സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ട്
Medical diagnostics
Snellen chart.svg
Purposeകാഴ്ച പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ട്

കാഴ്ച പരിശോധിക്കാൻ ലോകവ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഏറ്റവും സാധാരണമായതുമായ ഒരു ചാർട്ട് ആണ് സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ട്. 1862 ൽ ഈ ചാർട്ട് വികസിപ്പിച്ച ഡച്ച് നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ ഹെർമൻ സ്നെല്ലന്റെ പേരിലാണ് സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. [1] പല നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധരും കാഴ്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇപ്പോൾ ലോഗ്മാർ ചാർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

5 × 5 യൂണിറ്റ് ഗ്രിഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ടുകൾ വികസിപ്പിച്ചു. 1861 ൽ വികസിപ്പിച്ച പരീക്ഷണാത്മക ചാർട്ടുകൾ അമൂർത്ത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. [2] 1862-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്നെല്ലന്റെ ചാർട്ടുകൾ 5 × 5 ഗ്രിഡിൽ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഉപയോഗിച്ചു. യഥാർത്ഥ ചാർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് A, C, E, G, L, N, P, R, T, 5, V, Z, B, D, 4, F, H, K, O, S, 3, U, Y, A, C, E, G, L, 2 എന്നീ അക്ഷരങ്ങളാണ്. [3]

വിവരണം[തിരുത്തുക]

ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരികളുള്ള ബ്ലോക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടിച്ചതാണ് സാധാരണ സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ട്. ആദ്യ വരിയിൽ വളരെ വലിയ ഒരു അക്ഷരം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് നിരവധി അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന് ഇ, എച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ. തുടർന്നുള്ള വരികൾക്ക് വലിപ്പം കുറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. പരിശോധന നടത്തുന്ന ഒരാൾ 6 മീറ്ററിൽ നിന്നോ 20 അടിയിൽ നിന്നോ ഒരു കണ്ണ് മൂടി, ഓരോ വരിയിലേയും അക്ഷരങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് താഴേക്ക് വായിക്കുന്നു. കൃത്യമായി വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വരി ആ നിർദ്ദിഷ്ട കണ്ണിലെ വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു അക്വിറ്റി ചാർട്ടിലെ ചിഹ്നങ്ങളെ ഔപചാരികമായി " ഒപ്‌ടോടൈപ്പുകൾ " എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഒപ്‌ടോടൈപ്പുകൾക്ക് ബ്ലോക്ക് അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപമുണ്ട്, മാത്രമല്ല അവ അക്ഷരങ്ങളായി കാണാനും വായിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവ ഏതെങ്കിലും സാധാരണ ടൈപ്പോഗ്രാഫറുടെ ഫോണ്ടിൽ നിന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങളല്ല. അവയ്ക്ക് പ്രത്യേകവും ലളിതവുമായ ജ്യാമിതി ഉണ്ട്. നിലവിൽ ഇൻഡ്യയിലെ വിവിധഭാഷകളിലും, നമ്പറുകളിലുമായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ടുകളുണ്ട്.

  • വരികളുടെ കനം വരികൾക്കിടയിലുള്ള വെളുത്ത ഇടങ്ങളുടെ കനം, "സി" അക്ഷരത്തിലെ വിടവിന്റെ കനം എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമാണ്.
  • അക്ഷരത്തിന്റെ കനത്തിന്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് ഒപ്‌ടോടൈപ്പിന്റെ ഉയരവും വീതിയും (അക്ഷരം മുഴുവനായി) .

ഏത് ഭാഷയിലും 5*5 രീതിയിൽ എഴുതാവുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. മതിലിൽ തൂക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ടുകൾ വിലകുറഞ്ഞവയാണ്, ഉള്ളിൽ വെളിച്ചമുള്ള തരത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകളാണ് "ദൂര കാഴ്ച നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ചാർട്ടുകൾ‌ക്കായുള്ള സവിശേഷതയായി" ബി‌എസ്(ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേഡ്) 4274-1: 2003 പറയുന്നത് "വിദൂര കാഴ്ചയുടെ ക്ലിനിക്കൽ നിർണ്ണയത്തിനായുള്ള ടെസ്റ്റ് അക്ഷരങ്ങളുടെ തിളക്കം ആകർഷകവും 120 സിഡി / മീ 2 ൽ കുറയാത്തതുമായിരിക്കണം. ടെസ്റ്റ് ചാർട്ടിലുടനീളമുള്ള ഏത് വ്യത്യാസവും 20% കവിയാൻ പാടില്ല" എന്നാണ്. ബി‌എസ് 4274-1: 2003 അനുസരിച്ച് സി, ഡി, ഇ, എഫ്, എച്ച്, കെ, എൻ, പി, ആർ, യു, വി, ഇസെഡ് എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ അക്ഷരങ്ങളുടെ തുല്യ വ്യക്തതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാഴ്ച പരിശോധനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാവൂഎന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലാത്ത ചാർട്ടുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.


സ്നെല്ലെൻ ഭിന്നസംഖ്യ[തിരുത്തുക]

വിഷ്വൽ അക്യുറ്റി അഥവാ കാഴ്ച = ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൂരം / വായിച്ച അക്ഷരം 5 മിനിറ്റ് ആങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ദൂരത്തിലാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് 

"6/6" (മീ) അല്ലെങ്കിൽ "20/20" (അടി) കാഴ്ച[തിരുത്തുക]

5 മിനിറ്റ് ആർക്ക് വരുന്ന ഒപ്‌ടോടൈപ്പ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് “സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഷൻ” എന്ന് സ്നെല്ലെൻ നിർവചിച്ചത്. ഒപ്റ്റോടൈപ്പ് കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ആർക്ക് വിഷ്വൽ ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ച ഒരു സ്പേഷ്യൽ പാറ്റേൺ വിവേചിച്ചറിയാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ.

ഇൻഡ്യയിൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ട് ദൂരം 6 മീറ്റർ (20 അടി) എന്നും , സാധാരണ അക്വിറ്റി "6/6" എന്നും നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മറ്റ് അക്വിറ്റികൾ 6 എന്ന സംഖ്യയുള്ള അനുപാതങ്ങളായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ചില ക്ലിനിക്കുകളിൽ 6 മീറ്റർ ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ പകുതി വലുപ്പമുള്ള ചാർട്ട് ഒരേ കോണുകളിൽ 3 മീറ്റർ (9.8 അടി), അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ വലുപ്പത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നേടാൻ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ പ്രൊജക്റ്റുചെയ്‌ത് കാണുന്ന വിപരീത ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പരിചിതമായ അക്വിറ്റി പരിശോധനയിൽ, ഒരു സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ട് സാധാരണ 6 മീറ്റർ അകലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അകലത്തിൽ, "സാധാരണ" അക്വിറ്റി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വരിയിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആർക്ക് കോൺ ഉണ്ടാകും, കൂടാതെ വരികളുടെയും വരികൾക്കിടയിലുള്ള ഇടങ്ങളുടെയും കനം ഒരു മിനിറ്റ് ആർക്ക് ആണ്. ഈ വരി സാധാരണ അക്വിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് 6 മീറ്റർ അകലെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വരിയാണ് (7വരിയുള്ള ചാർട്ടിൽ). ഈ വരി 6 മീറ്ററിൽ വായിച്ചാൽ കാഴ്ച 6/6ഉണ്ട് എന്ന് പറയും.

കണ്ണട കുറിപ്പടി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉള്ള പരിശോധന ഉൾപ്പടെയുള്ള പലതരം കാഴ്ച പരിശോധനകളിൽ അക്വിറ്റി ചാർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രോണിക് ചാർട്ട്[തിരുത്തുക]

സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ടുകളുടെ മതിയായ പ്രകാശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, വിവിധ മെഡിക്കൽ ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഡിജിറ്റൽ ചാർട്ട്[തിരുത്തുക]

കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുകൾക്ക് സാധാരണയായി വായനയ്ക്ക് നല്ല ലൈറ്റിംഗും എൽസിഡി / എൽഇഡി മോണിറ്ററുകൾക്ക് ഉയർന്ന ഡിപിഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിന് ഡോട്ടുകളും (96 നും 480 നും ഇടയിൽ) ഉള്ളതിനാൽ, ഒപ്‌ടോടൈപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് അവ അനുയോജ്യമാണ്. സാധാരണ ഡിജിറ്റൽ ചാർട്ട് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ചാർട്ട് മനപാഠമാക്കുന്നതിലൂടെ വഞ്ചിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായി ക്രമരഹിതമായി ഒപ്‌ടോടൈപ്പുകളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

Google Play, App Store (iOS) എന്നിവയിൽ, സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കും ടാബ്‌ലെറ്റുകൾക്കുമായി സ്നെല്ലെൻ ചാർട്ട് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവയ്ക്ക് കൃത്യത കുറവാണ്.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

പരാമർശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. H. Snellen, Probebuchstaben zur Bestimmung der Sehschärfe, Utrecht 1862.
  2. "New Page 1". Pfoff Laser and Eye Home. ശേഖരിച്ചത് May 10, 2017.
  3. "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. ശേഖരിച്ചത് 10 May 2017.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്നെല്ലെൻ_ചാർട്ട്&oldid=3346127" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്