സൗദി അറേബ്യയിലെ ജനസംഖ്യ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഏപ്രിൽ 2011-ലെ കാനേഷുമാരി പ്രകാരം സൗദി അറേബ്യയിൽ 2,83,67,355 ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 1,94,05,685 സ്വദേശികളും, 89,61,670 വിദേശികളുമാണുള്ളത്.[1] 1960-കളിൽ ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗവും നാടോടികളായ സ്വദേശികളായിരുന്നു. എന്നാൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തികനില ഇവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. ചില നഗരങ്ങളിലും, പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്രകിലോമീറ്ററിൽ 1,000 എന്ന കണക്കിലാണ്.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്ക്[തിരുത്തുക]

കാലഘട്ടം ജനനം മരണം പ്രകൃത്യാലുള്ള മാറ്റം സി.ബി.ആർ1 സി.ഡി.ആർ1 എൻ.സി1 ടി.എഫ്.ആർ1 ഐ.എം.ആർ1
1950-1955 159 000 81 000 78 000 47.9 24.3 23.5 7.18 204.3
1955-1960 180 000 83 000 98 000 47.6 21.9 25.7 7.18 183.1
1960-1965 210 000 86 000 124 000 47.6 19.6 28.1 7.26 162.6
1965-1970 248 000 88 000 159 000 46.9 16.7 30.2 7.26 139.2
1970-1975 304 000 88 000 216 000 46.4 13.4 33.0 7.30 106.6
1975-1980 378 000 86 000 292 000 44.1 10.0 34.1 7.28 78.2
1980-1985 491 000 86 000 405 000 42.7 7.5 35.2 7.02 57.0
1985-1990 562 000 86 000 476 000 38.3 5.8 32.4 6.22 42.3
1990-1995 579 000 85 000 495 000 33.5 4.9 28.6 5.45 30.2
1995-2000 573 000 87 000 486 000 29.7 4.5 25.2 4.51 22.2
2000-2005 545 000 91 000 454 000 24.7 4.1 20.6 3.54 19.4
2005-2010 569 000 98 000 470 000 22.1 3.8 18.3 3.03 18.5
1 സി.ബി.ആർ = ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് ( 1000 ന്); സി.ഡി.ആർ = ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്( 1000 ന്); എൻ.സി = നാച്ച്വറൽ ചേഞ്ച് ( 1000 ന്); ടി.എഫ്.ആർ = ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് (ശരാശരി ഒരു സ്ത്രീക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം); ഐ.എം.ആർ = ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്

[2]

പ്രായം തിരിച്ചുള്ള ജനസംഖ്യ[തിരുത്തുക]

പ്രായം ശതമാനം പുരുഷൻമാർ സ്ത്രീകൾ
0 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ളവർ 29.4% 39,39,377 37,54,020
15-64 67.6% 99,80,253 76,85,328)
65 കഴിഞ്ഞവർ 3% 4,04,269 3,68,456

മേൽപ്പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ 2011 കണക്കനുസരിച്ചാണ്.[3]

ജനസംഖ്യാ വളർച്ച[തിരുത്തുക]

1.536% (2011 കണക്കനുസരിച്ച്.)[3]

ഗർഭധാരണ നിരക്ക്[തിരുത്തുക]

ശരാശരി ഒരു സ്ത്രീക്ക് 2.26 കുട്ടികൾ. (2012 കണക്കനുസരിച്ച്.)[3].

സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം[തിരുത്തുക]

ജനനം: 1.05 പുരുഷൻ/സ്ത്രീ
15 വയ്യസ്സിൽ താഴെ: 1.04 പുരുഷൻ/സ്ത്രീ
15-64 വയസ്സിനിടയ്ക്ക്: 1.27 പുരുഷൻ/സ്ത്രീ
65 വയസ്സിനു മുകളിൽ: 1.03 പുരുഷൻ/സ്ത്രീ
ആകെ ജനസംഖ്യ: 1.17 പുരുഷൻ/സ്ത്രീ (2010 കണക്കനുസരിച്ച്.) [3].

ശരാശരി ജീവിതകാലയളവ്[തിരുത്തുക]

ആകെ: 73.87 വയസ്സുവരെ സ്ത്രീ: 71.93 വയസ്സുവരെ പുരുഷൻ: 75.9 വയസ്സ് (2010 കണക്കനുസരിച്ച്.) [3].

ഇതും കൂടി കാണുക[തിരുത്തുക]

സൗദി അറേബ്യ

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. സൗദിയിലെ ജനസംഖ്യാനിരക്ക് Archived 2013-01-08 at the Wayback Machine. സൗദി ഗസറ്റ് - ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 24, 2011
  2. വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രോസ്പെക്ടസ്: 2010 റിവിഷൻ ഐക്യ രാഷ്ട്ര സഭ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വകുപ്പ്
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 ദ വേൾഡ് ഫാക്ട് ബുക്ക് - സൗദി അറേബ്യ സി.ഐ.എ വേൾഡ് ഫാക്ട് ബുക്കിൽ നിന്നും