ഹംസഗീത

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഹംസ ഗീത ( സംസ്കൃതം ) (പുറമേ ഉദ്ധവ ഗീത എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) കൃഷ്ണ ' ന്റെ ഉദ്ധവനുമായുള്ളഅവസാന വ്യവഹാരത്തിന്റെ വിവരണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു : . ഉദ്ദവഗീത പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള കൃതിയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഭാഗവപുരാണത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ്,6അദ്ധ്യായത്തിൽ 40-ാം ശ്ലോകം മുതൽ 29-ാം അദ്ധ്യായം വരെ , 1000 ലധികം ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇത് പുരാണ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. [1] ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രധാനമായും ഒരു അവധൂതയുടെ കഥ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ പേര് വിഭാഗത്തിലോ ഭാഗവത പുരാണത്തിലോ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യവും വലിയ സനാതന ധർമ്മ വും ഇദ്ദേഹത്തെ ദത്താത്രേയൻ ആണെന്ന് കരുതുന്നു.

കൈയെഴുത്തുപ്രതികളും വാചക കുറിപ്പുകളും[തിരുത്തുക]

ഉദ്ദവഗീത, ഹംസ ഗീത എന്നീ പേരുകൾ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നവയാണ്, എന്നാൽ ഹംസ ഗീത പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു (xi. 13- 16) ഉദ്ദവഗീതയുടെയും ഭാഗവത പുരാണത്തിന്റെയും ഒരു ഉപവിഭാഗം. [2]

നാമകരണം, ഓർത്തോഗ്രഫി, പദോൽപ്പത്തി[തിരുത്തുക]

ഹംസ ഗീത (സംസ്കൃതം) (ഉദ്ദവ ഗീത എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) ഇവിടെ ഹംസ പരമഹംസത്തിന്റെ ഒരു രൂപകമാണ്, മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയിൽ പ്രകടമാകുന്ന കൃപയുടെ സ്വാഭാവിക അധ്യാപകനുമാണ്. ഹംസ ( हंस, സംസ്കൃതത്തിലും പലപ്പോഴും എഴുതിയ ഹൻസ ) ഒരു സ്വാൻ അല്ലെങ്കിൽ Goose ആണ്, ഇത് പലപ്പോഴും മ്യൂട്ട് സ്വാൻ ( സിഗ്നസ് ഒലോർ ) ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ബാർ-ഹെഡ് Goose ( Anser indicus ) ആണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു പ്രതീകമായും അലങ്കാര ഘടകമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ' ഗീത ' ( സംസ്കൃതത്തിൽ "ഗാനം"; ദേവനാഗരി :).

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭാഷണം[തിരുത്തുക]

ടിഗുനൈറ്റ് (2002: പേജ് 39-45) ഉത്തവഗീതയിലെ ദത്താത്രേയയിലെ 24 അദ്ധ്യാപകരുടെ വിവരണം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. [3] പണ്ഡിതന്മാരുടെ സമവായം ഭഗവത പുരാണ ഒരു സംയോജിത വേല പിടിക്കുക എങ്കിലും ലയനപ്രക്രിയയുടെ പല വായിൽ, വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യം അതുപോലെ ഭഗവത പുരാണ തന്നെ അത് ആ താങ്ങും അടയാളപ്പെടുത്തി പ്രകാരം വ്യസദെവ . [4] അതായത്, ഹംസ ഗീതയുടെ ആഖ്യാതാവ് വ്യാസദേവന്റെ മകൻ ഷുക്ക മുനിയാണ്. [5] ഇത് "... പല എഴുത്തുകാർ കൈകാര്യം പ്രവൃത്തി അടയാളപ്പെടുത്താൻ എന്നുള്ള ഐക്യപ്പെടലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചൊംപച്ത്നെഷ് അഭാവം കാണിക്കില്ല ..." ആ ജോലിയുടെ സംയുക്ത പോലും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനമാണ് പറയുന്നു ഉപാധ്യായ വരെ ഡാന ൽ ബ്ര rown ൺ & സരസ്വതി (2000: പേജ് 8), തുടർന്ന് ഉപാധ്യായ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഹംസ ഗീതയുടെയും ഭാഗവത പുരാണത്തിന്റെയും കവി ആരെങ്കിലും ആകാം "[h] ഒരു സങ്കീർണ്ണ കരക man ശലത്തിൽ പാറ്റേണും രൂപകവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കവിയാണ്. ആഘോഷത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനം. [6] ഹൈഘ് (2007: പ്.൧൨൭) തന്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിലെ ഉഢവ ഭഗവദ് തന്റെ പ്രവർത്തിക്കു ഒരു മാതൃകയായി അതിന്റെ ഇറക്കുമതി ഫ്രേയ്മുകൾ പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസം :

ഉദ്ദവഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധരിച്ച ശ്രീ ദത്താത്രേയൻ പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഗുരുവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ലോകത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ദത്താത്രേയയ്ക്ക് പ്രബുദ്ധത ലഭിച്ചു, അത് അദ്ദേഹത്തിന് 24 അധ്യാപകരെ നൽകി. ഈ അവനെ ലൌകിക അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ, ധ്യാനം എന്നിവ ഫൊരെബെഅരന്ചെ പ്രയോജനങ്ങൾ [സഖ്യശക്തികൾ], സുപ്രീം ആത്മീയ സ്വയം തിരിച്ചറിവ് ഒരു പാത നിഷ്ഫലത പഠിപ്പിച്ചു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായ ശ്രീ ദത്താത്രേയ നിരവധി പുരാണങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അവിടെ പഠിപ്പിക്കലിന്റെ ഭാവനയ്ക്കും മുൻവിധികൾക്കും നേരിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശം "ഉപരിതല രൂപങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും വിധിക്കരുത്, എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സത്യം അന്വേഷിക്കുക" എന്നതാണ്: ഭൂമി പവിത്രമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വശം, ആത്മീയതയെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഉണർത്താൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു പസിൽ. [7]

പരമഹംസർ (2008: ഉന്പഗിനതെദ്) ശ്രീമദ് ഭഗവത എന്ന ഔസ്പിചെ ഉള്ളിൽ നിഷ്ഠമായ ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഗീത സാഹിത്യ സ്യൂട്ട് ഹിതമിതാണ് അവർ എല്ലാവരും ഗാനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നാണ് ഏകശക്തിവിശ്വാത്തിൽ :

"ശ്രീമദ് ഭാഗവതയിൽ ഉദ്ദവ-ഗീത, രുദ്രഗീത, ഭിക്ഷു-ഗീത, ശ്രുതിഗീത, ഹംസ-ഗീത മോണിസത്തെ അവരുടെ തത്ത്വചിന്തയുടെ സത്തയായി കണ്ടെത്തുന്ന ഗീതകൾ." [8]

ഇംഗ്ലീഷ് റെൻഡറിംഗുകൾ[തിരുത്തുക]

ഉപാധ്യായ ബ്രൗൺ & സരസ്വതി വരെ ഡാന ൽ, (2000: .8) സരസ്വതി (ആ അംബികനംദ ആണ്) സ്വയം ഒരു ആർ എന്നാണ് സന്ന്യാസ ഈ എടുത്തു അശ്രമ : വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ, ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു

കൃതിയെ മെട്രിക്കൽ കോമ്പോസിഷനാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ സ്വാമി അംബികാനന്ദന്റെ വിജയം സംസ്‌കൃതത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തിനും യഥാർത്ഥ രചനയുടെ വ്യക്തതയ്ക്കും ആദരാഞ്ജലിയാണ്. അവളുടെ വിവർത്തനത്തിന്റെ രീതി രണ്ട് പരിഗണനകളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭാഷയുടെ formal പചാരികവും ചലനാത്മകവുമായ വശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് അടുത്ത തുല്യമായവ കണ്ടെത്താൻ അവൾ ശ്രമിച്ചു; അവളുടെ വ്യാഖ്യാന വിവർത്തനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സ്വാഭാവികതയാണ്, വായനക്കാരനെ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റ രീതികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. [9]

ബ്രൗൺ, സരസ്വതി ൽ സരസ്വതി (2000: പ്.൧൪) ഇരുവർക്കും ആയിരുന്നു എന്നാണ് വെന്കതെസനംദ - അവന്റെ ഗുരുജി (1982 1921) സിവനംദ (1887 - 1963) ഈ സൃഷ്ടിയുടെ അവളുടെ ഹൃദയം തുറന്നു:

ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയം തുറന്നത് സ്വാമി ശിവാനന്ദനും സ്വാമി വെങ്കിടസാനന്ദയുമാണ്, ഈ വിവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നെ പ്രാപ്തരാക്കിയ അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലാണ് എല്ലാ ആത്മീയ അന്വേഷകർക്കും അതിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. [10]

പ്രാഥമിക ഉറവിടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സംസ്കൃതം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. Brown, Manisha Wilmette (editor, author) & Saraswati, Ambikananda (translator) (2000). The Uddhava Gita. Frances Lincoln Ltd., . With a foreword by Prof. Vachaspati Upadhyaya, Vice Chancellor, Lal Bahadur Sanskrit University, New Delhi. Source: (accessed: Monday march 8, 2010)
 2. Ramanand Vidya Bhawan (n.d.). The Indian historical quarterly. Volume 2, Issues 3-4. Ramanand Vidya Bhawan. Source: (accessed: Tuesday March 9, 2010) p.537
 3. Tigunait, Rajmani (2002). The Himalayan Masters: A Living Tradition. Himalayan Institute Press., . Source: (accessed: Friday March 19, 2010)
 4. Brown, Manisha Wilmette (editor, author) & Saraswati, Ambikananda (translator) (2000). The Uddhava Gita. Frances Lincoln Ltd. With a foreword by Prof. Vachaspati Upadhyaya, Vice Chancellor, Lal Bahadur Sanskrit University, New Delhi., . Source: (accessed: Monday March 8, 2010), p.8
 5. Brown, Manisha Wilmette (editor, author) & Saraswati, Ambikananda (translator) (2000). The Uddhava Gita. Frances Lincoln Ltd. With a foreword by Prof. Vachaspati Upadhyaya, Vice Chancellor, Lal Bahadur Sanskrit University, New Delhi., . Source: (accessed: Monday March 8, 2010), p.17
 6. Brown, Manisha Wilmette (editor, author) & Saraswati, Ambikananda (translator) (2000). The Uddhava Gita. Frances Lincoln Ltd. With a foreword by Prof. Vachaspati Upadhyaya, Vice Chancellor, Lal Bahadur Sanskrit University, New Delhi., . Source: (accessed: Monday March 8, 2010)
 7. Haigh, Martin (2007). 'Sri Dattatreya's 24 Gurus: Learning from the World in Hindu Tradition'. Canadian Journal of Environmental Education; Volume 12, Number 1, 2007. Source: (accessed: Monday March 8, 2010), p.127
 8. Paramahamsa, K. R. (2008). Ekam SAT 5. TotalRecall Publications, Incorporated., 9781590958735 Source: (accessed: Monday March 8, 2010)
 9. Brown, Manisha Wilmette (editor) & Saraswati, Ambikananda (translator) (2000). The Uddhava Gita. Frances Lincoln Ltd., . With a foreword by Prof. Vachaspati Upadhyaya, Vice Chancellor, Lal Bahadur Sanskrit University, New Delhi. Source: (accessed: Monday March 8, 2010)
 10. Brown, Manisha Wilmette (editor) & Saraswati, Ambikananda (translator) (2000). The Uddhava Gita. Frances Lincoln Ltd., . With a foreword by Prof. Vachaspati Upadhyaya, Vice Chancellor, Lal Bahadur Sanskrit University, New Delhi. Source: (accessed: Monday March 8, 2010), p.14

പരാമർശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • ഹെയ്, മാർട്ടിൻ (2007). 'ശ്രീ ദത്താത്രേയയുടെ 24 ഗുരുക്കൾ: ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു'. കനേഡിയൻ ജേണൽ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ; വാല്യം 12, നമ്പർ 1, 2007: പേജ് .127-142. ഉറവിടം: [1] Archived 2011-07-06 at the Wayback Machine. (ഉപയോഗിച്ചത്: മാർച്ച് 8, 2010 തിങ്കൾ)
 • പരമഹംസ, കെആർ (2008). ഏകാം സാറ്റ് 5 . ടോട്ടൽ റീകോൾ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേറ്റഡ്., 9781590958735 ഉറവിടം: [2] (ഉപയോഗിച്ചത്: മാർച്ച് 8, 2010 തിങ്കളാഴ്ച)

ബാഹ്യ ഉദ്ധരണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹംസഗീത&oldid=3793186" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്