സ്വകാര്യത

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഗ്രൂപ്പിനോ തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുവായി പങ്ക് വെക്കാതിരിക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യമോ അവകാശമോ ആണ് സ്വകാര്യത എന്ന് പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗോവിന്ദ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് കേസിൽ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് "ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കൽ" (let alone) എന്ന നിർവ്വചനം ആണ് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പരസ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് ഹനിക്കുക എന്നതിനാൽ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം പലപ്പോഴും വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കരുതുന്നത്.

ബിസിനസ്സ് ലോകത്ത്, ചില തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ സ്വമേധയാ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം. സ്വമേധയാ പങ്കിടുകയും പിന്നീട് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി മോഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ഗവൺമെന്റോ കോർപ്പറേഷനുകളോ വ്യക്തികളോ ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് അനാവശ്യമായി പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങളുടെയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭരണഘടനകളുടെയും ഭാഗമാണ്. 2017 ൽ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ച്, സ്വകാര്യതയെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലികാവകാശമായി അംഗീകരിച്ച് വിധി പറഞ്ഞു.

സ്വകാര്യതയും രഹസ്യവും[തിരുത്തുക]

സ്വകാര്യതയെ ചിലപ്പോൾ തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശമായും നിർവചിക്കുന്നുണ്ട്. “മറ്റുള്ളവർ പോരായ്മയായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് സ്വകാര്യത” എന്ന് റിച്ചാർഡ് പോസ്നർ പറയുന്നു.[1][2]

വിവിധ നിയമപരമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സ്വകാര്യതയെ രഹസ്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകം പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരത്തിനും സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്നു.[3]

സ്വകാര്യതയുടെ നിലകൾ[തിരുത്തുക]

വെറുതെ വിടാനുള്ള അവകാശം[തിരുത്തുക]

1890-ൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ നിയമജ്ഞരായ സാമുവൽ ഡി. വാറൻ, ലൂയിസ് ബ്രാൻഡീസ് എന്നിവർ എഴുതിയ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിൽ "വെറുതെ വിടാനുള്ള അവകാശം" വേണമെന്ന് അവർ വാദിച്ചു.[4] ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയും സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഒരു "വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കൽ" (വിട്ടേക്കുക) എന്ന നിർവ്വചനം ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് "വിട്ടേക്കുക" എന്നതിന് വിപുലമായ അർഥങ്ങൾ ഉണ്ട്, സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ നിന്നും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട് പോലുള്ള സ്വകാര്യ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിക്കൽ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. [4]

സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യകാലത്തെ അവ്യക്തമായ നിയമ ആശയങ്ങൾ, സ്വകാര്യതയെ വിശാലമായ നിയമ പരിരക്ഷകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്ന തരത്തിൽ വിവരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഇത് വ്യക്തികൾക്കുള്ള സ്വകാര്യത അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ ഒരു ശ്രേണി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.[4]

വിവരം പരിമിതമാക്കൽ[തിരുത്തുക]

വിവരം പരിമിതമാക്കൽ എന്നത് മറ്റ് വ്യക്തികളും സംഘടനകളും തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാതെ തന്നെ, സമൂഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ / സംഘടനയുടെ കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. [5]

വിവരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം[തിരുത്തുക]

ചാൾസ് ഫ്രൈഡ് “സ്വകാര്യത എന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അഭാവം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കൂടിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വലിയ ഡാറ്റയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ, വിവരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്" എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി.[6]

സ്വകാര്യതയുടെ നിലകൾ[തിരുത്തുക]

അലൻ വെസ്റ്റിൻ, ഏകാന്തത, അടുപ്പം, അജ്ഞാതത്വം, കരുതൽ എന്നിങ്ങനെ സ്വകാര്യതയുടെ നാല് വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങൾ നിർവചിച്ചു. ഏകാന്തത മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ശാരീരിക അകൽച്ചയാണ്.[7] അടുപ്പം എന്നത് വ്യക്തികളുടെ ഏകാന്തതയുടെ ഫലമായി "രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അടുത്ത, ശാന്തവും വ്യക്തവുമായ ബന്ധം" ആണ്. വ്യക്തികളുടെ “പൊതു സ്വകാര്യത” യുടെ ആഗ്രഹമാണ് അജ്ഞാതത്വം. അവസാനമായി, കരുതൽ എന്നത് "അനാവശ്യമായ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനെതിരെ ഒരു മാനസിക തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുക" എന്നതാണ്; ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ തടസ്സത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യത്തെ മാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്ക്വെക്കുന്നത് തടയണം.

കരുതൽ മനശാസ്ത്രപരമായ തടസ്സത്തിന് പുറമേ, ഭൗതികം, പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യതാ തടസ്സങ്ങൾ കൂടി കിർസ്റ്റി ഹ്യൂസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മതിലുകളും വാതിലുകളും പോലുള്ള ഭൗതിക തടസ്സങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു. [8] ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിയെ "ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ" അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ബിഹേവിയറൽ തടസ്സങ്ങൾ വാക്കാൽ, ശരീര ഭാഷയിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയം ആകാം. അവസാനമായി, നിയമങ്ങളും സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങളും പോലുള്ള മാനദണ്ഡപരമായ തടസ്സങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനോ അനുഭവിക്കുന്നതിനോ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തടയുന്നു.

ഭൌതിക സ്വകാര്യത[തിരുത്തുക]

ഭൌതിക സ്വകാര്യതയെ "ഒരാളുടെ ഭൗതിക സ്ഥലത്തിലേക്കോ ഏകാന്തതയിലേക്കോ ഉള്ള കടന്നുകയറ്റം" തടയുന്നതായി നിർവചിക്കാം. [9] ഭൌതിക സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് യുഎസ് നിയമത്തിലെ ഫോർത്ത് അമെന്റ്മെന്റ് (നാലാമത്തെ ഭേദഗതി), അത് "അന്യായമായ തിരയലുകൾക്കും പിടിച്ചെടുക്കലുകൾക്കും എതിരെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശം" ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

സംഘടനാപരമായവ[തിരുത്തുക]

ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ/സമൂഹങ്ങൾ, മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്നിവ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ രഹസ്യങ്ങളോ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കൊ വ്യക്തികൾക്കൊ വെളിപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വിവിധ സുരക്ഷാ രീതികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നു. സംഘടനകൾക്ക് അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾക്കായി നിയമ പരിരക്ഷ തേടാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഭരണകൂടത്തിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രിവിലേജ് [10] അഭ്യർത്ഥിക്കാനോ ചില വിവരങ്ങൾ തരംതിരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കാനോ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ വിലപ്പെട്ട ഉടമസ്ഥാവകാശ വിവരങ്ങൾ വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങളായി (ട്രേഡ് സീക്രട്ട്) സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ വേരുകൾ ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ വേർതിരിവ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമാണ്: രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസിന്റെ പൊതുമണ്ഡലം, ഗാർഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒയിക്കോസിന്റെ സ്വകാര്യ മേഖല. [11] അമേരിക്കയിൽ സ്വകാര്യതാ നിയമം വികസിപ്പിച്ച 1890-കൾ വരെ അമേരിക്കയിൽ സ്വകാര്യത സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ ചിട്ടയായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. [11]

സാങ്കേതികവിദ്യ[തിരുത്തുക]

1912-ൽ ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ കൺവെൻഷനിലെ പ്രതിനിധികൾക്ക് നല്കിയ ഡയൽ ടെലിഫോൺ സേവനത്തിന്റെ പരസ്യം. ഡയൽ ടെലിഫോൺ സേവനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന അവകാശവാദം അത് "രഹസ്യം" ആയിരുന്നു എന്നതാണ്, അതിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററും കോൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

സാങ്കേതികവിദ്യ പുരോഗമിച്ചതനുസരിച്ച്, സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ലംഘിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയും മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറർനെറ്റ് പോലുള്ള ചില സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കാര്യത്തിൽ, വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനുള്ള വർദ്ധിച്ച കഴിവ്, സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്ന പുതിയ വഴികളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. സാമുവൽ വാറന്റെയും ലൂയിസ് ബ്രാൻഡിസിന്റെയും "ദ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി (സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം)" [12] എന്ന ലേഖനമാണ് അമേരിക്കയിലെ സ്വകാര്യതയെ വാദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണം എന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് അച്ചടി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വഴിയുണ്ടായ പത്രങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെയും വർദ്ധനവിന് മറുപടിയായി എഴുതിയതാണ്. [13]

ഇന്റർനെറ്റ്[തിരുത്തുക]

കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് എല്ലാറ്റിന്റെയും രേഖകൾ ശാശ്വതമായി സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യുഗത്തിൽ, "ഓൺലൈൻ ഫോട്ടോകളും സ്റ്റാറ്റസ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റുകളും ബ്ലോഗ് എൻട്രികളും ശാശ്വതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്ത്" ഇന്റർനെറ്റ് സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ആശങ്കകൾ ഉയർന്നുവന്നു എന്ന് നിയമ പ്രൊഫസറും എഴുത്തുകാരനുമായ ജെഫ്രി എഴുതുന്നു.[14]

ഇത് നിലവിൽ തൊഴിലിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. 75 ശതമാനം യുഎസ് റിക്രൂട്ടർമാരും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് പ്രൊഫഷണലുകളും ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പലപ്പോഴും സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ, സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകൾ, ഫോട്ടോ/വീഡിയോ പങ്കിടൽ സൈറ്റുകൾ, വ്യക്തിഗത വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, ബ്ലോഗുകൾ, ട്വിറ്റർ എന്നിവ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. യുഎസ് റിക്രൂട്ടർമാരിൽ 70 ശതമാനം പേരും ഇന്റർനെറ്റ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിരസിച്ചതായും അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് അവരുടെ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനൊപ്പം വിവിധ ഓൺലൈൻ സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പലർക്കും സൃഷ്ടിച്ചു, ഇവ രണ്ടും വിവിധ സൈറ്റുകൾക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കുമെതിരെ പല നിയമപരമായ സ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് നയിച്ചു. [14]

ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ പല സേവന ദാദാക്കളും അവരുടെ കോടിക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളുട വ്യക്തി വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നിൽ പരസ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.[15] വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയിൽ കടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഉപയോക്താക്കൾ അറിയുന്നതു പോലുമില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

ചില വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളും അവരുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഓരോ നീക്കവും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. ആപ്പിൾ അത് നിഷേധിച്ചെങ്കിലും, സെനറ്റർ അൽ ഫ്രാങ്കൻ ഐഫോണുകൾക്കും ഐപാഡുകൾക്കും ഉപയോക്താക്കളുടെ ലൊക്കേഷനുകൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫയലുകളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. [16] [17]

സ്വകാര്യത കുറയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് ആശയങ്ങൾ പോലെ, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വകാര്യതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. 1960 ൽ നിയമ പണ്ഡിതനായ വില്യം പ്രോസ്സർ സ്വകാര്യത പരിരക്ഷ ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാവുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പട്ടിക സൃഷ്ടിച്ചു: [18] [19]

 1. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ ഇടത്തിലേക്കോ, സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലേക്കോ, ഏകാന്തതയിലേക്കോ കടന്നുകയറ്റം [18]
 2. ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവർക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കാം [18]
 3. ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുജനത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം [18]
 4. ആരുടെയെങ്കിലും വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ കൈയേറ്റം ചെയ്യുക, തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക [18]

ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ[തിരുത്തുക]

സ്വകാര്യത കുറയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമാനമായി, സ്വകാര്യതയുടെ ഒന്നിലധികം ആംഗിളുകളും അവയെ വ്യത്യസ്ത പരിധികളിലേക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒന്നിലധികം സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉണ്ട്. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൈബർ സുരക്ഷ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്.

എൻക്രിപ്ഷൻ[തിരുത്തുക]

രണ്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് ഇ-മെയിലുകൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിൽ ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്‌ലുക്ക് പോലെയുള്ള കമ്പനികളിൽ നിർമ്മിച്ച S/MIME ഏറ്റവും സാധാരണമായത് ആണ് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു സാങ്കേതികതയാണ് പിജിപി.[20] ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകർത്താവിന് മാത്രം സന്ദേശം വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ എൻക്രിപ്റ്റ് (എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ) ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതികത സിഗ്നൽ,[21] വാട്ട്സാപ്പ്,[22] സൂം[23] തുടങ്ങി നിരവധി മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്.

അനോണിമൈസിങ്ങ്[തിരുത്തുക]

ഐ.പി വിലാസങ്ങളും ലൊക്കേഷനും മറച്ചുവെച്ച്, ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നുവെന്നും ആരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുവെന്നും അറിയുന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളെ (ISP) തടയാൻ, I2P , Tor  പോലുള്ള അനോണിമൈസിങ്ങ് പ്രോക്സികൾ അല്ലെങ്കിൽ അനോണിമൈസിങ്ങ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും മൂന്നാം കക്ഷി ഡാറ്റ മൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇവ ഉപയോക്താവിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നില്ല. ഉപയോക്താക്കൾ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുമായി (വിപിഎൻ) താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അനോണിമൈസിങ്ങ് പ്രോക്സികൾ ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപകരണത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.[24] ഒരു വിപിഎൻ, സെർവറുകൾക്കും ഉപയോക്താവിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനുമിടയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും കണക്ഷനുകളും മറയ്ക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ഉപയോക്താവിന്റെ ഓൺലൈൻ ഡാറ്റ പങ്കിടാത്തതും സുരക്ഷിതവുമാകുകയും ഉപയോക്താവിനും അവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾക്കും (ISP) ഇടയിൽ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പബ്ലിക് വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പ്രധാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾക്കു പകരം വിപിഎൻ-ന്റെ സെർവറിലൂടെ ഒഴുകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു അജ്ഞാത പ്രോക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിപിഎൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ സ്വയം തീരുമാനിക്കണം.

കൂടുതൽ സാങ്കേതികമല്ലാത്ത അർത്ഥത്തിൽ, ഇൻകഗ്നിഷൊ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ബ്രൗസിംഗ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ചരിത്രം, ഇന്റർനെറ്റ് ഫയലുകൾ, കുക്കികൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയും, എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾക്ക് തുടർന്നും ഉപയോക്താക്കളുടെ തിരയൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അനോണിമസ് തിരയൽ എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ ചരിത്രവും ക്ലിക്കുകളും പങ്കിടില്ല, പരസ്യ ബ്ലോക്കറുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.[25]

മറ്റ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ[തിരുത്തുക]

ഒരു സാമൂഹിക അർത്ഥത്തിൽ, ഉപയോക്താക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ അളവ് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവർ ഐഡന്റിറ്റി മോഷണം നടത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുയും ചെയ്യും.[25] മാത്രമല്ല, ഒരു കൂട്ടം സങ്കീർണ്ണമായ പാസ്‌വേഡുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ടു-ഫാക്ടർ പ്രാമാണീകരണം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടുകൾ അപഹരിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും. കൂടാതെ, ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾക്കായി തിരയുന്ന പോപ്പ്-അപ്പ് സ്കാനിംഗ് പോലെയുള്ള ഹാനികരമായ വൈറസുകളെ തടയാൻ കഴിയുന്ന ആന്റി-വൈറസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കണം.[26]

സ്വകാര്യത ഇന്ത്യയിൽ[തിരുത്തുക]

ഗോവിന്ദ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് കേസ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാന കേസുകളിൽ ഒന്നാണ്. മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ, ഗൃഹസന്ദർശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ സാധുതയെ ഹരജിക്കാരൻ ഗോവിന്ദ് വെല്ലുവിളിച്ചു.[27] ഈ കേസിൽ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കൽ (let alone) എന്ന നിർവ്വചനം ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.[28]

2017 ൽ, ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട) കെ. പുട്ടസ്വാമി vs. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിൽ, സ്വകാര്യതയെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലികാവകാശമായി അംഗീകരിച്ച്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ 21-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞു.[15][29] സ്വകാര്യത മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിന്റെ ഭാമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയ കോടതി സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സുപ്രധാന വശങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നും, ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പങ്ങൾ (വിവാഹം, സന്താനോല്പാദനം, കുടുംബം) ഒരു വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സിന്റെ കാതൽ ആണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.[29]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

 • പൗരാവകാശങ്ങൾ
 • ഡിജിറ്റൽ ഐഡന്റിറ്റി
 • ആഗോള നിരീക്ഷണം
 • യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഐഡന്റിറ്റി മോഷണം
 • ഓപ്പൺ ഡാറ്റ
 • ഓപ്പൺ ആക്സസ്
 • സ്വകാര്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ
 • യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങൾ
 • സ്വകാര്യതാ നയം
 • ഏകാന്തത
 • സുതാര്യത

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Solove 2008, പുറം. 21.
 2. Posner, Richard A. (1983). The economics of justice (5. print ed.). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. p. 271. ISBN 978-0-674-23526-7.
 3. Solove 2008, പുറങ്ങൾ. 22–23.
 4. 4.0 4.1 4.2 Solove 2008, പുറങ്ങൾ. 15–17.
 5. Solove 2008, പുറം. 19.
 6. B.H.M., Custers; Metajuridica, Instituut voor. "Predicting Data that People Refuse to Disclose; How Data Mining Predictions Challenge Informational Self-Determination". openaccess.leidenuniv.nl. Retrieved 2017-07-19. Note: this reference does not contain the quote (& the quote opens without closing).
 7. Westin, Alan (1967). Privacy and Freedom. New York: Atheneum.
 8. Hughes, Kirsty (2012). "A Behavioural Understanding of Privacy and Its Implications for Privacy Law". The Modern Law Review. 75 (5): 806–836. doi:10.1111/j.1468-2230.2012.00925.x.
 9. H. Jeff Smith (14 April 1994). Managing Privacy: Information Technology and Corporate America. UNC Press Books. ISBN 9780807821473.
 10. "FindLaw's Writ – Amar: Executive Privilege". Writ.corporate.findlaw.com. 2004-04-16. Retrieved 2012-01-01.
 11. 11.0 11.1 DeCew, Judith (2015-01-01). Zalta, Edward N. (ed.). Privacy (Spring 2015 ed.).
 12. "4 Harvard Law Review 193 (1890)". Groups.csail.mit.edu. 1996-05-18. Retrieved 2019-08-22.
 13. Information Privacy, Official Reference for the Certified Information privacy Professional (CIPP), Swire, 2007}}
 14. 14.0 14.1 Jeffrey Rosen. "The Web Means the End of Forgetting" New York Times, July 19, 2010
 15. 15.0 15.1 "എന്താണ് സ്വകാര്യത; സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ത്: ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ". Mathrubhumi Archives. മാതൃഭൂമി.
 16. Popkin, Helen A.S., "Gov't officials want answers to secret iPhone tracking" MSNBC, "Technology", April 21, 2011
 17. "Apple denies tracking iPhone users, but promises changes" Archived 2014-07-15 at the Wayback Machine., Computerworld, 27 April 2011
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 Solove 2008, പുറം. 101.
 19. Prosser, William (1960). "Privacy". California Law Review. 48 (383): 389. doi:10.2307/3478805. JSTOR 3478805.
 20. "How to Encrypt Email (Gmail, Outlook, iOS, Yahoo, Android, AOL)". Panda Security Mediacenter (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). 2021-03-02. Retrieved 2021-11-22.
 21. "Signal Messenger: Speak Freely". Signal Messenger (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 2021-11-22. Retrieved 2021-11-22.
 22. ഡെസ്ക്, വെബ് (2021-10-15). "ചാറ്റ്​ ബാക്കപ്പുകൾക്ക്​ എൻഡ്​-ടു-എൻഡ്​ എൻക്രിപ്​ഷൻ; വാട്​സ്​ആപ്പിൻറെ വമ്പൻ അപ്​ഡേഷനെ കുറിച്ചറിയാം | Madhyamam". Retrieved 2022-10-29. {{cite web}}: zero width space character in |title= at position 7 (help)
 23. vipinvk. "സൂം ഇനി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം ; എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഫീച്ചർ ഫോൺ സൂമിലേക്കും എത്തുന്നു". Retrieved 2022-10-29.
 24. "Anonymizers vs. VPNs: Everything You Need to Know". Privacy & VPN Blog – Orchid (in ഇംഗ്ലീഷ്). 2021-05-11. Retrieved 2022-01-22.
 25. 25.0 25.1 "7 Tips to Manage Your Identity and Protect Your Privacy Online". Stay Safe Online (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2021-11-22.
 26. "How to Protect Your Digital Privacy". www.nytimes.com (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2021-11-22.
 27. "Right to Privacy: Court in Review" (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2022-10-28.
 28. "സ്വകാര്യതയും സദാചാരവിരുദ്ധതയും". Retrieved 2022-10-28.
 29. 29.0 29.1 "JUSTICE K.S. PUTTASWAMY VS. UNION OF INDIA - South Asian Translaw Database - PRIVACY" (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2022-10-28.

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

Wiktionary
Wiktionary
privacy എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
വിക്കിചൊല്ലുകളിലെ Privacy എന്ന താളിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൊല്ലുകൾ ലഭ്യമാണ്‌:
ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃതി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ Index:Right to Privacy.djvu എന്ന താളിലുണ്ട്.

ലേഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സംഭാഷണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്വകാര്യത&oldid=4080683" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്