സ്പൈസ് ട്രേഡ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങൾ വ്യാപാരമേഖലയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ മേഖലകളിൽ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങൾക്കുള്ള ഏറിയ ആവശ്യവും, അപര്യാപ്തതയും വിദേശവ്യാപാരികളെ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളുടെ വിളനിലമായ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചു. സമുദ്രത്തിലൂടെ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് എളുപ്പമാർഗം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ ആണ് സുഗന്ധവ്യജ്ഞനസ്ഥിരപാത അഥവാ Spice Route -നു രൂപം നൽകിയത്.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

നവീനശിലായുഗകാലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ (Neo-lithic age) 3000 BC യ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഭാരതത്തിൻറെ തെക്ക് -പടിഞ്ഞാറ് തീരമേഖല, പ്രത്യേകിച്ച് ‘കേരളം’ സുഗന്ധവ്യജ്ഞന കച്ചവടത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ച ഒരു പ്രമുഖ തുറമുഖവാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രമുഖ വാണിജ്യതുറമുഖ കേന്ദ്രമായിരുന്ന മുസിരിസ്, ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനോട് ചേർന്നാണ് നില നിന്നിരുന്നത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. സുഗന്ധവ്യജ്ഞനസ്ഥിരപാത (Spice Route )യിലെ പ്രമുഖകേന്ദ്രമായിരുന്നു മുസിരിസ് എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. തുടക്കത്തിലെ റോമൻ അറബ് ആധിപത്യത്തിന് ശേഷം സുഗന്ധവ്യജ്ഞനവ്യാപാരം നവയുഗത്തിലേക്കെത്തുന്നത് യൂറോപ്യൻ ആധിപത്യത്തോടെയാണ്. ഈ കാലയളവിലാണ് കുരുമുളക് (Black pepper) ഒരു പ്രമുഖ സുഗന്ധവ്യജ്ഞന വസ്തുവായി മാറുന്നത്. 1498 ൽ പോർട്ടുഗീസ് നാവികൻ വാസ്കോ ഡ ഗാമ (Vasco da Gama) യൂറോപ്പിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വഴി ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ചത് മുതലാണ് സമുദ്രാനന്തരഗതാഗതത്തിന് പുതിയ തുടക്കമാകുന്നത്.

അറബ് വ്യാപാരവും, മധ്യകാല യൂറോപ്പും[തിരുത്തുക]

സുഗന്ധവ്യജ്ഞന മേഖലയിലെ റോമൻ ആധിപത്യം അവസാനിച്ചതും, ഇസ്ലാം മതത്തിൻറെ ഉദയവും ഈ മേഖലയിൽ അറബ് അപ്രമാദിത്യത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചു. 7, 8 നൂറ്റാണ്ടുകളോടെ വടക്കു-കിഴക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, വിശേഷിച്ച് അറബികൾക്ക് ഇന്ത്യയുമായുള്ള സമുദ്രാനന്തരകച്ചവടം അവിഭാജ്യമായിത്തീർന്നു .കുരുമുളക്, ജാതിക്ക, കറുവാപ്പട്ട തുടങ്ങി സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങൾ അറബി വ്യാപാരികളിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിക്കപ്പെട്ടു. പ്രാചീന ആഗോള സഞ്ചാരികളുടെ രചനകളിൽ ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധേയമായ പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ചൈനീസ് സഞ്ചാരി ഹുയാൻ സാങിൻറെ യാത്രാവിവരണത്തിൽ പുരി, മുസിരിസ് തുടങ്ങിയ വാണിജ്യ തുറമുഖങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമർശമുണ്ട്.

കണ്ടുപിടിത്തത്തിൻറെ കാലഘട്ടം, നവയുഗം, നവപാത[തിരുത്തുക]

15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻറെ മധ്യത്തോടെ കിഴക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുമായുള്ള വാണിജ്യം സിൽക്ക് റോഡു വഴി നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇറ്റലിക്കും വെനീസിനുമിടയിലുള്ള വ്യാപാരം തഴച്ചു വളർന്നത്‌ ബൈസാന്ടിൻ(Byzantine Emperor) ചക്രവർത്തിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. 1453 ൽ ഓട്ടോമാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ആധിപത്യത്തോടെ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനവ്യാപാരത്തിന് കടുത്ത നികുതി അടിച്ചേല്പ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതോടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ചരക്കുനീക്കത്തിനായി സമാന്തരപാത കണ്ടെത്താൻ നിർബന്ധിതരായി. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സമാന്തര സമുദ്രപാത കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചത് പോർട്ടുഗീസുകാരാണ്. 1488 ബർത്തോലമിയോ ഡയസ് (Bartholomeu Diaz) ഗുഡ്ഹോപ്പ് മുനമ്പ്‌ വഴി (Cape of Good hope) ഏഷ്യൻഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. 9 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 1497ൽ വാസ്കോ ഡ ഗാമ ഗുഡ്ഹോപ്പ് മുനമ്പ്‌ വഴി കേരളത്തിലെ കാപ്പാട് തുറമുഖത്തെത്തിച്ചേർന്നു. സുഗന്ധവ്യജ്ഞന കച്ചവടത്തിന്റെ നവയുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് അതോടുകൂടിയാണ്. കോഴിക്കോട് സാമൂതിമാരുമായി കച്ചവടബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഗാമയിലൂടെ വൈദേശികാധിപത്യം പതുക്കെ കേരളത്തിൽ വേരോടാൻ തുടങ്ങി.

നവപാത -സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സുഗന്ധവ്യജ്ഞനവ്യാപാരം കടൽ കടന്നുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിനും നാന്ദികുറിച്ചു . - 10ാം നൂറ്റാണ്ടോടെ വടക്കു-കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെത്തിച്ചേർന്ന മുസ്ലിം വാപാരികൾ ഇസ്ലാം മതം അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രാനന്തര കച്ചവടത്തിലൂടെ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു മതമാണ് ബുദ്ധിസം. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ കലാസാംസ്കാരിക നവോഥാനത്തിന് ഇവയെല്ലാം തനതായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രിസ്തുമത പ്രചാരണാർത്ഥം ഇന്ത്യൻഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെത്തിയ മിഷനറിമാർ അനേകരെ ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചു .വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയുള്ള സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിന് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകി.

പോർട്ടുഗീസ് കൊളോണിയൽ വ്യാപാരത്തിനു കീഴിൽ വിവിധ ജാതി-മത വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളവർ ഒത്തു ചേർന്നു. തെക്കൻ ഇന്ത്യക്കാരായ ചെട്ടിയാന്മാർ, സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ഫുജിയാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നുള്ള ചൈനക്കാർ, ഏദനിൽ നിന്നുള്ള അറബികൾ ഇവരെല്ലാം സുഗന്ധവ്യജ്ഞന കച്ചവടത്തിന്റെ് മുഖ്യ പ്രയോക്താക്കളായി.

തദ്ദേശീയ പാചകവിദ്യകൾ വടക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായ മല്യേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രശസ്തമായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യൻ മിശ്രവിവാഹം നടത്തിയ യൂറോപ്യന്മാരിലൂടെ, യൂറോപ്യൻ പാചക വിധികൾ ഇന്ത്യയിലുമെത്തിച്ചേർന്നു. കച്ചവടത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരികൾ പോർട്ടുഗീസ് ഭാഷ അഭ്യസിച്ചു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിനാഗിരി പരിചയപ്പെടുത്തിയതും പോർട്ടുഗീസുകാരാണ്. ഇന്ത്യൻ രുചിയിൽ പ്രചോദിതരായ വിദേശികൾ ഇന്ത്യൻ ഭോജനശാലകൾ യൂറോപ്പിലും ആരംഭിച്ചു. സുഗന്ധവ്യജ്ഞന വ്യാപാരത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന്റെ് അവശേഷിപ്പുകൾ ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനവ്യാപാരം-മുസിരിസ്'[തിരുത്തുക]

ഏതാണ്ട് 7000 വർഷങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായചരിത്രം അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങൾക്ക്. ചൈന, ഇന്തോനേഷ്യ, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഇന്ത്യയും പ്രമുഖമായ സുഗന്ധവ്യജ്ഞന നിർമ്മാതാക്കളായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ മലബാർ തീരം, സുഗന്ധവ്യജ്ഞന വ്യാപാരത്തിന് പേരു കേട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു. ദക്ഷിണഏഷ്യയിലെ പ്രമുഖവാണിജ്യകേന്ദ്രമായിരുന്ന മുസിരിസ്, ഈജിപ്റ്റുകാർ, ഗ്രീക്കുകാർ,ഫിനീഷ്യൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വാണിജ്യ നഗരങ്ങളുമായെല്ലാം കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു. കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടവയിൽ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങൾ(കുരുമുളക്, ഏലം), മരതകം, മുത്ത്‌ തുടങ്ങിയ അമൂല്യരത്നങ്ങൾ,ആനക്കൊമ്പ്, ചൈനീസ് പട്ട് തുടങ്ങിയവ എല്ലാമുണ്ടാരുന്നു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമൻ തുറമുഖങ്ങൾ ക്ഷയോന്മുഖമായത് മുതലാണ് മുസിരിസ് പ്രബലമാകുന്ന്ത്. 14ം നൂറ്റാണ്ടിൽ പെരിയാറിലെ പ്രളയത്തിൽ മുസിരിസ് നാമാവശേഷമായി എന്നാണ് ചരിത്രരേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ കുരുമുളക്, കറുവപ്പട്ട, ജീരകം, ഏലക്കായ, കറിവേപ്പില, മല്ലി, മഞ്ഞൾ, ജാതിക്കായ, കടുക് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് ആഗോള സുഗന്ധവ്യജ്ഞന ഉത്പാദനത്തിന്റെ 70% ഭാരതത്തിലാണ്.

പ്രമുഖ സുഗന്ധവ്യജ്ഞന ഉത്പാദന രാജ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

റാങ്ക് രാജ്യം 2010 (മെട്രിക് ടണ്ണിൽ) 2011 (മെട്രിക് ടണ്ണിൽ)
1 ഇന്ത്യ 1,474,900 1,525,00
2 ബംഗ്ലാദേശ് 128,571 139,775
3 തുർക്കി 107,000 113,783
4 ചൈന 90,000 95,890
5 പാകിസ്ഥാൻ 53,647 53,620
6 ഇറാൻ 18,028 21,307
7 നേപ്പാൾ 20,360 20,905
8 എത്യോപ്പിയ 27,122 17,905

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്പൈസ്_ട്രേഡ്&oldid=1964135" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്