സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികതയാണ് സെർവർ-സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, അതിൽ ഒരു വെബ് സെർവറിൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ഓരോ ഉപയോക്താവിന്റെയും (ക്ലയന്റിന്റെ) അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കായി ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കിയ ഒരു പ്രതികരണം നൽകുന്നു. ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് വെബ് സെർവറിന് തന്നെ ബദൽ. ലഭ്യമായ ഏതൊരു സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഭാഷകളിലും സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതാൻ കഴിയും (ചുവടെ കാണുക). ക്ലയന്റ്-സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിൽ നിന്ന് സെർവർ-സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിനെ വേർതിരിക്കുന്നു, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പോലുള്ള ഉൾച്ചേർത്ത സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഒരു വെബ് ബ്രവെബ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികതയാണ് സെർവർ-സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, അതിൽ ഒരു വെബ് സെർവറിൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ഓരോ ഉപയോക്താവിന്റെയും (ക്ലയന്റിന്റെ) അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കായി ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കിയ ഒരു പ്രതികരണം നൽകുന്നു. ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് വെബ് സെർവറിന് തന്നെ ബദൽ. ലഭ്യമായ ഏതൊരു സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഭാഷകളിലും സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതാൻ കഴിയും (ചുവടെ കാണുക). ക്ലയന്റ്-സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിൽ നിന്ന് സെർവർ-സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിനെ വേർതിരിക്കുന്നു, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പോലുള്ള ഉൾച്ചേർത്ത സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൽ ക്ലയന്റ്-സൈഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ രണ്ട് ടെക്നിക്കുകളും പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉപയോക്താവിനായി ഒരു ഇച്ഛാനുസൃത ഇന്റർഫേസ് നൽകാൻ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സവിശേഷതകൾ, ഉപയോക്താവിന്റെ ആവശ്യകതകൾ, ആക്സസ് അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതികരണം ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ക്ലയന്റ് സവിശേഷതകൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. ഇന്റർഫേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സോഴ്സ് കോഡ് മറയ്ക്കാൻ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റ് ഉടമയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു, അതേസമയം ക്ലയന്റ്-സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, ക്ലയന്റിന് ലഭിച്ച എല്ലാ കോഡുകളിലേക്കും ഉപയോക്താവിന് ആക്സസ് ഉണ്ട്. വെബ് ബ്രൗസർ വഴി ഉപയോക്താവിന് പുതിയ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് ക്ലയന്റ് നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെ സെർവറിലേക്ക് കൂടുതൽ അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് സെർവർ-സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ്. ഈ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് ഉപയോക്താവിനുള്ള അനുഭവം മന്ദഗതിയിലാക്കാനും സെർവറിൽ കൂടുതൽ ലോഡ് സ്ഥാപിക്കാനും ഉപയോക്താവ് സെർവറിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാനും കഴിയും.

സെർവർ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡാറ്റ നൽകുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് എച്ച്ടിടിപി അല്ലെങ്കിൽ എഫ്‌ടിപി പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ അനുസരിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി ക്ലയന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം (മിക്ക ആധുനിക വെബ് ബ്രൗസറുകൾക്കും ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടോക്കോളുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ അഭ്യർത്ഥിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും). കൂടുതൽ പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, പ്രോഗ്രാമർമാർക്ക് സ്വന്തമായി സെർവർ, ക്ലയന്റ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്നിവ എഴുതാം, അത് പരസ്പരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ.

ഒരു നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെ ഡാറ്റ അയയ്ക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ പ്രാദേശിക കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ക്ലയന്റുകളായി പരിഗണിക്കില്ല, അതിനാൽ അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ലയന്റ്-സൈഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളായി പരിഗണിക്കില്ല.സറിൽ ക്ലയന്റ്-സൈഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ രണ്ട് ടെക്നിക്കുകളും പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

നെറ്റ്‌സ്കേപ് എന്റർപ്രൈസ് സെർവറിനൊപ്പം സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിനായി ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു നടപ്പാക്കൽ നെറ്റ്സ്കേപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു, ഇത് 1994 ഡിസംബറിൽ ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങി (ബ്രൗസറുകൾക്കായി ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയ ഉടൻ).[1][2]

എം‌എ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റേഷനായ ഡബ്ല്യുസി‌വി‌ബിയുടെ ബോസ്റ്റണിനായി ആദ്യത്തെ വെബ് സൈറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് പിന്നീട് 1995 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫ്രെഡ് ഡുഫ്രെസ്നെ ഉപയോഗിച്ചു. US patent 5835712 Archived 2020-02-25 at the Wayback Machine.-ൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1998 ൽ പേറ്റന്റ് നൽകി, ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻവെൻഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ (OIN) ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. 2010 ൽ OIN, ഫ്രെഡ് ഡുഫ്രെസ്നെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിലെ തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് "വിശിഷ്ട കണ്ടുപിടിത്തക്കാരൻ" എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു.

ഇന്ന്, പണമടച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യ സേവനമായി ഒരു ക്ലയന്റിന് ഫലങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതിന് വിവിധ സേവനങ്ങൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്ലയന്റുകളുടെ പരിതഃസ്ഥിതിക്ക് പുറത്തുള്ള ഫലങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടുകയും കണക്കുകൂട്ടിയ ഫലം തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ നോളജ് എഞ്ചിനാണ് വോൾഫ്രാം ആൽഫ. ഉപയോക്തൃ നിർദ്ദിഷ്ട കീവേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കാഷെ ചെയ്ത ഫലങ്ങൾ തിരയുകയും ക്ലയന്റിലേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത ലിങ്കുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ തിരയൽ എഞ്ചിനാണ് കൂടുതൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സേവനം. ആപ്പിളിന്റെ സിരി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷന് പുറത്ത് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുക്കുകയും ഒരു ഫലം കണക്കുകൂട്ടുകയും ഫലം ക്ലയന്റിലേക്ക് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Server-Side JavaScript Guide". Netscape Communications Corporation. 1998. Retrieved 2012-04-25.
  2. Mike Morgan (1996). "Using Netscape™ LiveWire™, Special Edition". Que. Archived from the original on 2012-12-21. Retrieved 2019-10-31.