
 • കാൻ‌ഡോലിം ബീച്ച്
 • കലാൻ‌ഗ്യൂട്ട് ബീച്ച്
 • കോൾവ ബീച്ച്
 • മിറാമർ ബീച്ച്, ഗോവ
 • മോർജിം ബീച്ച്
 • ബാംബോലിം ബീച്ച്
 • കാബോ ഡി രാമ ബീച്ച്
 • അഞ്ജുന ബീച്ച്
 • യൂട്ടോർഡ ബീച്ച്
 • മജോർഡ ബീച്ച്
 • ബെറ്റൽബാറ്റിം ബീച്ച്
 • സെർണബതിം ബീച്ച്
 • കാവലോസിം ബീച്ച്
 • മോബർ ബീച്ച്
 • ബെതുൽ ബീച്ച്
 • ക്വറിം ബീച്ച്
 • കാലച്ച ബീച്ച്
 • മാൻഡ്രെം ബീച്ച്
 • അശ്വേം ബീച്ച്
 • വാഗേറ്റർ ബീച്ച്
 • ഓസ്രാൻ ബീച്ച്
 • സിൻക്വറിം ബീച്ച്
 • കൊക്കോ ബീച്ച്
 • കെഗ്‌ഡോൾ ബീച്ച്
 • കാരൻസാലെം ബീച്ച്
 • ഡോണ പോള ബീച്ച്
 • വൈഗുനിം ബീച്ച്
 • സിരിഡാവോ ബീച്ച്
 • ബോഗ്മാലോ ബീച്ച്
 • ബൈന ബീച്ച്
 • ഹൻസ ബീച്ച്
 • ഹോളന്റ് ബീച്ച്
 • കൻസൗലിം ബീച്ച്
 • വെൽസാവോ ബീച്ച്
 • കാനൈഗുനിം ബീച്ച്
 • കക്കോലെം ബീച്ച്
 • ധാർവാലം ബീച്ച്
 • കോള ബീച്ച്
 • അഗോണ്ട ബീച്ച്
 • പാലോലെം ബീച്ച്
 • പട്നെം ബീച്ച്
 • രാജ്ബാഗ് ബീച്ച്
 • തൽ‌പോണ ബീച്ച്
 • ഗാൽഗിബാഗ് ബീച്ച്
 • പോളം ബീച്ച്

കർണാടക[തിരുത്തുക]

മംഗലാപുരം പനമ്പൂർ ബീച്ചിൽ സൂര്യാസ്തമയം
മാൽപെ ബീച്ച്, ഉഡുപ്പി, ഇന്ത്യ
 • കർവാർ ബീച്ച്
 • കുട്ൽ ബീച്ച്
 • പനമ്പൂർ ബീച്ച്
 • എൻ ഐ ടി കെ ബീച്ച്
 • സസിഹിത്ലൂ ബീച്ച്
 • മരവന്തേ ബീച്ച്
 • തണ്ണീരുഭവി ബീച്ച്
 • മൽപേ ബീച്ച്
 • മുരുടേശ്വര ബീച്ച്
 • അപ്സരകൊണ്ട ബീച്ച്
 • ഓം ബീച്ച്, ഗോകർണ
 • കൌപ് ബീച്ച്
 • സോമേശ്വർ ബീച്ച്
 • സെന്റ് മേരീസ് ഐലാന്റ് ബീച്ച്
 • മുക്ക ബീച്ച്
 • ഉല്ലാൽ ബീച്ച്

കേരളം[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരം[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യയയുുടെ കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒഡീഷയിലൂടെ കൂടുതൽ വ്യാപിച്ച് ഒടുവിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നു.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ[തിരുത്തുക]

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബീച്ചുകൾ ഇവയാണ്:

 • ഹെൻറി ഐലന്റ് ബീച്ച്
 • ബഖാലി കടൽത്തീരം
 • ഗംഗാസാഗർ സീ ബീച്ച്
 • ജൻ‌പുട്ട് ബീച്ച്
 • മന്ദർമണി ബീച്ച്
 • ശങ്കർപൂർ ബീച്ച്
 • താജ്പൂർ ബീച്ച്
 • ദിഘ സീ ബീച്ച്

ഒഡീഷ[തിരുത്തുക]

ഒഡീഷയിലെ ബീച്ചുകൾ ഇവയാണ്:

സൂര്യോദയത്തിലെ പുരി സീ ബീച്ച്
 • തൽസാരി ബീച്ച്
 • ദാഗര ബീച്ച്
 • ചണ്ഡിപൂർ കടലിൽ
 • ഗഹിർമാത ബീച്ച്
 • സതാഭയ ബീച്ച്
 • പെന്ത സീ ബീച്ച് [2]
 • ഹുക്കിറ്റോള ബീച്ച്
 • പരദീപ് കടൽത്തീരം
 • അസ്താരംഗ ബീച്ച്
 • ബെലേശ്വർ ബീച്ച്
 • കൊണാർക്ക് ബീച്ച്
 • ചന്ദ്രഭാഗ ബീച്ച്
 • രാമചണ്ടി ബീച്ച്
 • പുരി ബീച്ച്
 • സത്പാഡ ബീച്ച്
 • പരിക്കുഡ് ബീച്ച്
 • ഗഞ്ചം ബീച്ച്
 • ആര്യപ്പള്ളി ബീച്ച്
 • ഗോപാൽപൂർ ഓൺ സീ
 • ധബലേശ്വർ ബീച്ച്
 • രാമായപട്ടണം ബീച്ച്
 • സോനാപൂർ ബീച്ച്

ആന്ധ്രാപ്രദേശ്[തിരുത്തുക]

(ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ) ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തെ ടെന്നറ്റി പാർക്കിൽ നിന്നുള്ള ബീച്ച് കാഴ്ച

ഇന്ത്യയിലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ബീച്ചുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 • ബരുവ ബീച്ച്
 • ഭീമിലി ബീച്ച്
 • കലിങ്കപട്ടണം ബീച്ച്
 • കൊടുരു ബീച്ച്
 • മങ്കിനാപുടി ബീച്ച്
 • മൈപാട് ബീച്ച്
 • പെരുപാലം ബീച്ച്
 • രാമപുരം ബീച്ച്
 • ആർ കെ ബീച്ച്
 • രുഷികൊണ്ട ബീച്ച്
 • സാഗർ നഗർ ബീച്ച്
 • സൂര്യലങ്ക ബീച്ച്
 • തെന്നടി പാർക്ക് ബീച്ച്
 • ഉപ്പട ബീച്ച്
 • വൊടരേവു ബീച്ച്
 • യരഡാ ബീച്ച്
 • അന്തർവെടി ബീച്ച്

തമിഴ്‌നാട്[തിരുത്തുക]

ചെന്നൈയിലെ മറീന ബീച്ചിന്റെ കാഴ്ച

തെക്കൻ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ബീച്ചുകൾ ഇവയാണ്:  

രാമേശ്വരം, പമ്പൻ ബീച്ചിന്റെ കാഴ്ച

പോണ്ടിച്ചേരി[തിരുത്തുക]

 • പ്രൊമെനെഡ് ബീച്ച്
 • കാരക്കൽ ബീച്ച്
 • യനം ബീച്ച്
 • ആരോവിൽ ബീച്ച്
 • പാരഡൈസ് ബീച്ച്
 • സെറിനിറ്റി ബീച്ച്

മറ്റുള്ള ബീച്ചുകൾ[തിരുത്തുക]

 • രാധനഗർ ബീച്ച്, ആൻഡമാൻ, നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ
 • ബംഗാരം ബീച്ച്, ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപുകൾ
 • കാല പത്താർ ബീച്ച്, ആൻഡമാൻ, നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ
 • എലിഫന്റ് ബീച്ച്, ആൻഡമാൻ, നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "Harihareshwar". Goa Leisure. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2020-02-20-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 29 July 2019.
 2. https://www.google.com/maps/place/Pentha+Sea+Beach,+Padmanavpatna,+Odisha+754225/@20.5386662,86.7883534,16z/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x3a1ba45334c95e35:0xdf7eda4430e4b0ea