1924-ലെ സമ്മർ ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Athletics[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Athletics at the 1924 Summer Olympics

Seven athletes represented India in 1924. Ranks given are within the heat.

Athlete Event Heats Quarterfinals Semifinals Final
Result Rank Result Rank Result Rank Result Rank
James Hall 100 m 11.3 3 Did not advance
200 m 22.5 4 Did not advance
Wilfred Hildreth 100 m Unknown 4 Did not advance
200 m Unknown 4 Did not advance
C. K. Lakshmanan 110 m hurdles N/A 16.4 5 Did not advance
Terence Pitt 100 m Unknown 3 Did not advance
200 m Unknown 3 Did not advance
400 m 49.8 1 Q 51.6 4 Did not advance
Dalip Singh Long jump N/A 6.635 3 Did not advance
Mahadeo Singh Marathon N/A 3:37:36.0 29
Pala Singh 1500 m N/A Unknown 6 Did not advance
5000 m N/A Unknown 10 Did not advance
10000 m N/A Did not finish