സ്വാതന്ത്ര്യ ചത്വരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
പെൻ‌സിൽ‌വാനിയ വീഥിയിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ ചത്വരത്തിന്റെ ദൃശ്യം
സ്വാതന്ത്ര്യ ചത്വരത്തിന്റെ ഒരു ആകാശദൃശ്യം

അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ വാഷിങ്റ്റണിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ചത്വരമാണ്(Plaza) സ്വാതന്ത്ര്യ ചത്വരം (ഇംഗ്ലീഷ്:Freedom Plaza ). ഈ ചത്വരത്തിന്റെ ആദ്യനാമം പടിഞ്ഞാറൻ ചത്വരം(Western Plaza) എന്നായിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ പെൻ‌സിൽ‌വാനിയ വീഥിയുടെയും 14thസ്ട്രീറ്റിന്റെയും സംഗമസ്ഥാനത്തിനരികിലായാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ചത്വരത്തിന്റെ സ്ഥാനം. 1980ലാണ് ഈ ചത്വരം പണിത്തീർത്തത്. മാർബിൾ മുതലായ കല്ലുകളായിരുന്നു പ്രധാന നിർമ്മാണവസ്തുക്കൾ.

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ് ജൂനിയറോടുള്ള ബഹുമാനാർഥം, ഈ ചത്വരത്തിന്റെ നാമം പടിഞ്ഞാറൻ ചത്വരം എന്നതിൽനിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ചത്വരം എന്നാക്കി മാറ്റിയത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്വാതന്ത്ര്യ_ചത്വരം&oldid=2286692" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്