ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പല ഹിന്ദു സംഘടനകളും ഹിന്ദുമതം ആചരിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ ഓരോന്നും എല്ലാ പ്രത്യേക തത്ത്വചിന്തകളുടെയും വകഭേദങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും പിന്തുടരുന്നു, മഹർഷിമാർ തലമുറകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദുമതം മഹത്തായ ഇതിഹാസങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ആചാരമോ പാരമ്പര്യമോ ആയിരിക്കാം ഹിന്ദുമതം. ഹിന്ദുമതം വേദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അവയിൽ ചിലത് ജീവിതത്തെയും ആത്മീയതയെയും കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും പഴയ ലിഖിതങ്ങളാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ നേടാമെന്നതിൽ അവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു - ആത്മജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തിരിച്ചറിവ്. ഭക്തർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിഗത സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഏത് പാതയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഹിന്ദുമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രദ്ധേയമായ സംഘടനകളുടെ പട്ടികയാണിത്.

ശ്രദ്ധേയമായ സംഘടനകൾ[തിരുത്തുക]

അടിക്കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. Melton, J. Gordon (2003). Encyclopedia of American Religions (Seventh edition). Farmington Hills, Michigan: The Gale Group, Inc., p. 1001.