പദ്മശ്രീ പുരസ്കാരജേതാക്കളുടെ പട്ടിക (1990–99)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(List of Padma Shri award recipients (1990–99) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
Padma Shri
Padma Shri India IIIe Klasse.jpg
പുരസ്കാരവിവരങ്ങൾ
തരം Civilian
വിഭാഗം National
നിലവിൽ വന്നത് 1954
ആദ്യം നൽകിയത് 1954
ആകെ നൽകിയത് 305
നൽകിയത് Government of India
പ്രധാന പേരുകൾ Padma Vibhushan "Tisra Warg" (Class III)
Obverse A centrally located lotus flower is embossed and the text "Padma" written in Devanagari script is placed above and the text "Shri" is placed below the lotus.
Reverse A platinum State Emblem of India placed in the centre with the national motto of India, "Satyameva Jayate" (Truth alone triumphs) in Devanagari Script
റിബ്ബൺ IND Padma Shri BAR.png
അവാർഡ് റാങ്ക്
Padma BhushanPadma Shri → N/A

ഇന്ത്യയിലെ പരോമന്നത നാലാമത്തെ സിവിലിയൻ അവാർഡ് ആണ് പത്മശ്രീ. 1990 മുതൽ 1999 വരെയുള്ളവരുടെ പട്ടിക.[1]

അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

Award recipients by year[1]
Year Number of recipients
1990
69
1991
83
1992
87
1993
0
1994
0
1995
0
1996
0
1997
0
1998
32
1999
34
അവാർഡ് ജേതാക്കൾ മേഖല തിരിച്ച്[1]
Field Number of recipients
Arts
73
Civil Service
12
Literature & Education
66
Medicine
45
Others
6
Public Affairs
5
Science & Engineering
33
Social Work
33
Sports
19
Trade & Industry
13
പത്മശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടിയവരുടെ പട്ടിക, showing the year, field, and state/country[1]
Year Recipient Field State
1990 Agarwal, Ram NarainRam Narain Agarwal ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1990 Agashe, MohanMohan Agashe ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Aitwal, ChandraprabhaChandraprabha Aitwal കായികം ഉത്തർപ്രദേശ്
1990 Ansari, Mohammad SwalehMohammad Swaleh Ansari വ്യാപരവ്യവസായം ഉത്തർപ്രദേശ്
1990 Antia, N. H.N. H. Antia മെഡിസിൻ മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Aram, M.M. Aram സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും തമിഴ് നാട്
1990 Aravindan, G.G. Aravindan ആർട്ട്സ് കേരള
1990 Atre, PrabhaPrabha Atre ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Bai, AsgariAsgari Bai ആർട്ട്സ് മധ്യപ്രദേശ്
1990 Bai, GulabGulab Bai ആർട്ട്സ് ഉത്തർപ്രദേശ്
1990 Baker, LaurieLaurie Baker ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും കേരള
1990 Banerjee, Pradip KumarPradip Kumar Banerjee കായികം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1990 Banerji, Anjan KumarAnjan Kumar Banerji സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉത്തർപ്രദേശ്
1990 Bhargava, Mallappa KrishnaMallappa Krishna Bhargava മെഡിസിൻ കർണാടക
1990 Bhatt, BalwantraiBalwantrai Bhatt ആർട്ട്സ് ഉത്തർപ്രദേശ്
1990 Bhattacharyya, Jatish ChandraJatish Chandra Bhattacharyya ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1990 Bhil, Diwaliben PunjabhaiDiwaliben Punjabhai Bhil ആർട്ട്സ് ഗുജറാത്ത്
1990 Bisaria, RajRaj Bisaria ആർട്ട്സ് ഉത്തർ പ്രദേശ്
1990 Bonn, GiselaGisela Bonn മറ്റുള്ളവ  – [upper-alpha 1]
1990 Chopra, Vijay KumarVijay Kumar Chopra സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും പഞ്ചാബ്
1990 Contractor, BehramBehram Contractor സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Dasgupta, AshimAshim Dasgupta സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1990 Datta, AnutoshAnutosh Datta മെഡിസിൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1990 Degra, PremchandPremchand Degra കായികം പഞ്ചാബ്
1990 Deo, M. G.M. G. Deo മെഡിസിൻ മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Gadanayak, Radha MohanRadha Mohan Gadanayak സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒഡീഷ്യ
1990 Gadkari, Madhav YeshwantMadhav Yeshwant Gadkari സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Ganapathy, S. M.S. M. Ganapathy ആർട്ട്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1990 Gokhale, Achyut MadhavAchyut Madhav Gokhale സിവിൽ സർവീസ് ഡൽഹി
1990 Haasan, KamalKamal Haasan ആർട്ട്സ് തമിഴ് നാട്
1990 Hazare, AnnaAnna Hazare സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Jain, YashpalYashpal Jain സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1990 Jhabvala, RenanaRenana Jhabvala സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം ഗുജറാത്ത്
1990 Joshi, SharadSharad Joshi സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Kameshwaran, ShanmugamShanmugam Kameshwaran മെഡിസിൻ തമിഴ് നാട്
1990 Khanna, BishamberBishamber Khanna ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1990 Khanna, KrishenKrishen Khanna ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1990 Kurup, M. R.M. R. Kurup ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും കേരള
1990 Lingaiah, Allu RamaAllu Rama Lingaiah ആർട്ട്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1990 Majumdar, TarunTarun Majumdar ആർട്ട്സ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1990 Mishra, Kanhiyalal PrabhakarKanhiyalal Prabhakar Mishra സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉത്തർപ്രദേശ്
1990 Mittal, Jagdish ChandraJagdish Chandra Mittal ആർട്ട്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1990 Mudgal, MadhaviMadhavi Mudgal ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1990 Narang, Gopi ChandGopi Chand Narang സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1990 Natesan, Madurai Ponnusamy SethuramanMadurai Ponnusamy Sethuraman Natesan ആർട്ട്സ് തമിഴ് നാട്
1990 Patel, Ishwarbhai JivaramIshwarbhai Jivaram Patel സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം ഗുജറാത്ത്
1990 Pawar, AppasahebAppasaheb Pawar ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Pawar, Dagdu MarutiDagdu Maruti Pawar സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Phookan, NilmaniNilmani Phookan സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ആസ്സാം
1990 Puri, OmOm Puri ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Rai, GulshanGulshan Rai കായികം മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Rajagopalan, P. K.P. K. Rajagopalan മെഡിസിൻ തമിഴ് നാട്
1990 Rao, B. V.B. V. Rao വ്യാപരവ്യവസായം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1990 Rele, KanakKanak Rele ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Samson, LeelaLeela Samson ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1990 Santhanam, MaharajapuramMaharajapuram Santhanam ആർട്ട്സ് തമിഴ് നാട്
1990 Sastry, Chavaly SrinivasaChavaly Srinivasa Sastry സിവിൽ സർവീസ് ഡൽഹി
1990 Sharma, Guru Aribam SurchandGuru Aribam Surchand Sharma സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മണിപ്പൂർ
1990 Sharma, InderInder Sharma മറ്റുള്ളവ ഡൽഹി
1990 Sharma, Jaman LalJaman Lal Sharma കായികം ഉത്തർപ്രദേശ്
1990 Shashi, Shyam SinghShyam Singh Shashi സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1990 Shastri, Ram NathRam Nath Shastri സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ജമ്മൂ ആന്റ് കാശ്മീർ
1990 Shenoy, Taranath NarayanTaranath Narayan Shenoy കായികം മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Shriniwas, Shriniwas മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1990 Shroff, Ashok ChimanlalAshok Chimanlal Shroff മെഡിസിൻ മഹാരാഷ്ട്ര
1990 Singh, BarjinderBarjinder Singh സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
1990 Singh, RajinderRajinder Singh മറ്റുള്ളവ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
1990 Swer, SilverineSilverine Swer സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മേഘാലയ
1990 Vatsyayan, KapilaKapila Vatsyayan ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1991 Ahuja, M. M. S.M. M. S. Ahuja മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1991 Anjum, SardarSardar Anjum സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും പഞ്ചാബ്
1991 Ansari, Shareefunnisa BegumShareefunnisa Begum Ansari സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1991 Bakshi, RakeshRakesh Bakshi ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഡൽഹി
1991 Bali, Ravinder KumarRavinder Kumar Bali മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1991 Banerjee, DinabandhuDinabandhu Banerjee സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1991 Basavaradhya, Rudraradhya MudduRudraradhya Muddu Basavaradhya സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം കർണാടക
1991 Beharay, Shreekrishna MahadeoShreekrishna Mahadeo Beharay സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Bhargava, SnehSneh Bhargava മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1991 Bhushan, BharatBharat Bhushan സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉത്തർപ്രദേശ്
1991 Bisht, Ranbir SinghRanbir Singh Bisht ആർട്ട്സ് ഉത്തർപ്രദേശ്
1991 Buckshey, P. B.P. B. Buckshey മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1991 Cherian, K. M.K. M. Cherian മെഡിസിൻ തമിഴ് നാട്
1991 Dang, VimlaVimla Dang സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം പഞ്ചാബ്
1991 Deekshatulu, B. L.B. L. Deekshatulu ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1991 Dempo, Vasantrao S.Vasantrao S. Dempo വ്യാപരവ്യവസായം ഗോവ
1991 Deo, R. S. Narayan SinghR. S. Narayan Singh Deo ആർട്ട്സ് ബിഹാർ
1991 Dhawan, Shadi LalShadi Lal Dhawan സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1991 Dvivedi, Kapil DevaKapil Deva Dvivedi സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉത്തർപ്രദേശ്
1991 Ganpati, RamRam Ganpati സിവിൽ സർവീസ് ഡൽഹി
1991 Gelli, RameshRamesh Gelli വ്യാപരവ്യവസായം കർണാടക
1991 Goel, Mahendra KumarMahendra Kumar Goel മെഡിസിൻ ഉത്തർപ്രദേശ്
1991 Gopi, BharathBharath Gopi ആർട്ട്സ് കേരള
1991 Gupta, Narinder KumarNarinder Kumar Gupta ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഡൽഹി
1991 Hassan, SyedSyed Hassan സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ബിഹാർ
1991 Iyengar, B. K. S.B. K. S. Iyengar സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും കർണാടക
1991 Jain, Bimal PrashadBimal Prashad Jain സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം ഡൽഹി
1991 Jhunjhunwala, ShilaShila Jhunjhunwala സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1991 Joshi, Chiranjilal GograjChiranjilal Gograj Joshi സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Joshi, KrishnaKrishna Joshi ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഹരിയാന
1991 Kakati, Satish ChandraSatish Chandra Kakati സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ആസ്സാം
1991 Kalyani, Neelkantha AnneppaNeelkantha Anneppa Kalyani വ്യാപരവ്യവസായം മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Kashyap, Rameshwar SinghRameshwar Singh Kashyap സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ബിഹാർ
1991 Khan, Ghulam MustafaGhulam Mustafa Khan ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Khan, Hafeez AhmedHafeez Ahmed Khan ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1991 Khurana, ShannoShanno Khurana ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1991 Kolte, Vishnu BhikajiVishnu Bhikaji Kolte സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Kumar, Maharaj KrishanMaharaj Krishan Kumar ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1991 Lelhluna, R. K.R. K. Lelhluna സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മിസോറാം
1991 Madhu, Madan LalMadan Lal Madhu സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും  – [upper-alpha 2]
1991 Mahanor, Namdeo DhondoNamdeo Dhondo Mahanor സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Malik, KeshavKeshav Malik സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1991 Malviya, G. N.G. N. Malviya മെഡിസിൻ ഉത്തർപ്രദേശ്
1991 Mashelkar, Raghunath AnantRaghunath Anant Mashelkar ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Mehra, ShielaShiela Mehra മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1991 Menon, T. G. K.T. G. K. Menon സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മധ്യപ്രദേശ്
1991 Mohanty, Surendra Y.Surendra Y. Mohanty സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒഡീഷ്യ
1991 Munshi, S. C.S. C. Munshi മെഡിസിൻ മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Narasimhachar, P. T.P. T. Narasimhachar സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും കർണാടക
1991 Narayan, ManiMani Narayan ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Neeraj, GopaldasGopaldas Neeraj സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉത്തർപ്രദേശ്
1991 Padmanaban, GovindarajanGovindarajan Padmanaban ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും കർണാടക
1991 Padmanabhan, VenkatasanVenkatasan Padmanabhan സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം തമിഴ് നാട്
1991 Paljor, SonamSonam Paljor കായികം ഉത്തരാഖണ്ഡ്
1991 Pandey, Pratima BaruaPratima Barua Pandey ആർട്ട്സ് ആസ്സാം
1991 Parekh, ManuManu Parekh ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1991 Passey, M. N.M. N. Passey മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1991 Patel, Ashok KumarAshok Kumar Patel സിവിൽ സർവീസ് ജമ്മൂ ആന്റ് കാശ്മീർ
1991 Patel, Jagdish KashibhaiJagdish Kashibhai Patel സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം ഗുജറാത്ത്
1991 Patil, D. Y.D. Y. Patil സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Patil, UjwalaUjwala Patil കായികം മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Patodi, BabulalBabulal Patodi പബ്ലിക് അഫേഴ്സ് മധ്യപ്രദേശ്
1991 Prasad, JagdishJagdish Prasad ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1991 Radhakrishna, Bangalore PuttaiyaBangalore Puttaiya Radhakrishna ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും കർണാടക
1991 Ramakrishnan, SundaramSundaram Ramakrishnan സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Rao, A. V. RamaA. V. Rama Rao ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1991 Rau, Padamanur AnandaPadamanur Ananda Rau വ്യാപരവ്യവസായം തമിഴ് നാട്
1991 Rehman, Mehmood-urMehmood-ur Rehman സിവിൽ സർവീസ് ജമ്മൂ ആന്റ് കാശ്മീർ
1991 Sancheti, Kantilal HastimalKantilal Hastimal Sancheti സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Shah, Dhera RamDhera Ram Shah സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം ഡൽഹി
1991 Sharma, ShivkumarShivkumar Sharma ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Silva, Selma D'Selma D' Silva കായികം മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Singh, GurcharanGurcharan Singh ആർട്ട്സ് പഞ്ചാബ്
1991 Singh, Jai PalJai Pal Singh മെഡിസിൻ ഹരിയാന
1991 Singh, PrakashPrakash Singh സിവിൽ സർവീസ് ഉത്തർപ്രദേശ്
1991 Sinha, ShardaSharda Sinha ആർട്ട്സ് ബിഹാർ
1991 Soonawala, Rustom PhirozeRustom Phiroze Soonawala മെഡിസിൻ മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Trehan, NareshNaresh Trehan മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1991 Upadhyaya, RamanarayanRamanarayan Upadhyaya സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മധ്യപ്രദേശ്
1991 Valli, AlarmelAlarmel Valli ആർട്ട്സ് തമിഴ് നാട്
1991 Vartak, Hari GovindraoHari Govindrao Vartak പബ്ലിക് അഫേഴ്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1991 Venkataraman, GaneshanGaneshan Venkataraman ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1991 Visvesvaraya, Hosagrahar ChandrashekhariahHosagrahar Chandrashekhariah Visvesvaraya വ്യാപരവ്യവസായം ഡൽഹി
1992 Abidi, Saiyid Amir HasanSaiyid Amir Hasan Abidi സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1992 Adajania, AspyAspy Adajania കായികം മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Ahmed, MushtaqMushtaq Ahmed സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1992 Ashish, MadhavaMadhava Ashish ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഉത്തർപ്രദേശ്
1992 Bachchan, JayaJaya Bachchan ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Barthakur, Inderjit KaurInderjit Kaur Barthakur സിവിൽ സർവീസ് ഡൽഹി
1992 Bhanawat, Ramsing FakirajiRamsing Fakiraji Bhanawat സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Bhattacharyya, Mathura NathMathura Nath Bhattacharyya മെഡിസിൻ ആസ്സാം
1992 Bhide, V. G.V. G. Bhide സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Broker, GulabdasGulabdas Broker സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Chaithanya, KrishnaKrishna Chaithanya സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1992 Das, Pankaj CharanPankaj Charan Das ആർട്ട്സ് ഒഡീഷ്യ
1992 Dastur, Burjor CavasBurjor Cavas Dastur മെഡിസിൻ മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Datta, RathindraRathindra Datta മെഡിസിൻ ത്രിപുര
1992 De, BirenBiren De ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1992 Devadas, Rajammal P.Rajammal P. Devadas സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും തമിഴ് നാട്
1992 Dubey, Laxmi NarayanLaxmi Narayan Dubey സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മധ്യപ്രദേശ്
1992 Dubey, Mahamaya PrasadMahamaya Prasad Dubey മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1992 Gandhi, Lovelin KumarLovelin Kumar Gandhi മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1992 Garbala, FelisaFelisa Garbala സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം ഗുജറാത്ത്
1992 Gautam, Maadari BhagyaMaadari Bhagya Gautam പബ്ലിക് അഫേഴ്സ് കർണാടക
1992 Gopalaratnam, SrirangamSrirangam Gopalaratnam ആർട്ട്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1992 Hameed, KhalidKhalid Hameed മെഡിസിൻ  – [upper-alpha 3]
1992 Hara, Jagjit SinghJagjit Singh Hara ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും പഞ്ചാബ്
1992 Hirachand, LalchandLalchand Hirachand വ്യാപരവ്യവസായം മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Jain, Shanti LalShanti Lal Jain മറ്റുള്ളവ ഡൽഹി
1992 Kanetkar, Vasant ShankarVasant Shankar Kanetkar സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Khadilkar, Nilkanth YeshwantNilkanth Yeshwant Khadilkar സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Khan, SabriSabri Khan ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1992 Kohli, AnilAnil Kohli മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1992 Kohli, SunitaSunita Kohli ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1992 Krishnan, Madurai NarayananMadurai Narayanan Krishnan ആർട്ട്സ് തമിഴ് നാട്
1992 Kulandaiswamy, V. C.V. C. Kulandaiswamy സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1992 Kumar, ManojManoj Kumar ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Kumar, RameshRamesh Kumar മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1992 Lugani, Ram SarupRam Sarup Lugani സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1992 Luthra, Usha KeharUsha Kehar Luthra മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1992 Mahashabde, J. S.J. S. Mahashabde മെഡിസിൻ മധ്യപ്രദേശ്
1992 Mappillai, K. M. MammenK. M. Mammen Mappillai വ്യാപരവ്യവസായം തമിഴ് നാട്
1992 Mohandas, P. V. A.P. V. A. Mohandas മെഡിസിൻ തമിഴ് നാട്
1992 Mooss, Eledath Thaikkattu NeelakandanEledath Thaikkattu Neelakandan Mooss മെഡിസിൻ കേരള
1992 Mukherjee, B. N.B. N. Mukherjee മറ്റുള്ളവ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1992 Mukherjee, MeeraMeera Mukherjee ആർട്ട്സ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1992 Narayan, ShovanaShovana Narayan സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1992 Narayanan, M. K.M. K. Narayanan സിവിൽ സർവീസ് ഡൽഹി
1992 Parekh, AshaAsha Parekh ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Pawar, Rukmini BaburaoRukmini Baburao Pawar വ്യാപരവ്യവസായം മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Prasad, KameshwarKameshwar Prasad മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1992 Ramakrishna, NatarajaNataraja Ramakrishna ആർട്ട്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1992 Ranganathan, ShanthiShanthi Ranganathan സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം തമിഴ് നാട്
1992 Rao, Gjanardhana Puranik NarayanaGjanardhana Puranik Narayana Rao ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും  – [upper-alpha 4]
1992 Ray, Nisith RanjanNisith Ranjan Ray സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1992 Rokhuma, ChuauhangChuauhang Rokhuma സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മിസോറാം
1992 Sahu, BhagabanBhagaban Sahu ആർട്ട്സ് ഒഡീഷ്യ
1992 Saini, Dharam PalDharam Pal Saini സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മധ്യപ്രദേശ്
1992 Saksena, J. N.J. N. Saksena സിവിൽ സർവീസ് ഡൽഹി
1992 Sankhala, KailashKailash Sankhala ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും Rajasthan
1992 Sardesai, Vaman Balkrishna NaiqueVaman Balkrishna Naique Sardesai പബ്ലിക് അഫേഴ്സ് ഗോവ
1992 Sargogi, MeenakshiMeenakshi Sargogi വ്യാപരവ്യവസായം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1992 Shah, Anandji VirjiAnandji Virji Shah ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Shah, Kalyanji VirjiKalyanji Virji Shah ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Shah, Mahipatrai JadavjiMahipatrai Jadavji Shah സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Shah, VidyabenVidyaben Shah സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം ഡൽഹി
1992 Shah, Vijayakumar SwarupchandVijayakumar Swarupchand Shah മെഡിസിൻ മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Sharma, Vinod PrakashVinod Prakash Sharma ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഡൽഹി
1992 Shridharani, Sundari K.Sundari K. Shridharani ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1992 Shrivastava, Oudh NarayanOudh Narayan Shrivastava സിവിൽ സർവീസ് ഡൽഹി
1992 Singh, Ajit PalAjit Pal Singh കായികം ഡൽഹി
1992 Singh, Hony ShriramHony Shriram Singh കായികം ഡൽഹി
1992 Singh, HakamHakam Singh കായികം ഡൽഹി
1992 Singh, M. KirtiM. Kirti Singh സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മണിപ്പൂർ
1992 Sinha, TapanTapan Sinha ആർട്ട്സ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1992 Solomon, Esther AbrhamEsther Abrham Solomon സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഗുജറാത്ത്
1992 Souza, Luis Jose DeLuis Jose De Souza മെഡിസിൻ മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Stein, Joseph AllenJoseph Allen Stein ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഡൽഹി
1992 Sthapathi, Muthu MuthiahMuthu Muthiah Sthapathi ആർട്ട്സ് തമിഴ് നാട്
1992 Taleyarkhan, Homi J. H.Homi J. H. Taleyarkhan പബ്ലിക് അഫേഴ്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Tarapore, Zal SohrabZal Sohrab Tarapore ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും മഹാരാഷ്ട്ര
1992 Tewari, AmritAmrit Tewari മെഡിസിൻ Chandigarh
1992 Thapar, B. K.B. K. Thapar സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1992 Tudu, ChittuChittu Tudu ആർട്ട്സ് ബിഹാർ
1992 Tully, MarkMark Tully സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും  – [upper-alpha 3]
1992 Venkanna, TadepalliTadepalli Venkanna ആർട്ട്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1992 Venkataraman, G. S.G. S. Venkataraman മെഡിസിൻ തമിഴ് നാട്
1992 Viswanath, KasinathuniKasinathuni Viswanath ആർട്ട്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1992 Visweswaran, ChitraChitra Visweswaran ആർട്ട്സ് തമിഴ് നാട്
1992 Wuerfel, Alfred GeorgAlfred Georg Wuerfel മറ്റുള്ളവ ഡൽഹി
1998 Abraham, ShinyShiny Abraham കായികം കേരള
1998 Attavar, ManmohanManmohan Attavar ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും കർണാടക
1998 Barthakur, DipaliDipali Barthakur ആർട്ട്സ് ആസ്സാം
1998 Casiraghi, Leonarda AngelaLeonarda Angela Casiraghi സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം കർണാടക
1998 Chaudhury, Ranjit RoyRanjit Roy Chaudhury മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1998 Goswamy, B. N.B. N. Goswamy സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും Chandigarh
1998 Hejmadi, Priyambada MohantyPriyambada Mohanty Hejmadi ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഒഡീഷ്യ
1998 Kakodkar, AnilAnil Kakodkar ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും മഹാരാഷ്ട്ര
1998 Khajuria, Shambu NathShambu Nath Khajuria സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം ജമ്മൂ ആന്റ് കാശ്മീർ
1998 Krishnan, RameshRamesh Krishnan കായികം തമിഴ് നാട്
1998 Kurup, O. N. V.O. N. V. Kurup സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും കേരള
1998 Mammootty, Mammootty ആർട്ട്സ് കേരള
1998 Meher, Kunja BihariKunja Bihari Meher ആർട്ട്സ് ഒഡീഷ്യ
1998 Padamsee, Naushad IsmailNaushad Ismail Padamsee വ്യാപരവ്യവസായം മഹാരാഷ്ട്ര
1998 Padiyara, AntonyAntony Padiyara സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം കേരള
1998 Phunsog, ChewangChewang Phunsog സിവിൽ സർവീസ് ഡൽഹി
1998 Purohit, Aditya NarayanAditya Narayan Purohit ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഉത്തരാഖണ്ഡ്
1998 Ram, LilaLila Ram കായികം ഹരിയാന
1998 Rao, Suryadevara RamachandraSuryadevara Ramachandra Rao സിവിൽ സർവീസ് ഗുജറാത്ത്
1998 Sable, Shahir KrishnaraoShahir Krishnarao Sable ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1998 Sailo, LalsangzualiLalsangzuali Sailo സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മിസോറാം
1998 Saran, Pradhan ShambuPradhan Shambu Saran ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഡൽഹി
1998 Saraswat, V. K.V. K. Saraswat ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1998 Sehgal, ZohraZohra Sehgal ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1998 Sharma, K. IbomchaK. Ibomcha Sharma ആർട്ട്സ് മണിപ്പൂർ
1998 Singh, GurdialGurdial Singh സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും പഞ്ചാബ്
1998 Singh, PargatPargat Singh കായികം പഞ്ചാബ്
1998 Sinha, ShanthaShantha Sinha സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1998 Srinivas, U.U. Srinivas ആർട്ട്സ് തമിഴ് നാട്
1998 Surve, Narayan GangaramNarayan Gangaram Surve സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1998 Tyagi, KantaKanta Tyagi സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മധ്യപ്രദേശ്
1998 Vanlawma, RalteRalte Vanlawma സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മിസോറാം
1999 Abraham, K. A.K. A. Abraham മെഡിസിൻ തമിഴ് നാട്
1999 Akhtar, JavedJaved Akhtar ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1999 Badr, BashirBashir Badr സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മധ്യപ്രദേശ്
1999 Bond, RuskinRuskin Bond സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉത്തരാഖണ്ഡ്
1999 Bothra, RajRaj Bothra മെഡിസിൻ  – [upper-alpha 5]
1999 Chona, ShayamaShayama Chona സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1999 Chopra, G. P.G. P. Chopra സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1999 Datta, AsisAsis Datta ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഉത്തർപ്രദേശ്
1999 Dhasal, NamdeoNamdeo Dhasal സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാഷ്ട്ര
1999 Doshi, Saryu VinodSaryu Vinod Doshi ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1999 Latkar, SulochanaSulochana Latkar ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1999 Malleswari, KarnamKarnam Malleswari കായികം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1999 Mutatkar, SumatiSumati Mutatkar ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1999 Nandan, Kanhaiya LalKanhaiya Lal Nandan സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1999 Nath, IndiraIndira Nath ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഡൽഹി
1999 Neotia, HarshavardhanHarshavardhan Neotia വ്യാപരവ്യവസായം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1999 Prakash, BalenduBalendu Prakash മെഡിസിൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ്
1999 Ramakumar, M. S.M. S. Ramakumar ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും മഹാരാഷ്ട്ര
1999 Ramamurti, AcharyaAcharya Ramamurti സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം ബിഹാർ
1999 Rao, M. V.M. V. Rao ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
1999 Sailaniyoda, Rehmath BeegumRehmath Beegum Sailaniyoda മെഡിസിൻ Andaman and Nicobar Islands
1999 Sailo, T.T. Sailo സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം മിസോറാം
1999 Sethi, Virendra SinghVirendra Singh Sethi ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും Chandigarh
1999 Shastri, Satya VratSatya Vrat Shastri സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൽഹി
1999 Sikka, S. K.S. K. Sikka ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഹരിയാന
1999 Singh, Rajkumar JhalajitRajkumar Jhalajit Singh സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മണിപ്പൂർ
1999 Singh, Shobha DeepakShobha Deepak Singh ആർട്ട്സ് ഡൽഹി
1999 Sursagar, JagmohanJagmohan Sursagar ആർട്ട്സ് മഹാരാഷ്ട്ര
1999 Sutar, Ram V.Ram V. Sutar ആർട്ട്സ് ഉത്തർപ്രദേശ്
1999 Tendulkar, SachinSachin Tendulkar കായികം മഹാരാഷ്ട്ര
1999 Thakkar, NatwarNatwar Thakkar സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം Nagaland
1999 Triguna, DevendraDevendra Triguna മെഡിസിൻ ഡൽഹി
1999 Wangdus, TseringTsering Wangdus ആർട്ട്സ് ജമ്മൂ ആന്റ് കാശ്മീർ
1999 Warrier, P. K.P. K. Warrier മെഡിസിൻ കേരള

References[തിരുത്തുക]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Padma Awards Directory (1954–2014)" (PDF). Ministry of Home Affairs (India). 21 May 2014. pp. 94–117. ശേഖരിച്ചത് 22 March 2016.

Explanatory notes[തിരുത്തുക]

Non-citizen recipients
  1. Indicates a citizen of Germany
  2. Indicates a citizen of Russia
  3. 3.0 3.1 Indicates a citizen of the United Kingdom
  4. Indicates a citizen of Bhutan
  5. Indicates a citizen of the United States

External links[തിരുത്തുക]

  • "Awards & Medals". Ministry of Home Affairs (India). 14 September 2015. ശേഖരിച്ചത് 22 October 2015.