സെൻട്രൽ ജയിൽ, പൂജപ്പുര

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
സെൻട്രൽ ജയിൽ, പൂജപ്പുര
Locationപൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, ഇന്ത്യ
Statusപ്രവർത്തിക്കുന്നു
Security classസെൻട്രൽ ജയിൽ ഒപ്പം തിരുത്തൽ വീട്
Opened൧൮൮൬
Managed byകേരള സർക്കാർ

കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൂജപ്പുരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ജയിലാണ് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ. ൧൮൮൬ ൽ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമായി പൂജപ്പുരയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ ജയിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കേരളത്തിലെ മൂന്നു സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ ഒന്നായി മാറി. കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ എന്നിവയാണ് മറ്റ് രണ്ട് സെൻട്രൽ ജയിലുകൾ. [1]

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്തെ ജയിലുകളുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ൧൮൬൨ ൽ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ജയിലുകളിലാണ്. ൧൮൭൩ തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻട്രൽ ജയിൽ അനുവദിക്കുകയും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നായർ ബ്രിഗേഡിന് ബാരക്കുകളായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ൧൮൮൬ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇത് മാറ്റുകയും തിരുവനന്തപുരത്തിലെ പൂജപ്പുരയിൽ സ്ഥാപിച്ച കെട്ടിടങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറമെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തടവുകാരെ തടവിലാക്കാനുള്ള ജയിലുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യവും ഒരു മാസത്തിൽ താഴെ തടവാണ്. ൧൯൪൯ ൽ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം, വിയൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ട് സെൻട്രൽ ജയിലുകളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൊച്ചി ഭാഗത്ത് ൭ സബ് ജയിലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്ത് സബ് ജയിലുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലോക്ക് അപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്രണ്ട് സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ മുതിർന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ൩൧-൦൩-൧൯൫൩ വരെ ജയിലുകളുടെ എക്സ്-ഒഫീഷ്യോ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ൧൮൬൯ ൽ കണ്ണൂരിലാണ് ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ ജയിൽ സ്ഥാപിതമായത്. ൧൮൬൧ ൽ ആദ്യത്തെ ജില്ലാ ജയിൽ കോഴിക്കോട് സ്ഥാപിച്ചു. ൧൯൬൨ ഓഗസ്റ്റ് ൨൯ ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ നെട്ടുക്കൽ‌തേരിയിലാണ് ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ സ്ഥാപിതമായത്. ആദ്യ വനിതാ ജയിൽ തിരുവനന്തപുരയിലെ നയ്യാറ്റിൻകരയിൽ സ്ഥാപിച്ചു ൧൯൯൦. ജയിലിലെ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുന്നതിന് ൦൧-൦൪-൧൯൫൩ ന് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിനെ നിയമിച്ചു. ജയിലുകളുടെ ആസ്ഥാനം / ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിന്റെ ഓഫീസ് ൦൧-൦൪-൧൯൫൩ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ൧൯൮൬ മുതൽ ജയിലുകളുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലീസ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നു. ൧൯൭൫ സെപ്റ്റംബറിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രൊബേഷൻ സേവനങ്ങളുടെയും ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണം സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന് കൈമാറി.

ജയിൽ ഉൽപ്പാദനം[തിരുത്തുക]

ജയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ തത്വം കേരളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരള ജയിൽ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും കേരള ജയിൽ മാനുവലിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയും. ജയിലുകളിൽ ഇപ്പോൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്ക് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നെയ്ത്ത്, മരപ്പണി, സ്മിത്തി, ടൈലറിംഗ്, പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ബൈൻഡിംഗ്, സോപ്പ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അന്തേവാസികൾ സ്വന്തമായി വസ്ത്രങ്ങളും കിടക്കകളും നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഫർണിച്ചറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്ര ജയിലുകളിലും ഓപ്പൺ ജയിലിലും കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. നിർമിതി കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം തടവുകാർ കൊത്തുപണി, മരപ്പണി എന്നിവയിൽ സ്റ്റൈപൻഡിയറി പരിശീലന കോഴ്‌സുകൾ നൽകുന്നു. ഇഗ്നോ, അക്ഷയ ഐടി മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന പരിപാടികളും നടത്തുന്നു.

ജയിൽ ഭക്ഷണം[തിരുത്തുക]

പൂജപ്പുര ചപ്പാത്തി വിൽപ്പന കേന്ദ്രം

ഈ സെന്റ്രൽ ജയിലിലെ തടവുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, പ്രധാനമായും ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വില്പനക്കായി എത്തിക്കുന്നത് പുതിയ സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

<references>

  1. http://www.keralaprisons.gov.in/images/stories/pdf/cptvm.pdf[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെൻട്രൽ_ജയിൽ,_പൂജപ്പുര&oldid=3809779" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്