സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ

സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളുടെ പട്ടിക:

പൊതുവായവ[തിരുത്തുക]

Name Language Alexa global ranking
എഒഎൽ സേർച്ച്* ബഹുഭാഷകളിൽ 318 †[1]
ആസ്ക്.കോം** ബഹുഭാഷകളിൽ 165[2]
ബൈദു ചൈനീസ് 4[3]
ബിംഗ്‌ ബഹുഭാഷകളിൽ 47[4]
ഡോഗ്പൈൽ*** ഇംഗ്ലീഷ് 10,603[5]
ഡക്ഡക്ഗോ* ബഹുഭാഷകളിൽ 214[6]
എക്കോസിയ* ബഹുഭാഷകളിൽ 700[7]
എക്സാലീഡ് ബഹുഭാഷകളിൽ 116,560[8]
എക്സൈറ്റ്* ബഹുഭാഷകളിൽ 15,098 †[9]
ഗിഗാബ്ലാസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് 135,070[10]
ഗൂഗിൾ ബഹുഭാഷകളിൽ 1[11]
ഹോട്ട്ബോട്ട്* ഇംഗ്ലീഷ് 298,374[12]
ലൈക്കോസ് ബഹുഭാഷകളിൽ 36,396[13]
മെറ്റാക്രോളർ*** ഇംഗ്ലീഷ് 19,168[14]
മൊജീക്ക് ബഹുഭാഷകളിൽ 148,996[15]
ക്വാണ്ട്* ബഹുഭാഷകളിൽ 2,158[16]
സേർക്സ്*** ബഹുഭാഷകളിൽ 93,323[17]
സൊഗോ ചൈനീസ് 162[18]
സോസോ.കോം ചൈനീസ് 96[19]
സ്റ്റാർപേജ്.കോം** ഇംഗ്ലീഷ് 1,946[20]
സ്വിസ്കൗസ്* ബഹുഭാഷകളിൽ 232,931[21]
വെബ്ക്രോളർ* ഇംഗ്ലീഷ് 4,264[22]
യാഹൂ!* ബഹുഭാഷകളിൽ 7 †[23]
യാന്റെക്സ് ബഹുഭാഷകളിൽ 1,060
യിപ്പി*** ഇംഗ്ലീഷ് 137,607[24]
യുഡാഓ ചൈനീസ് 260[25]

* ബിംഗ് പിന്താങ്ങുന്നത്

** ഗൂഗിൾ പിന്താങ്ങുന്നത്

*** മെറ്റാസേർച്ച് എ‍‍ഞ്ചിൻ

† ഒരു പോർട്ടൽ

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "Aol.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2020-01-15-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 2. "Ask.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2017-11-28-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 3. "Baidu.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2017-11-28-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 4. "Bing.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2020-01-15-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 5. "Dogpile.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-08-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 6. "Duckduckgo.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-10-29-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 7. "Ecosia.org Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2017-11-30-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 8. "Exalead.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-09-20-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 9. "Excite.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2017-12-01-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 10. "Gigablast.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-09-20-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 11. "Google.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2020-01-15-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 12. "Hotbot.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-09-20-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 13. "Lycos.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-08-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 14. "Metacrawler.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-08-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 15. "Mojeek.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-09-20-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 16. "Qwant.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2017-12-01-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 17. "Searx.me Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-07-19-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 18. "Sogou.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-12-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 19. "Soso.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-03-23-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 20. "Startpage.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-10-29-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 21. "Swisscows.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-09-20-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 22. "Webcrawler.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-08-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 23. "Yahoo.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2017-11-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 24. "Yippy.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-09-20-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.
 25. "Youdao.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa". www.alexa.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-10-29-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-28.