ഹെർട്സ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ആവൃത്തിയുടെ എസ്.ഐ.ഏകകം ആണ് ഹെർട്സ്.

ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ആവൃത്തി f = 0.5 Hz (Hz = ഹെർട്സ്), 1.0 Hz and 2.0 Hz, where Hz means flashes per second. T is the period and T = s (s = second) means that is the number of seconds per flash. T and f are each other's reciprocal: f = 1/T and T = 1/f.

[1]

SI multiples[തിരുത്തുക]

hertz-ന്റെ SI ഗുണിതങ്ങൾ (Hz)
Submultiples ഗുണിതങ്ങൾ
മൂല്യം പ്രതീകം പേര് മൂല്യം പ്രതീകം പേര്
10–1 Hz dHz decihertz 101 Hz daHz decahertz
10–2 Hz cHz centihertz 102 Hz hHz hectohertz
10–3 Hz mHz millihertz 103 Hz kHz kilohertz
10–6 Hz µHz microhertz 106 Hz MHz megahertz
10–9 Hz nHz nanohertz 109 Hz GHz gigahertz
10–12 Hz pHz picohertz 1012 Hz THz terahertz
10–15 Hz fHz femtohertz 1015 Hz PHz petahertz
10–18 Hz aHz attohertz 1018 Hz EHz exahertz
10–21 Hz zHz zeptohertz 1021 Hz ZHz zettahertz
10–24 Hz yHz yoctohertz 1024 Hz YHz yottahertz
Common prefixed units are in bold face.
  1. Dominant spectral region
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹെർട്സ്&oldid=1923586" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്