അന്റാർട്ടിക്കാ പര്യവേഷണങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(List of Antarctic expeditions എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

അന്റാർട്ടിക്കയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പര്യവേഷണങ്ങളുടെ സമയക്രമമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പര്യവേഷണങ്ങൾക്കു മുമ്പ്[തിരുത്തുക]

  • BC 600 – 300 ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകന്മാർ, ഭൂമി ധ്രുവങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഗോളമാണെന്ന തത്ത്വം രൂപീക്കരിക്കുന്നു.
  • AD 150 - പ്ടോളമി ജോഗ്രഫിയ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു; ഇത് Terra Australis Incognita സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

1800കൾ‍ക്കു മുമ്പ്[തിരുത്തുക]

1800കൾ[തിരുത്തുക]

1900കൾ[തിരുത്തുക]

2000കൾ[തിരുത്തുക]