ആഫ്ബാ തത്വം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Aufbau principle എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഔഫ്ബൗ സിദ്ധാന്തം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഒന്നോ അതിലധികമോ ആറ്റങ്ങളിലെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉയർന്ന ഊർജ്ജനിലകൾക്കു മുൻപ് ലഭ്യമായ താഴ്ന്ന ഊർജ്ജനിലകളിലാണ് നിറയുന്നത് എന്നാണ് (ഉദാ: 2s നു മുൻപ് 1s). ഈ രീതിയിൽ ആറ്റം, തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ അയോൺ എന്നിവയിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഏറ്റവും സംഭാവ്യമായ സ്ഥിരതയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു.

ഔഫ്ബൗ എന്നത് "നിർമ്മാണം" എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു ജർമ്മൻ നാമമാണ്. ഔഫ്ബൗ സിദ്ധാന്തത്തെ ചിലപ്പോൾ building-up principle അല്ലെങ്കിൽ Aufbau rule എന്നോ പറയാറുണ്ട്.

ഔഫ്ബൗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വകഭേദമായ nuclear shell model അറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടേയും ന്യൂട്രോണുകളുടേയും വിന്യാസം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. [1]


മാഡെലുങ് ഊർജ്ജ വിന്യാസ നിയമം[തിരുത്തുക]

Order in which orbitals are arranged by increasing energy according to the Madelung rule. Each diagonal red arrow corresponds to a different value of n + ℓ.

ഈ ഓർബിറ്റലുകൾ നിറയുന്ന ക്രമം n + ℓ നിയമം അനുസരിച്ചാണ്. മാഡെലുങ് നിയമം (ഇർവ്വിൻ മാഡെലുങ്ങിന്റെ നാമധേയത്തിൽ), ജാനെറ്റ് നിയമം, ക്ലെച്ച്കോവ്സ്ക്കി നിയമം (ചാൾസ് ജാനെറ്റ്, വ്സെവോലോദ് ക്ലെച്ച്കോവ്സ്ക്കി എന്നിവരുടെ നാമധേയത്തിൽ, പ്രധാനമായും ചില ഫ്രഞ്ച്, റഷ്യൻ എന്നിവ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ), ഡയഗണൽ നിയമം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. [2] താഴ്ന്ന n + ℓ മൂല്യമുള്ള ഓർബിറ്റലുകൾ നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാണ് ഉയർന്ന n + ℓ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഓർബിറ്റലുകൾ നിറയുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ n പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം സംഖ്യയേയുംഅസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം സംഖ്യയേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ℓന്റെ മൂല്യങ്ങളായ 0, 1, 2, 3 എന്നിവ യഥാക്രമം s, p, d, f എന്നിവയുമായി യോജിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

പുതിയ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിലെ ഔഫ്ബൗ സിദ്ധാന്തം[തിരുത്തുക]

In the old quantum theory, orbits with low angular momentum (s- and p-orbitals) get closer to the nucleus.

സിദ്ധാന്തം അതിന്റെ പേര് എടുത്തത്, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേരിനേക്കാളും "building-up principle" എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഔഫ്ബൗപ്രിൻസിപ് ജർമ്മൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയത് 1920 കളിൽ നീൽസ് ബോറും വോൾഫ്ഗാങ് പോളിയും ചേർന്നാണ്. ഇത് പറയുന്നത്:

ഇത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളിലും ഭൗതികമായ രീതിയിൽ രാസസ്വഭാവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രയോഗമായിരുന്നു.

n + ℓ ഊർജ്ജ വിന്യാസ നിയമം[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Cottingham, W. N.; Greenwood, D. A. (1986). "Chapter 5: Ground state properties of nuclei: the shell model". An introduction to nuclear physics. Cambridge University Press. ISBN 0 521 31960 9.
  2. "Electron Configuration". WyzAnt.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആഫ്ബാ_തത്വം&oldid=3795219" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്