സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂനിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Socialist Unity Center of India
സെക്രട്ടറി ജനറൽNihar Mukherjee
രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്1948
ആസ്ഥാനം48 Lenin Sarani, Kolkata - 700 013, India
പത്രംEnglish.Proletarian Era
യുവജനവിഭാഗംAll India Democratic Youth Organisation
വിദ്യാർത്ഥിവിഭാഗംAll India Democratic Students Organisation
വനിതാവിഭാഗംAll India Mahila Sanskritik Sanghathan
തൊഴിൽ വിഭാഗംAll India United Trade Union Centre
കർഷകവിഭാഗംAll India Krishak Khet Majdoor Sangathan
ആശയംMarxism-Leninism, Shibdas Ghosh thoughts
സഖ്യംIndependent
ലോകസഭാ ബലംNone
രാജ്യസഭാ ബലംNone
വെബ്സൈറ്റ്
www.suci.in www.sucikerala.org

ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്‌ സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂനിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ എസ്.യു.സി.ഐ. 1948-ൽ ശിബ്‌ദാസ് ഘോഷ് ആണ്‌ ഈ സംഘടന രൂപവത്കരിച്ചത്.

ഈ പാർട്ടിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗം എ.ഐ.ഡി.എസ്.ഓ. തൊഴിലാളി വിഭാഗം യു.ടി.യു.സി. ലെനിൻ സരണി, യുവജന വിഭാഗം എ.ഐ.ഡി.വൈ.ഓ., മഹിളാ വിഭാഗം എം.എസ്.എസ്. എന്നിവയാകുന്നു.

പർട്ടിയുടെ കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ മുഖപത്രമാണു യൂണിറ്റി. ടാബ്ലോയിഡ് രൂപത്തിൽ മാസികയായി തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.