ഹാർഡിഞ്ച് പ്രഭു (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഹാർഡിഞ്ച് പ്രഭു എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

  1. ഹെൻറി ഹാർഡിഞ്ച് - 1844 മുതൽ 1848 വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ
  2. ചാൾസ് ഹാർഡിഞ്ച് - 1910 മുതൽ 1916 വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയ്