ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(JavaScript framework എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കാണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. അതിന്റെ നിയന്ത്രണ പ്രവാഹത്തിലെ ഒരു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.[1] ഒരു ലൈബ്രറി അതിന്റെ രക്ഷാകർതൃ കോഡ്(parent code) വിളിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ രൂപകൽപ്പനയും നിർവചിക്കുന്നു. ഒരു ഡവലപ്പർ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനെ വിളിക്കുന്നില്ല; പകരം ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ കോഡിനെ വിളിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചട്ടക്കൂടാണ് ഇത്. ചില ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫ്രെയിംവർക്കുകൾ കോഡ് ഗുണനിലവാരവും പരിപാലനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനെ ഓർത്തോഗണൽ യൂണിറ്റുകളായി വേർതിരിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ-വ്യൂ-കൺട്രോളർ മാതൃക പിന്തുടരുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ:

പ്രധാനപ്പെട്ട ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫ്രെയിംവർക്കുകൾ ഇവയാണ്[2]
  1. ആംഗുലർ ജെഎസ്
  2. റിയാക്ട്‌ജെഎസ്
  3. വ്യൂ.ജെഎസ്
  4. ജെക്വറി
  5. ബാക്ബോൺ.ജെഎസ്
  6. നോഡ്.ജെഎസ്
  7. എംബർ.ജെഎസ്
  8. മീറ്റിയോർ (വെബ് ഫ്രെയിംവർക്ക്)
  9. പോളിമർ (ലൈബ്രറി)
  10. Aurelia

അവലംബം[തിരുത്തുക]