ഹെയാൽഡ്ടൌൺ കോമ്പ്രിഹെൻസീവ് സ്ക്കൂൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഈസ്റ്റേൺ കേപ്പ് പ്രൊവിൻസിലെ ഫോർട്ട് ബ്യൂഫോർട്ട് നഗരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തോഡിസ്റ്റ് സ്ക്കൂളാണ് ഹെയാൽഡ്ടൌൺ കോമ്പ്രിഹെൻസീവ് സ്ക്കൂൾ. 1855 ലാണ് ഈ സ്ക്കൂൾ സ്ഥാപിതമായത്. ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള പേര് 1994 ലാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ സ്ക്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെല്ലാം ഇത് ഹെയാൽഡ്ടൌൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നുള്ള മെത്തോഡിസ്റ്റ് മിഷണറിയായിരുന്ന ജോൺ ഐലിഫ് ആണ് ഈ സ്ക്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത്. 1865 ൽ ഈ സ്ക്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു എന്നാൽ 1867ൽ വീണ്ടും തുറന്നത് ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗിനും തിയോളജിക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ്ക്കൂളായാണ്. 1880 ൽ തിയോളജി സ്ക്കൂൾ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ്സ്ക്കൂൾ മാത്രമാണിവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. 1898 ലാണ് പെൺകുട്ടികളെ ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയത്. 1925 ൽ ഹൈസ്ക്കുൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 1953 ലെ ബൻടു എഡ്യുക്കേഷൻ നിയമപ്രകാരം 1956 ൽ ഈ സ്ക്കൂൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. ഹോസ്റ്റലുകൾ മെത്തോഡിസ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. 1967 ൽ ഇവിടെ 761 കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകി.  

ഇവിടെ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • Methodist school survives challenges over 150 years
  • D. G. L. Cragg: Healdtown Institution. in: Nolan B. Harmon (ed.): The Encyclopedia of World Methodism. The United Methodist Publishing House, Nashville 1974, pp. 1101f
  • Nelson Mandela: Long Walk to Freedom. The Autobiography of Nelson Mandela. Abacus, London 2005, pp. 43-50