സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(സ്മാർട് സിറ്റി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
സ്മാർട്ട് സിറ്റി എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റി (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. സ്മാർട്ട് സിറ്റി (വിവക്ഷകൾ)
സ്മാർട്ടും സുസ്ഥിരവുമായ മൊബിലിറ്റി

നിർദ്ദിഷ്ട ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വിവിധ തരം ഇലക്ട്രോണിക് രീതികളും സെൻസറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികമായി ആധുനികമെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന നഗര പ്രദേശങ്ങളാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ ഡാറ്റകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആസ്തികൾ, വിഭവങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒപ്പം നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ, യൂട്ടിലിറ്റികൾ, നഗര വനവൽക്കരണം, ജലവിതരണ ശൃംഖലകൾ, മാലിന്യങ്ങൾ, ക്രിമിനൽ അന്വേഷണങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, ലൈബ്രറികൾ, ആശുപത്രികൾ, മറ്റ് സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി പൌരന്മാർ, ഉപകരണങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ആസ്തികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.[1][2][3] സിറ്റികളിൽ അവരുടെ ഗവൺമെന്റുകൾ, വികസനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും അത് പ്രാവർത്തികം ആക്കുന്നതിലും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിൽ, ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നത് നഗരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ആ ഡാറ്റ ബിസിനസുകൾ, പൌരന്മാർ, മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷികൾ എന്നിവരും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നത് കൂടുതൽ ധാരണയ്ക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുമുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.[4][5]

സ്മാർട്ട് സിറ്റി ആശയം, നഗര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കാര്യക്ഷമത ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും പൌരന്മാരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐസിടി), ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (ഐഒടി) നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവിധ ഫിസിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.[6][7] സ്മാർട്ട് സിറ്റി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായും നഗര അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുമായും നേരിട്ട് സംവദിക്കാനും നഗരത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും നഗരം എങ്ങനെ വികസിക്കുന്നുവെന്നും നിരീക്ഷിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. നഗര സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം, പ്രകടനം, പരസ്പരബന്ധം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെലവുകളുംഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും പൌരന്മാരും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഐ.സി.ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു.[8] പല നഗരങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്മാർട്ട് സിറ്റി ആശയം, വിപണന മോഹം, താമസക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല, വലിയ തോതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത്, ഏകാധിപത്യ നിരീക്ഷണത്തിലേക്കുള്ള അപകടകരമായ നീക്കം എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സ്മാർട്ട് സിറ്റികളുടെ നിർവചനം[തിരുത്തുക]

ചരിത്രത്തിലുടനീളം, നഗരങ്ങൾ നവീകരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ യുഗം നഗര പുരോഗതിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം തടസ്സങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൽഫലമായി, കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും സുസ്ഥിരവുമായ നഗര പരിസ്ഥിതികളുടെ സൃഷ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നഗരങ്ങൾ "സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിലേക്ക്" പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.[9][10][11][12] പ്രധാനമായി, ഈ പരിവർത്തനം നഗരമേഖലയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ഗണ്യമായ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നഗര മാനേജ്മെന്റിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മാറ്റം ഇതിന് ആവശ്യമാണ്.[13]

നൂതനമായ പരിഹാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സങ്കീർണ്ണമായ നഗര വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ, ബിസിനസുകൾ, പൌരന്മാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ വിവിധ പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സ്മാർട്ട് സിറ്റി സമീപനം അടിവരയിടുന്നു. ഈ ആശയം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നഗരങ്ങൾ അവരുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും സേവന വ്യവസ്ഥകളും നവീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, സാങ്കേതിക സ്വീകാര്യത, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്നിവ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് പുതിയ വ്യവസായങ്ങളുടെയും തൊഴിലവസരങ്ങളുടെയും ആവിർഭാവം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ താമസക്കാരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുസ്ഥിരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.[13][14][15][12]

ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം നഗര ആസൂത്രണം, മാനേജ്മെന്റ്, പ്രവർത്തനം എന്നിവയിൽ ആന്തരിക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു.[16] ഈ പരിവർത്തനത്തിന് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഗതാഗത ഒഴുക്ക്, ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം, വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം, മറ്റ് വിവിധ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.[17][18] തുടർന്ന്, നഗര സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള മേഖലകൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല, സ്മാർട്ട് സിറ്റി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ഇടയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ആശയവിനിമയവും സഹകരണവും സുഗമമാക്കുന്നു.

സ്മാർട്ട് സിറ്റികളെ നിർവചിക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികൾ[തിരുത്തുക]

സ്മാർട്ട് സിറ്റി ആശയം അമോഫസ് ആണ്, ഈ പദത്തിന് പൊതുവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിർവചനമില്ല.[19] സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ നിർവചനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന നാല് ഘടകങ്ങൾ ഡീക്കിനും അൽ വെയറും ഇങ്ങനെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു-[20]

 1. കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും നഗരങ്ങളിലും വൈവിധ്യമാർന്ന ഇലക്ട്രോണിക്, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോഗിക്കുക.
 2. പ്രദേശത്തെ ജീവിതത്തെയും തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തെയും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ഐ. സി. ടിയുടെ ഉപയോഗം.
 3. അത്തരം വിവര, ആശയവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
 4. വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നവീകരണവും അറിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഐ. സി. ടിയെയും ജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക.

സ്മാർട്ട് സിറ്റിയെ ഡീകിൻ നിർവചിക്കുന്നത് വിപണിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഐ. സി. ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നായാണ്, കൂടാതെ ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റിക്ക് ഈ പ്രക്രിയയിൽ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണെന്ന് അദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.[21] ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ഐ. സി. ടി സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവശമുള്ള ഒരു നഗരമായിരിക്കും, മാത്രമല്ല പ്രാദേശിക സമൂഹത്തെ ക്രിയാത്മകമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്മാർട്ട് സിറ്റി നിർവചനങ്ങളുടെ ആദ്യകാല ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു-

 • കരാഗ്ലിയും സഹപ്രവർത്തകരും (2011): "മനുഷ്യ, സാമൂഹിക മൂലധനത്തിലും, പരമ്പരാഗതവും ആധുനികവുമായ ആശയവിനിമയ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി, പങ്കാളിത്ത ഭരണത്തിലൂടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ വിവേകപൂർണ്ണമായ മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം, സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിനും ഇന്ധനം പകരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നഗരം സ്മാർട്ട് ആണ്. "[22]
 • ബാകിസി, അൽമിരാൾ & വാർഹാം (2013): "സുസ്ഥിരവും ഹരിതവുമായ നഗരം, മത്സരാധിഷ്ഠിതവും നൂതനവുമായ വാണിജ്യം, ജീവിതനിലവാരം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെയും വിവരങ്ങളെയും നഗര ഘടകങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നൂതന ഹൈടെക് നഗരമാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി".[23]
 • നാം ആൻഡ് പാർഡോ (2011): "സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചലനാത്മകത സുഗമമാക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഊർജ്ജം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വായുവിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ കരകയറുന്നതിനും, മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും വിഭവങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി വിന്യസിക്കുന്നതിനും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിനും എൻ്റിറ്റികളിലും ഡൊമെയ്‌നുകളിലും സഹകരണം പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിന് ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിനും ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റി അതിന്റെ ഭൌതിക അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളിൽ സാങ്കേതികത ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു".[24]

സവിശേഷതകൾ[തിരുത്തുക]

അളവുകൾ[തിരുത്തുക]

സ്മാർട്ട് സിറ്റി ആശയത്തിൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, ഗതാഗതം, ഭരണം, പരിസ്ഥിതി, ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ആറ് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്.[25][26] താമസക്കാരുടെയും ബിസിനസുകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിവുള്ള സമകാലികവും സുസ്ഥിരവുമായ നഗര ഭൂപ്രകൃതി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവ അടിസ്ഥാനപരമാണ്.

സമ്പദ്ഘടന[തിരുത്തുക]

വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപണിയെ നയിക്കാനും ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള ഊർജ്ജസ്വലവും ഊർജ്ജമുള്ളതുമായ നഗര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള മൂലക്കല്ലായി സംരംഭകത്വം, തൊഴിൽ വിപണി, ആഗോള സംയോജനം എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മൊബിലിറ്റി[തിരുത്തുക]

പ്രാദേശിക ലഭ്യത, ഐ. സി. ടി ലഭ്യത, ആധുനികവും സുസ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ വികസനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി. വിശ്വാസയോഗ്യവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഗതാഗത ബദലുകൾ പൌരന്മാർക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, അതുവഴി ഇത് തിരക്ക്, മലിനീകരണം, യാത്രാ സമയം എന്നിവ ലഘൂകരിക്കുന്നു.

ഭരണം[തിരുത്തുക]

തീരുമാനമെടുക്കൽ, ഭരണ സുതാര്യത, പൊതുസേവന ലഭ്യത, രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവയിൽ പൌരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ സ്മാർട്ട് ഗവേണൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൌരന്മാരുടെയും ബിസിനസുകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യപരവും പങ്കാളിത്തപരവുമായ നഗര അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് ഇത്.

പരിസ്ഥിതി[തിരുത്തുക]

പ്രകൃതി സാഹചര്യങ്ങൾ, മലിനീകരണം ലഘൂകരിക്കൽ, വിഭവ സുസ്ഥിരത എന്നിവ സ്മാർട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് അടിവരയിടുന്നു. താമസക്കാരുടെയും ബിസിനസുകളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആരോഗ്യകരവും സുസ്ഥിരവുമായ നഗര ആവാസവ്യവസ്ഥ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഈ മാനം അനിവാര്യമാണ്.

ജീവിത നിലവാരം[തിരുത്തുക]

സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ സൌകര്യങ്ങൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, സാമൂഹിക ഐക്യം, പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യം, വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ, ഭവന നിലവാരം എന്നിവയാൽ അളക്കുന്ന ജീവിത നിലവാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആണ് സ്മാർട്ട് ലിവിംഗ്. വൈവിധ്യമാർന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു നഗരമേഖല രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത് പരമപ്രധാനമാണ്.

ജനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സ്മാർട്ട് പീപ്പിൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ, സർഗ്ഗാത്മകത, സഹിഷ്ണുത, കോസ്മോപൊളിറ്റനിസം, പൌര ഇടപഴകൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്നതും നൂതനവുമായ ഒരു നഗര ഭൂപ്രകൃതി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും മികച്ച പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും ബിസിനസ്സ് വളർച്ച പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്മാർട്ട് പീപ്പിൾ പ്രധാനമാണ്.[27]

സ്മാർട്ട് സിറ്റികളുടെ ആവശ്യം[തിരുത്തുക]

വളരുന്ന നഗരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

2040 ആകുമ്പോഴേക്കും ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 65% നഗര വാസികൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും രണ്ട് വ്യക്തികൾ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് താമസം മാറുന്നു. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ 70% നഗരങ്ങളിൽ എത്തും. ഈ സൊസൈറ്റികൾ മൊത്തം ഊർജ്ജത്തിന്റെ 80% ഉപയോഗിക്കുകയും മൊത്തം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉദ്വമനത്തിന്റെ 75% ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെ 75% ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.[28] ഈ നഗരങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ഊർജ്ജം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അതോടൊപ്പം കൂടുതൾ മാലിന്യങ്ങൾ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിലവിലെ അവസ്ഥയിലെ പല നഗരങ്ങളിലും കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മകളുണ്ട്, അത് അവയുടെ വളർച്ചയോടെ കൂടുതൽ വഷളാകുകയേയുള്ളൂ.

 • ജർമ്മനി, കോഫീ-ടു-ഗോ പേപ്പർ കപ്പുകളുടെ ദൈനംദിന ഉപഭോഗം 320,000 ആണ്, അതിന്റെ ഫലമായി വാർഷിക മാലിന്യ ഉൽപാദനം 40,000 ടൺ ആണ്.
 • സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബാസൽ നഗരത്തിൽ 31,000 പൊതു പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളും സ്വകാര്യ സ്വത്തിൽ 69,000 അധിക സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നഗരവാസികൾ 57,000 വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇത് കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലെ ഡ്രൈവർമാർ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 65 മണിക്കൂർ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾക്കായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ മൊത്തം ചെലവ് 1,419 യൂറോ വരും.[28]

മലിനീകരണവും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരവും[തിരുത്തുക]

പുകമഞ്ഞിന്റെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചൈനയിൽ നിന്ന് ആണെങ്കിലും, അതിന്റെ സാന്നിധ്യം യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യമായ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു. 2013ൽ വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ പരിധി മറികടക്കുന്നതിന് ലണ്ടൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. സ്റ്റട്ട്ഗാർട്ടിൽ പലപ്പോഴും വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ അമിതമായ സാന്ദ്രത അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ, ഓസ്ട്രിയയിലെ ഗ്രാസിൽ, പൊടിപടല മലിനീകരണത്തിന്റെ പരിധി സ്ഥിരമായി കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.[28]

ശബ്ദ മലിനീകരണം[തിരുത്തുക]

യൂറോപ്യൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഏജൻസി (ENA) യുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കുറഞ്ഞത് 100 ദശലക്ഷം യൂറോപ്യന്മാർക്ക് 55 ഡിബി (ആർഎൽ) പരിധിക്ക് അപ്പുറമുള്ള തെരുവ് ശബ്ദ നിലകൾ സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഈ ശബ്ദം നിരവധി നഗരവാസികളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.[28]

പങ്കിട്ട വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം[തിരുത്തുക]

സമകാലിക നഗരങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധി വെല്ലുവിളികളിൽ മറ്റൊന്ന് പങ്കിട്ട വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം ആണ്. വ്യക്തികൾ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിനായി പൊതു വിഭവങ്ങൾ മുതലെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ വിഭവങ്ങൾ കുറയുകയും അവയ്ക്കായുള്ള മത്സരം തീവ്രമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആത്യന്തികമായി വിഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ അമിത ഉപയോഗത്തിലേക്കോ പൂർണ്ണമായ കുറവിലേക്കോ നയിക്കുന്നു.

നയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സ്മാർട്ട് സിറ്റി വികസനത്തിൽ സഹകരണം സുഗമമാക്കുക, സ്വകാര്യമേഖലയുമായി ബാങ്കബിൾ പ്രോജക്ടുകൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക, ആസിയാൻ ബാഹ്യ പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് ധനസഹായവും പിന്തുണയും നേടുക എന്നിവയിലൂടെ ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളിലുടനീളമുള്ള സ്മാർട്ട് സിറ്റി വികസന ശ്രമങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു സഹകരണ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ആസിയാൻ സ്മാർട്ട് സിടീസ് നെറ്റ്വർക്ക് (എ. എസ്. സി. എൻ.).

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (ഇയു) അതിന്റെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗര-പ്രദേശങ്ങൾക്കായി "സ്മാർട്ട്" നഗര വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.[29]: 337-355 യൂറോപ്സ് ഡിജിറ്റൽ അജണ്ടക്ക് കീഴിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിരവധി പരിപാടികൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.[30][31] 2010 ൽ, പൊതു സേവനങ്ങളും ജീവിതനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഐ. സി. ടി സേവനങ്ങളിൽ നവീകരണവും നിക്ഷേപവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധ ഇത് എടുത്തുപറഞ്ഞു. 2020 ആകുമ്പോഴേക്കും സ്മാർട്ട് അർബൻ സേവനങ്ങളുടെ ആഗോള വിപണി പ്രതിവർഷം 400 ബില്യൺ ഡോളറായിരിക്കുമെന്ന് അരൂപ് ഗ്രൂപ്പ് കണക്കാക്കുന്നു.[32]

ഭാരത സർക്കാരിന്റെ നഗരവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു പുനർനിർമ്മാണ, നഗര നവീകരണ പദ്ധതിയാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷൻ. നിലവിലുള്ള ഇടത്തരം നഗരങ്ങളെ ആധുനികവൽക്കരിച്ച് 100 നഗരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിനുള്ളത്.[33]

വാണിജ്യവൽക്കരണം[തിരുത്തുക]

ആപ്പിൾ, ബൈദു, അലിബാബ, ടെൻസെന്റ്, ഹുവാവേ, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, സിസ്കോ, ഐബിഎം, ഷ്നൈഡർ ഇലക്ട്രിക് തുടങ്ങിയ വൻ ഐടി, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എനർജി മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികൾ ഇന്റലിജന്റ് നഗരങ്ങൾക്കായി വിപണി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 • ഗൂഗിളിൻറെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ സൈഡ്വാക്ക് ലാബ്സ് സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
 • മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് സിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് [34]
 • സംയോജിത നഗര മാനേജ്മെന്റിനും പൌരന്മാരുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതനിലവാരം, സാമ്പത്തിക വികസനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള നാലാമത്തെ യൂട്ടിലിറ്റിയായി നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നഗരങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സിസ്കോ ആഗോള "ഇന്റലിജന്റ് അർബനൈസേഷൻ" സംരംഭം ആരംഭിച്ചു.[35]
 • നഗര ആവാസവ്യവസ്ഥ ചിന്തയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പുതിയ സമീപനങ്ങൾ സജീവമാക്കുന്നതിലൂടെ നഗരങ്ങളിലും മെട്രോപൊളിറ്റൻ പ്രദേശങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ജീവിത നിലവാരവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഐബിഎം സ്മാർട്ടർ സിറ്റി ചലഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു.[36]
 • ഷ്നൈഡർ ഇലക്ട്രിക് ഇക്കോസ്ട്രക്ചറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു [37][38]

ചൈനീസ് കമ്പനികൾ[തിരുത്തുക]

അലിബാബ സിറ്റി ബ്രെയിൻ സൃഷ്ടിച്ചു. [39][40] 2018 ൽ മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിലാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ വിദേശ നടപ്പാക്കൽ ആരംഭിച്ചത്.[41](p82)

സ്വയം ഡ്രൈവിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയായ അപ്പോളോയിലാണ് ബൈദു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.[42] വെചാറ്റ് ഇന്റലിജന്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ, ടെൻസെന്റ് ഡോക്ടർ വർക്ക്, എഐ മെഡിക്കൽ ഇന്നൊവേഷൻ സിസ്റ്റം (എഐഎംഐഎസ്) തുടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ടെൻസെൻ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.[43]

2024 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ചൈനീസ് കമ്പനികളായ ദാഹുവ ടെക്നോളജി, ഹുവാവേ, ഇസഡ്ടിഇ, ഹിക്വിഷൻ എന്നിവ വിദേശത്ത് "സേഫ് സിറ്റി" ഡിജിറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതലായി വിപണനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.[41] 80 നഗരങ്ങളിലെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സേഫ് സിറ്റി കോംപാക്ട് സൊല്യൂഷൻ ഹുവാവേയ്ക്ക് ഉണ്ട്.[44][45][46] 2018 ൽ, സെർബിയൻ സർക്കാർ ബെൽഗ്രേഡിനായി ഹുവാവേയുമായി ചേർന്ന് ഒരു സേഫ് സിറ്റി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, അതിൽ നൂതന ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷനും ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നിഷന് ശേഷിയുമുള്ള ആയിരം ക്യാമറകൾ നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും.[41](p82)

വിമർശനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സ്മാർട്ട് സിറ്റികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. വിമർശനങ്ങളിൽ ചിലത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു. [47]

 • സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിലെ വൻതോതിലുള്ള വിവരശേഖരണവും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് പ്രവചനാത്മകമായ പോലീസിംഗുമായും നിയമ ദുരുപയോഗവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 • ഐ. സി. ടി കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്ത രീതികളെ അവഗണിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.[48]
 • ശാസ്ത്രീയമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത നഗരം എന്ന നിലയിൽ, ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റി, നഗരങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ വികസനം പലപ്പോഴും ക്രമരഹിതവും പങ്കാളിത്തപരവുമാണ് എന്ന വസ്തുതയെ നിരാകരിക്കും..
 • സ്മാർട്ട് സിറ്റി എന്ന ആശയത്തിൻറെ ശ്രദ്ധ ഒരു നഗരം സ്മാർട്ട് ആകുന്നതിന് ആവശ്യമായ പുതിയ സാങ്കേതിക, നെറ്റ്വർക്ക് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിൻറെ സാധ്യമായ പ്രതികൂല ഫലങ്ങളെ കുറച്ചുകാണുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.[49]
 • ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച ആഗോളവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ബിസിനസ് മോഡൽ വിമര്ശനത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്.[47]
 • സ്മാർട്ട് സിറ്റി പരിതസ്ഥിതിയിൽ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി ഭീഷണികളുണ്ട്. തങ്ങൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇതിലെ താമസക്കാർക്ക് തോന്നിയേക്കാം.[50]
 • അടിസ്ഥാന സേവനങ്ങൾ പരിമിതമായി ലഭ്യമാകുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നഗരവാസികൾക്ക് സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ അപ്രസക്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അസമത്വത്തെയും പാർശ്വവൽക്കരണത്തെയും വഷളാക്കിയേക്കാം.[51]
 • ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ആളുകൾക്കായി ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റി തന്ത്രം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ നടപ്പാക്കൽ പുതിയ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.[52]
 • ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ മൂലമുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ പുറം സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് പുറംതള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. .[53][54][55]
 • സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഭൂവുടമ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലോബൽ സൌത്തിൽ.[56]
 • നഗരാസൂത്രണ പ്രൊഫസർ ജെന്നിഫർ ക്ലാർക്ക് എഴുതുന്നത്, സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രധാനമായും മുനിസിപ്പൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ്. അവർ പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള ഭൌതിക അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ നേരിട്ട് താമസക്കാർക്ക് നൽകുന്നവയാണ് എന്നാണ്.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. César de Lima Araújo, Henrique; Silva Martins, Fellipe; Tucunduva Philippi Cortese, Tatiana; Locosselli, Giuliano Maselli (2021). "Artificial intelligence in urban forestry—A systematic review". Urban Forestry and Urban Greening. 66: 127410. doi:10.1016/j.ufug.2021.127410.
 2. McLaren, Duncan; Agyeman, Julian (2015). Sharing Cities: A Case for Truly Smart and Sustainable Cities. MIT Press. ISBN 9780262029728.
 3. Musa, Sam (March 2018). "Smart Cities-A Road Map for Development". IEEE Potentials. 37 (2): 19–23. doi:10.1109/MPOT.2016.2566099. ISSN 1558-1772. Retrieved 27 August 2022.
 4. Paiho, Satu; Tuominen, Pekka; Rökman, Jyri; Ylikerälä, Markus; Pajula, Juha; Siikavirta, Hanne (2022). "Opportunities of collected city data for smart cities". IET Smart Cities. 4 (4): 275–291. doi:10.1049/smc2.12044.
 5. Kiran, Dr Deepti; Sharma, Itisha; Garg, Illa (2020). "Industry 5.0 And Smart Cities: A Futuristic Approach". European Journal of Molecular & Clinical Medicine. 7 (8): 2750–2756. ISSN 2515-8260.
 6. "The 3 Generations of Smart Cities". 10 August 2015. Archived from the original on 9 October 2017. Retrieved 17 October 2017.
 7. Peris-Ortiz, Marta; Bennett, Dag R.; Yábar, Diana Pérez-Bustamante (2016). Sustainable Smart Cities: Creating Spaces for Technological, Social and Business Development. Springer. ISBN 9783319408958. Archived from the original on 30 October 2020. Retrieved 4 October 2020.
 8. "Building a Smart City, Equitable City – NYC Forward". Archived from the original on 4 December 2017. Retrieved 4 December 2015.
 9. Albino, V. , Berardi, U. , & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology. doi:10.1080/10630732.2014.942092
 10. Bernardi, M. , & Diamantini, D. (2018). Shaping the sharing city: An exploratory study on Seoul and Milan. Journal of Cleaner Production, 203. doi:10.1016/j.jclepro.2018.08.132
 11. Caragliu, A. , del Bo, C. , & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2), 65–82. doi:10.1080/10630732.2011.601117
 12. 12.0 12.1 Vanolo, A. (2014). Smartmentality: The smart city as disciplinary strategy. Urban Studies, 51(5), 883–898. doi:10.1177/0042098013494427
 13. 13.0 13.1 Marchesani, Filippo (2023). The Global Smart City. Emerald. doi:10.1108/9781837975754. ISBN 978-1-83797-576-1.
 14. Caragliu, Andrea; Del Bo, Chiara; Nijkamp, Peter (April 2011). "Smart Cities in Europe". Journal of Urban Technology. 18 (2): 65–82. doi:10.1080/10630732.2011.601117. ISSN 1063-0732.
 15. Linde, Lina; Sjödin, David; Parida, Vinit; Wincent, Joakim (2021). "Dynamic capabilities for ecosystem orchestration A capability-based framework for smart city innovation initiatives". Technological Forecasting and Social Change. 166: 120614. doi:10.1016/j.techfore.2021.120614. ISSN 0040-1625.
 16. Pittaway, Jeffrey J.; Montazemi, Ali Reza (October 2020). "Know-how to lead digital transformation: The case of local governments". Government Information Quarterly. 37 (4): 101474. doi:10.1016/j.giq.2020.101474.
 17. Torre, Teresina; Braccini, Alessio Maria; Spinelli, Riccardo, eds. (2016). Empowering Organizations: Enabling Platforms and Artefacts. Lecture Notes in Information Systems and Organisation. Vol. 11. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-23784-8. ISBN 978-3-319-23783-1.
 18. Benevolo, Clara; Dameri, Renata Paola; D’Auria, Beatrice (2016), Torre, Teresina; Braccini, Alessio Maria; Spinelli, Riccardo (eds.), "Smart Mobility in Smart City: Action Taxonomy, ICT Intensity and Public Benefits", Empowering Organizations, Cham: Springer International Publishing, vol. 11, pp. 13–28, doi:10.1007/978-3-319-23784-8_2, ISBN 978-3-319-23783-1, retrieved 2024-03-27
 19. Hu, Richard (2023). Reinventing the Chinese City. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-21101-7.
 20. "From Intelligent to Smart Cities". Journal of Intelligent Buildings International: From Intelligent Cities to Smart Cities. 3 (3): 140–152. 2011. doi:10.1080/17508975.2011.586671.
 21. Deakin, Mark (22 August 2013). "From intelligent to smart cities". In Deakin, Mark (ed.). Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the Transition. Taylor and Francis. p. 15. ISBN 978-1135124144.
 22. Caragliu, Andrea; Del Bo, Chiara; Nijkamp, Peter (2011). "Smart Cities in Europe". Journal of Urban Technology. 18 (2): 65–82. doi:10.1080/10630732.2011.601117. ISSN 1063-0732.
 23. Bakıcı, Tuba; Almirall, Esteve; Wareham, Jonathan (2013). "A Smart City Initiative: the Case of Barcelona". Journal of the Knowledge Economy. 4 (2): 135–148. doi:10.1007/s13132-012-0084-9. ISSN 1868-7865.
 24. Nam, Taewoo; Pardo, Theresa A. (2011-09-26). "Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context". Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance. ACM. pp. 185–194. doi:10.1145/2072069.2072100. ISBN 978-1-4503-0746-8.
 25. Albino, V. , Berardi, U. , & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology. doi:10.1080/10630732.2014.942092
 26. Vanolo, A. (2014). Smartmentality: The smart city as disciplinary strategy. Urban Studies, 51(5), 883–898. doi:10.1177/0042098013494427
 27. Marchesani, Filippo (2023). The Global Smart City. Emerald. doi:10.1108/9781837975754. ISBN 978-1-83797-576-1.{{cite book}}: CS1 maint: date and year (link)
 28. 28.0 28.1 28.2 28.3 Gassmann, Oliver; Böhm, Jonas; Palmié, Maximilian (2019). Smart Cities: Introducing Digital Innovation to Cities. Emerald Publishing Limited. doi:10.1108/9781787696136. ISBN 978-1-78769-614-3.
 29. Komninos, N. (2009). "Intelligent cities: towards interactive and global innovation environments". International Journal of Innovation and Regional Development. 1 (4): 337. doi:10.1504/ijird.2009.022726.
 30. Paskaleva, K (25 January 2009). "Enabling the smart city:The progress of e-city governance in Europe". International Journal of Innovation and Regional Development. 1 (4): 405–422(18). doi:10.1504/ijird.2009.022730. Archived from the original on 16 June 2020. Retrieved 21 May 2020.
 31. European Commission. "Digital Agenda for Europe". Archived from the original on 30 May 2015. Retrieved 30 May 2015.
 32. Department for Business, Innovation and Skills (2013) Arup estimates that the global market for smart urban systems for transport, energy, healthcare, water, food and waste will amount to around $400 Billion pa. by 2020
 33. "Smart Cities Mission". Ministry of Urban Development, Government of India. 2015. Archived from the original on 12 February 2017. Retrieved 3 August 2016.
 34. "Innovative solutions for smart cities". Archived from the original on 3 June 2020. Retrieved 3 June 2020.
 35. "Network as the Next Utility for 'Intelligent Urbanisation'". CISCO. Archived from the original on 15 December 2014.
 36. "About IBM". IBM. 8 May 2017. Archived from the original on 6 June 2021. Retrieved 31 January 2015.
 37. "EcoStruxure for Smart Cities: Smart City Technology Starts at the Operational Level". Archived from the original on 3 June 2020. Retrieved 3 June 2020.
 38. "Smart Cities Solutions". Archived from the original on 3 June 2020. Retrieved 3 June 2020.
 39. "City Brain". Archived from the original on 3 June 2020. Retrieved 3 June 2020.
 40. "The City Brain: Practice of Large-Scale Artificial Intelligence in the Real World". Archived from the original on 13 March 2021. Retrieved 4 June 2020.
 41. 41.0 41.1 41.2 Curtis, Simon; Klaus, Ian (2024). The Belt and Road City: Geopolitics, Urbanization, and China's Search for a New International Order. New Haven and London: Yale University Press. ISBN 9780300266900.
 42. "Baidu, Alibaba, Tencent Clash To Lead China's Tech Future While A New 'B' Arises". Forbes. Archived from the original on 3 June 2020. Retrieved 3 June 2020.
 43. "How Tencent's medical ecosystem is shaping the future of China's healthcare". 11 February 2018. Archived from the original on 3 June 2020. Retrieved 3 June 2020.
 44. "Huawei Announces Safe City Compact Solution to Protect Citizens in Small and Medium Cities". Archived from the original on 3 June 2020. Retrieved 3 June 2020.
 45. "Safe cities: Using smart tech for public security". Archived from the original on 10 February 2020. Retrieved 3 June 2020.
 46. Hillman, Jonathan E. (2019-11-04). "Watching Huawei's "Safe Cities"". Archived from the original on 19 October 2020. Retrieved 2020-11-02. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 47. 47.0 47.1 Hollands, R. G (2008). "Will the real smart city please stand up?". City. 12 (3): 303–320. Bibcode:2008City...12..303H. doi:10.1080/13604810802479126.
 48. Greenfield, A. (2013). Against the Smart City. London: Verso. ASIN B00FHQ5DBS.
 49. Graham, S.; Marvin, S. (1996). Telecommunications and the city: electronic spaces, urban place. London: Routledge. ISBN 9780203430453.
 50. Rubisz, Szymon (2020). "Some Issues with the Right to Privacy in Smart Cities". Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series. 2020 (147): 237–246. doi:10.29119/1641-3466.2020.147.18.
 51. Watson, Vanessa (6 December 2013). "African urban fantasies: dreams or nightmares?". Environment and Urbanization. 26 (1): 215–231. doi:10.1177/0956247813513705. ISSN 0956-2478.
 52. Woyke, Elizabeth. "Smart cities could be lousy to live in if you have a disability". MIT Technology Review. Archived from the original on 5 March 2019. Retrieved 2019-03-15.
 53. Lange, Steffen; Pohl, Johanna; Santarius, Tilman (2020-10-01). "Digitalization and energy consumption. Does ICT reduce energy demand?". Ecological Economics. 176: 106760. Bibcode:2020EcoEc.17606760L. doi:10.1016/j.ecolecon.2020.106760. ISSN 0921-8009.
 54. Morley, Janine; Widdicks, Kelly; Hazas, Mike (2018-04-01). "Digitalisation, energy and data demand: The impact of Internet traffic on overall and peak electricity consumption". Energy Research & Social Science. 38: 128–137. Bibcode:2018ERSS...38..128M. doi:10.1016/j.erss.2018.01.018. ISSN 2214-6296.
 55. Sovacool, Benjamin K.; Hook, Andrew; Martiskainen, Mari; Brock, Andrea; Turnheim, Bruno (2020-01-01). "The decarbonisation divide: Contextualizing landscapes of low-carbon exploitation and toxicity in Africa". Global Environmental Change. 60: 102028. Bibcode:2020GEC....6002028S. doi:10.1016/j.gloenvcha.2019.102028. ISSN 0959-3780.
 56. Zhou, Yong; Xiao, Fan; Deng, Weipeng (23 March 2022). "Is smart city a slogan? Evidence from China". Asian Geographer. 40 (2): 185–202. doi:10.1080/10225706.2022.2052734.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്മാർട്ട്_സിറ്റികൾ&oldid=4085723" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്