അന്റാർട്ടിക്കാ പര്യവേഷണങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(List of Antarctic expeditions എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

അന്റാർട്ടിക്കയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പര്യവേഷണങ്ങളുടെ സമയക്രമമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പര്യവേഷണങ്ങൾക്കു മുമ്പ്[തിരുത്തുക]

  • BC 600 – 300 ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകന്മാർ, ഭൂമി ധ്രുവങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഗോളമാണെന്ന തത്ത്വം രൂപീക്കരിക്കുന്നു.
  • AD 150 - പ്ടോളമി ജോഗ്രഫിയ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു; ഇത് Terra Australis Incognita സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

1800കൾ‍ക്കു മുമ്പ്[തിരുത്തുക]

1800കൾ[തിരുത്തുക]

1900കൾ[തിരുത്തുക]

2000കൾ[തിരുത്തുക]