ഹസ് മുഖ് ധിരജ് ലാൽ സങ്കാലിയ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഹസ് മുഖ് ധിരജ് ലാൽ സങ്കാലിയ
H.D. Sankalia
ജനനം(1908-12-10)10 ഡിസംബർ 1908
Mumbai, India
മരണം28 ജനുവരി 1989(1989-01-28) (പ്രായം 80)
ദേശീയതIndian
മേഖലകൾArchaeologist
അറിയപ്പെടുന്നത്Prehistoric Discoveries in India

പുരാവസ്തു ഗവേഷകനും,പ്രാചീന ചരിത്ര വിശാരദനുമായ ഹസ് മുഖ് ധിരജ് ലാൽ സങ്കാലിയ മുംബൈയിൽ ആണ് ജനിച്ചത്.(10 ഡിസം: 1908-ജനു:28 1989) ഭാരതീയ പുരാവസ്തു ഖനന,ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച പ്രധാന ഗവേഷകരിൽ ഒരാളുമായിരുന്നു സങ്കാലിയ.[1]

പ്രധാന കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

  • Introduction to Archeology.
  • Pre-History and Proto-History of India and Pakistan.
  • Studies in the Historical and cultural Geography and Ethnography Of Gujrat.
  • The Ramayanana in the Historical Perspective. [2]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. രാമായണപഠനങ്ങൾ -സങ്കാലിയ-ലെൻസ് ബുക്ക്സ്.2011.പേജ് 2
  2. രാമായണപഠനങ്ങൾ -സങ്കാലിയ-ലെൻസ് ബുക്ക്സ്.2011.പേജ് 2

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

Cunliffe, Barry. 1999. Sir Mortimer Wheeler (1890-1976). In Tim Murrey (ed.), Encyclopedia of Archaeology: The Great Archaeologists, vol. 1, pp. 371–383. Santa Barbara: ABC CLIO.

Dhavalikar, M. K., Z. D. Ansari and H. D. Sankalia. 1988. Excavations at Inamgoan. I (i & ii) Pune: Deccan College.

Dutt, K. K. 1964. Kundamala (Critical Edition). Calcutta: Sanskrit College.

Foote, R. B. 1916. The Foote Collection of Indian Prehistoric and Protohistoric Antiquities, Notes on their Age and Distribution. Madras: Madras Government Museum.

Misra,V. N. 1989b. Hasmukh Dhirajlal Sankalia (1908-1989) Scholar and Man. Man and Environment: 14(2) (H. D. Sankalia Memorial Volume): 1-20.

Sankalia, H. D. 1945. Studies in the Prehistory of the Deccan (Maharashtra): a further survey of the Godavari (March 1944). Bulletin of Deccan College Research Institute: 6: 131-137.

Sankalia, H. D. 1930. Kundamala and Uttararamacarita. St. Xavier’s College Magazine: 22: 63 - 76.

Sankalia, H. D. 1934. University of Nalanda. Calcutta: B. G. Paul & Co. ( 2nd revised edition, New Delhi: 1973).

Sankalia, H. D. 1940a. Megalithic Monuments near Poona. Bulletin of Deccan College Research Institute. 1: 178-184.

Sankalia, H. D. 1940b. Monuments of the Yadava period in the Poona District. Bulletin of Deccan College Research Institute: 2 (3-4): 217 -225.

Sankalia, H. D. 1943. Studies in the Prehistory of Deccan (Maharashtra ) : a survey of the Godavari and the Kadva, near Niphad. Bulletin of Deccan College Research Institute: 4(3): 1 -16.

Sankalia, H. D. 1949. Studies in Historical and Cultural Geography and Ethnography of Gujarat. Poona: Deccan College.

Sankalia, H. D. 1952a. Archaeology and Indian Universities, Presidential Address at the Archaeology Section of the All India Oriental Conference, 16th Session, Lucknow. Pune: Deccan College.

Sankalia, H. D. 1952b. The Godavari Palaeolithic Industry. Poona: Deccan College.

Sankalia, H. D. 1956. Animal fossils and Palaeolithic industries from the Pravara Basin at Nevasa, District Ahmednagar. Ancient India: 12: 32 -52.

Sankalia, H. D. 1962. Indian Archaeology Today. Bombay: Asia Publishing House.

Sankalia, H. D. 1966. Kundamala and Uttararamacarita. Journal of Oriental Institute: 15(3-4): 322 -334.

Sankalia, H. D. 1969. Mesolithic and Pre-Mesolithic Industries from the Excavations at Sangankallu 1965. Poona: Deccan College.

Sankalia, H. D. 1971. Early man in Ice Age Kashmir. Current Anthropology: 2(4): 558 -562.

Sankalia, H. D. 1974. Prehistory and Protohistory of India and Pakistan. Poona: Deccan College.

Sankalia, H. D. 1985a. A primary Palaeolithic site- the Deccan College Campus, Pune, India. The Explorer’s Journal: 63(1): 8 -9.

Sankalia, H. D. 1985b. Follow-up on a Palaeolithic site in India. The Explorer’s Journal: 63(3): 136 -137.

Sankalia, H. D. 1987. The Stone Age man in and around Pune ( Poona ) or the habitation of early man in Sat-Chit-Ananda. Bulletin of Deccan College Research Institute: 46: 115 -135.

Sankalia, H. D. and S. B. Deo. 1955. Report on the Excavation at Nasik and Jorwe, 1950-51. Poona: Deccan College.

Sankalia, H. D., B. Subbarao and S. B. Deo. 1958. Excavation at Maheshwar and Navdatoli, 1952-53. Poona and Baroda: Deccan College and M. S. University.

Sankalia, H. D., S. B. Deo and Z. D. Ansari. 1969. Excavations at Ahar (Tambavati). Poona: Deccan College.

Sankalia, H. D., S. B. Deo and Z. D. Ansari. 1971. Chalcolithic Navdatoli. Poona and Baroda: Deccan College and M. S. University.

Sankalia, H. D., S. B. Deo, Z. D. Ansari and Sophie Ehrhardt. 1960. From History to Prehistory at Nevasa (1954–56 ). Poona: Deccan College.

Sankalia, H.D. 1978b. Pre-Historic Art in India. New Delhi: Vikas Publishing House.