സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിഭാഗങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സോഫ്റ്റ്‌വേർ വിവിധ വശങ്ങളാണ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിഭാഗങ്ങൾ. ആ വിഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഫ്റ്റ്‌വേർ മനസ്സിലാക്കാൻ അവ അനുവദിക്കുന്നു. ഓരോ പാക്കേജിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾക്ക് പകരം. വ്യത്യസ്ത തരംതിരിക്കൽ പദ്ധതികൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ[തിരുത്തുക]

പൊതുവായ പ്രവർത്തനം, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗ മേഖല എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ വിഭാഗങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്താം. മൂന്ന് വിശാലമായ വർഗ്ഗീകരണങ്ങളുണ്ട്:

  • ടാസ്‌ക്കുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പൊതുവായ പദവിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ. ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വേർ പൊതുവായ ഉദ്ദേശ്യമായിരിക്കാം (വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, വെബ് ബ്രൗസറുകൾ മുതലായവ) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട് (അക്കൗണ്ടിംഗ്, ട്രക്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മുതലായവ). ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വേർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
  • വൈവിധ്യമാർന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും നെറ്റ്‌വർക്കുകളും ഉൾപ്പെടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊതു പദമാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ.
  • കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം സോഴ്‌സ് കോഡും ലൈബ്രറികളും എക്സിക്യൂട്ടബിൾ റാമുകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, കംപൈലറുകൾ, ലിങ്കർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു (ഈ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ)

പകർപ്പവകാശ നില[തിരുത്തുക]

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, കോപ്പിലൈഫ്റ്റഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, നോൺ‌കോപ്പിലെഫെറ്റഡ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ലാക്സ് പെർമിസീവ് ലൈസൻസുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വേർ, ജി‌പി‌എൽ പരിരക്ഷിത സോഫ്റ്റ്‌വേർ, ഗ്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഗ്നു പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഗ്നു സോഫ്റ്റ്‌വേർ, എഫ്എസ്എഫ്- പകർപ്പവകാശമുള്ള ഗ്നു സോഫ്റ്റ്‌വേർ, സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്‌വേർ, പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്‌വേർ, ഫ്രീവെയർ, ഷെയർവെയർ, സ്വകാര്യ സോഫ്റ്റ്‌വേർ, വാണിജ്യ സോഫ്റ്റ്‌വേർ.[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Categories of Free and Nonfree Software - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)". Gnu.org. 2012-10-18. Retrieved 2012-11-12.