ഹൈഡ്രോബ്രോമിക് അമ്ലം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Hydrobromic acid
Identifiers
CAS number 10035-10-6
EC number 233-113-0
ChEBI 47266
RTECS number MW3850000
SMILES
 
InChI
 
ChemSpider ID 255
Properties
തന്മാത്രാ വാക്യം
Molar mass 0 g mol−1
Appearance colorless liquid
സാന്ദ്രത 1.49 g/cm3 (48% w/w aq.)
ദ്രവണാങ്കം
ക്വഥനാങ്കം
aqueous solution
അമ്ലത്വം (pKa) −9
Hazards
EU classification {{{value}}}
R-phrases R34, R37
S-phrases (S1/2), S7/9, S26, S45
Flash point {{{value}}}
Related compounds
Other anions Hydrofluoric acid
Hydrochloric acid
Hydroiodic acid
Related compounds Hydrogen bromide
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
 checkY verify (what ischeckY/☒N?)
Infobox references

ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡിന്റെ ജലീയ ലായനിയാണ് ഹൈഡ്രോബ്രോമിൿ അമ്ലം. ഇത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അമ്ലത്തേക്കാൾ ശക്തിയേറിയ ധാതു അമ്ലമാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് ഹൈഡ്രയോഡിക് അമ്ലത്തോളം ശക്തിയില്ല.

ഹൈഡ്രോബ്രോമിൿ അമ്ലം പരീക്ഷണശാലകളിൽ ബ്രോമിനെ, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, ജലം എന്നിവയുമായോ, ഫോസ്ഫറസ്, ജലം എന്നിവയുമായോ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Br2 + SO2 + 2 H2O → H2SO4 + 2 HBr
5 Br2 + 2 P + 8 H2O → 2 H3PO4 + 10 HBr
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹൈഡ്രോബ്രോമിക്_അമ്ലം&oldid=1793902" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്