1863-ലെ വിമോചന വിളംബരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

1862 സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ആഭ്യന്തരയുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപനവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുമായിരുന്നു വിമോചന പ്രഖ്യാപനം അഥവാ പ്രഖ്യാപനം 95. 1863 ജനുവരി 1-ന്, 3.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം അടിമകളായ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കക്കാരുടെ ഫെഡറൽ നിയമപരമായ പദവി പ്രഖ്യാപനം സ്വതന്ത്രരാക്കി മാറ്റി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1863-ലെ_വിമോചന_വിളംബരം&oldid=3931461" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്