സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
എഴുത്തുകാരന്റെ പേര് എഴുതുന്ന ഭാഷ പൗരത്വം മേഖല/പ്രാഗൽഭ്യം ജനനം-മരണം പ്രധാന രചന
എലിനോർ ഹാലോവെൽ ആബട്ട് ഇംഗ്ലിഷ് അമേരിക്കൻ കവിത കഥരചന (1872–1958) Molly Make-Believe 1910
റേച്ചൽ ആബട്ട് ഇംഗ്ലിഷ് അമേരിക്കൻ കുറ്റാന്വേഷണകഥകൾ, കഥാരചന (1952–-) Only the Innocent

Sleep Tight

ബെല്ല അക്മദുലീന റഷ്യൻ റഷ്യൻ കുറ്റാന്വേഷണകഥകൾ, കഥാരചന (1937–2010) The String, Fever, Music Lessons, The Candle (poetry collections)
അന്ന അഖ്മത്തോവ റഷ്യൻ റഷ്യൻ കവി, വിവർത്തനം (1889–1966) റെക്വിയം, മുഴുവൻ ഭൂമിയുടേയും ഗതി"(The Way of All the Earth)
ഏബിയോള അബ്രാംസ് ഇംഗ്ലിഷ് അമേരിക്കൻ ബ്ലൊഗർ, എഴുത്തുകാരി (1976–-) Dare അവരുടെ ആദ്യ നോവലാണ്
കാത്തി ആക്കെർ ഇംഗ്ലിഷ് അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റും punk poetഉം നാടകകൃത്തും പ്രബന്ധകാരിയും ആധുനികാന്തര എഴുത്തുകാരിയും (1953–-) Blood and Guts in High School (novel), Great Expectations, New York (short story)
ജുലിയറ്റ് ആഡം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരി നോവലിസ്റ്റ് (1836–1936) Païenne (1883). Her reminiscences
ലൂയിസ മേ ആൽക്കോട്ട് ഇംഗ്ലിഷ് അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് (1832–1888) Little Women
ജോർദി ആൽബിസ്റ്റൺ ഇംഗ്ലിഷ് ആസ്ട്രേലിയ ബ്ലൊഗർ (1961–-) Nervous Arcs
ഡെൽമിറ അഗസ്തിനി സ്പാനിഷ് ഉറുഗ്വെ കവി, എഴുത്തുകാരി (1886–1914) El libro blanco
ഗ്രേസ് അഗ്വിലാർ ഇംഗ്ലിഷ് ഇംഗ്ലണ്ട് ജൂതചരിത്രം, നോവൽ (1816–1847) --